Peter a Lucia – divadlo Agapé

V súčasnosti divadlo Agapé tvoria  talentovaní klienti Meremy z Domova sociálnych služieb, ktorí sa pod vedením dramatoterapeuta, Martina Žáka, za sprievodu hudby, pohybovej štylizácie a tanca,  pohybujú medzi reálnym svetom a svetom fantázie.

Divadlo im napomáha  obohacovať svoj život a napĺňať životy iných. Divadelné hry, ktoré doposiaľ naštudovali majú svoju jedinečnú umeleckú hodnotu.  Prezentovali sa nimi v mnohých mestách a aj a na festivale Pohoda v Trenčíne.

Predstavenia sú prostriedkom, ako chcú vypovedať o svojich životoch, o objavovaní nových vecí, o túžbe cestovať po celom svete, o poznávaní nových ľudí.

Divadlo Agapé znamená Divadlo Lásky a jeho herci majú divadlo v sebe a robia ho s láskou. Žiť a rozdávať lásku cez umenie – to je ich hlavné  posolstvo.

V máji si môžete v DK Lúky pozrieť ich divadelnú hru Peter a Lucia, ktorá vychádza zo slávnej románovej predlohy Romaina Rollanda,  v réžii Martina Žáka a  Ivety Žákovej.

Peter a Lucia – divadlo Agapé
6.05. 2014 /19.00/ DK Lúky

Zdroj: KZP