Peníze do kultury! MFDF Ji.hlava zve na konferenci o fundraisingu.

Filantropie, fundraising, finance – a kultura. To jsou témata, která otevře jednodenní konference Jak na filantropii v kultuře, pořádaná MFDF Ji.hlava v pražské galerii SmetanaQ ve středu 10. května. Vstup na akci je zdarma.

Jak naplánovat fundraisingovou kampaň, aby fungovala? Jak vytvořit ty správné vztahy s nadacemi a dárci*kyněmi? A jaké mýty o fundraisingu u nás panují? Nejen tyhle otázky zodpoví první ročník celodenní konference, kterou organizuje Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava. Cílem akce je sdílení zkušeností a pomoc kulturním institucím se získáváním nových finančních zdrojů. „Takových konferencí proběhlo mnoho, žádná z nich se ale nesoustředila výhradně na kulturní sektor,“ říká výkonná ředitelka Ji.hlavy Martina Pospíšilová. „Chceme sdílet nejnovější know-how týkající se získávání negrantových finančních zdrojů.“

Helena Štohanzlová z neziskové organizace Cesta domů promluví o tom, jak je důležité správně naplánovat kampaň. Jan Gregor z organizace Svět neziskovek poradí, jak budovat vztahy s dárci*kyněmi. Martin Hudeček z investiční společnosti RSJ Investments promluví o mýtech kolem fundraisingu. Martina Ptáčková a Wanda Toaderová ze společnosti Targeta poradí, jak založit dárcovský klub. Chybět nebudou ani příklady z praxe: o své fundraisingové úspěchy a neúspěchy se podělí Národní divadlo, Divadlo pod Palmovkou, Jatka78 nebo Institut pro památky a kulturu.

Celodenní program završí talk show o stavu fundraisingu u nás. Hosté*ky z kulturních institucí si v neformální diskusi vymění zkušenosti s fundraisingem. Moderovat bude novinářka Linda Bartošová.

Konference je určena kulturním organizacím a projektům, které chtějí s fundraisingem začít nebo prohloubit své dosavadní znalosti. Přínosná ale může být i pro studenty*ky kulturního managementu, pro současné i budoucí kulturní fundraisery*ky, pro management firem a nadací. A samozřejmě i pro veřejnost, kterou téma filantropie v kultuře zajímá.

Jak na filantropii v kultuře (vzdělávací platforma pro neziskové organizace) proběhne 10. května v pražské galerii SmetanaQ, vstup je zdarma. Více o programu se dozvíte zde.

PROGRAM

9:30 – 10:30 Smysl (ne)plánování ve fundraisingu
Helena Štohanzlová, Cesta domů

10:30 – 11:30 Strategie budování vztahů s dárci
Jan Gregor, Svět neziskovek

11:45 – 12:45 Online fundraising
Jan Gregor, Svět neziskovek

14:15 – 15:15 Fundraising: Jak přestat věřit mýtům o fundraisingu
Martin Hudeček, RSJ Investments, DAMU

15:15 – 16:15 Klubové dárcovství
Martina Ptáčková, Wanda Toaderová, Targeta

16:15 – 17:15 Co se nám (ne)povedlo – příklady z praxe
Divadlo pod Palmovkou, Propamátky, Národní divadlo, Jatka78

Platforma současného umění a audiovize je nový multioborový projekt MFDF Ji.hlava slučující festivaly a instituce napříč kulturním spektrem, jehož cílem je vytvořit volnou platformu těchto institucí a ve dvoufázovém projektu řešit problémy, se kterými se dlouhodobě potýkají skrze setkávání, sdílení zkušenosti a know-how.

Partnerem akce je SmetanaQ.
Projekt Platforma je financován z Fondů EHP a Norska 2014 – 2021.

Zdroj: TS