Pavol Zelenay zozbieral 100 nezabudnuteľných slovenských evergreenov.

Piesne, ktoré porazili čas. Evergreeny nechýbajú ani v hudobnej histórii našej krajiny. K ich zachovaniu pre budúce generácie nedávno prispelo aj vydavateľstvo Hudobný fond. Práve vďaka nemu totiž vyšla publikácia 100 slovenských evergreenov skladateľa, hudobníka a publicistu Pavla Zelenaya.

Legendárna osobnosť slovenskej kultúry patrí k najväčším odborníkom na oblasť domácej populárnej hudby. Svoje vedomosti dlhoročne odovzdáva aj novej generácii slovenských poslucháčov a hudobníkov. Vďaka najnovšej publikácii Pavla Zelenaya sa k nim dostáva 100 skladieb z ranného obdobia slovenskej populárnej piesne v notovej úprave pre spev a gitaru, prípadne klavír. „V priebehu mojej práce som sa stretol s poznatkom, že ak by niekto hľadal slovenské skladby, ktoré kedysi vyšli na platniach alebo v písomnej podobe, nájde ich iba veľmi ťažko. Myslel som, že by bolo dobré ak by boli k dispozícii pre nadšencov, ktorí si chcú na gitare zahrať staré slovenské skladby,“ dodáva k myšlienke publikácie samotný autor. Piesne, ktoré preslávili hviezdy zlatej éry slovenskej populárnej hudby sa tak k publiku dostávajú v komplexnej a interpretačne ucelenej podobe.

„Ide o záznam hudby v notovom podaní, pod nimi sú texty a nad notami sa nachádzajú harmonické značky. Tieto bolo treba doplniť. Snažil som sa tieto skladby zachovať ako historické skutočnosti, ktoré vytvárali našu históriu v oblasti populárnej hudby. Sú to piesne, ktoré sú schopné prekonať roky a znesú stvárnenie novými výrazovými prostriedkami,“ dopĺňa Pavol Zelenay. Autor sa sústredil na prvé tri desaťročia slovenskej populárnej piesne. Najmladšie piesne zborníka pochádzajú z roku 1963. Výberu jednotlivých skladieb dominovali dve ústredné kritériá. Popularita u dobového publika a progresívnosť v rámci vtedajšej populárnej hudby. Korekcie jednotlivých textov zveril autor spisovateľovi Tomášovi Janovicovi. Za korektúrami práce Pavla Zelenaya stojí skladateľ a dirigent Pavel Zajáček. Zborník je zostavený podľa abecedného poriadku.

Gabriela Hermélyová, Bea Littmannová, Zuzka Lonská, Melánia Olláryová, Jozef Borároš, Zdeněk Kratochvíl, Jozef Krištof, Jozef Kuchár a ďalší interpreti. Každý zo spomínaných interpretov prispel k popularite piesní, ktoré tvoria dôležitú súčasť publikácie 100 slovenských evergreenov. „Sú to stavebné kamene slovenskej populárnej hudby,“ uzatvára charakteristiku vybraných skladieb Pavel Zelenay.  Publikácia 100 slovenských evergreenov vychádza vo vydavateľstve Hudobný fond.

Zdroj: Hudobný fond