Pavol Socháň: Lyrik národopisnej fotografie!

Výstavu so životom a tvorbou významného slovenského fotografa, etnografa, maliara, publicistu a spisovateľa Pavla Socháňa slávnostne otvorili v Slovenskom národnom múzeu v Martine. Z Martina poputuje výstava do Bratislavy, Prahy, ale aj do amerického New Yorku či Pittsburghu.

Pavol Socháň sa narodil 6. júna 1862. V roku 2011 sme si pripomenuli 70. výročie jeho úmrtia a v tomto roku si pripomenieme 150. výročie jeho narodenia. Pri tejto príležitosti pripravila Slovenská národná knižnica v spolupráci so Slovenským národným múzeom medzinárodný putovný slovensko-anglický výstavný projekt, prezentujúci túto pozoruhodnú osobnosť našej kultúry.

Pavol Socháň

Súborná výstava zahàňa celý život a dielo Pavla Socháňa. Na jednotlivých paneloch nájdeme fotografie jeho mnohopočetnej rodiny, momentky s jeho matkou, obdobie študentských čias v Kežmarku, Lučenci, Mníchove, Prahe alebo na Akadémii výtvarných umení v Bratislave. Bohatú dramatickú tvorbu zachytávajú vystavené titulné listy všetkých jeho divadelných hier. Výstava neopomenula ani jeho redaktorskú tvorba, ktorá obsahuje viac ako 500 článkov publikovaných v slovenských a českých periodikách, či zborníkoch. Vzácnou, hoci početne skromnou časťou výstavy, sú fotografie privezené z USA. „Navštívil som krajanské spolky v USA a Kanade a v clevelendskom archíve som našiel 25 fotografií Pavla Socháňa. Niečo sme z nich vybrali,“ približuje Peter Cabadaj, odborný pracovník Slovenskej národnej knižnice v Martine.

Pavol Socháň

V roku 1914 Socháň odišiel so svojou rodinou do Ameriky, kde neustále bojoval s existenčnými problémami. Jeho fotografický materiál aj s fotoaparátom boli rozpredané a tejto tvorbe sa už tak výrazne nevenoval. “Pavol Socháň nadovšetko miloval Slovensko a slovenskú kultúru či tradície. Stal sa vášnivým zberateľom krojov, výšiviek či keramiky. Túto časť výstavy návštevníci môžu vidieť len v Slovenskom národnom múzeu v Martine do konca apríla 2012,” objasňuje Rastislav Púdelka, generálny riaditeľ Slovenského národného múzea. Z Martina bude výstava putovať do Bratislavy, Prahy, Mníchova, New Yorku a zakotví v Pittsburghu.

Život a dielo Pavla Socháňa zachytáva tiež katalóg, ktorý rozširuje informácie o výstave. „Čitatelia sa v ňom dozvedia všetky podstatné podrobnosti o živote Pavla Socháňa,“ uzatvára Peter Cabadaj. Výstava potrvá do 30.04.2012.

Zdroj: Sovenské národné múzeum
Publikoval: Redakcia GREGI.NET