Pavol Socháň – lyrik národopisnej fotografie!

Výstava o živote a tvorbe významného slovenského fotografa, etnografa, maliara, publicistu a spisovateľa Pavla Socháňa bude slávnostne otvorená v Slovenskom národnom múzeu na Vajanského nábreží 2 v Bratislave, dňa 17. mája 2012 o 17stej hodine.

Panelová výstava autorky Dany Lackovej zo Slovenskej národnej knižnice v Martine, doplnená o originály Socháňových fotografií a fotografovaných zbierkových predmetov z fondu SNM-Múzeí v Martine neskôr poputuje z Bratislavy do Prahy a do amerického New Yorku či Pittsburghu.

Pavol Socháň

Pavol Socháň sa narodil 6. júna 1862. V roku 2011 sme si pripomenuli 70. výročie jeho úmrtia a v tomto roku si pripomenieme 150. výročie jeho narodenia. Pri tejto príležitosti pripravila Slovenská národná knižnica v spolupráci so Slovenským národným múzeom medzinárodný putovný slovensko-anglický výstavný projekt, prezentujúci túto pozoruhodnú osobnosť našej kultúry.

Súborná výstava zahàňa celý život a dielo Pavla Socháňa. Na jednotlivých paneloch nájdeme fotografie jeho mnohopočetnej rodiny, momentky s jeho matkou, obdobie študentských čias v Kežmarku, Lučenci, Mníchove alebo na Akadémii výtvarných umení v Prahe. Bohatú dramatickú tvorbu zachytávajú vystavené titulné listy všetkých jeho divadelných hier. Výstava neopomenula ani jeho redaktorskú tvorba, ktorá obsahuje viac ako 500 článkov publikovaných v slovenských a českých periodikách, či zborníkoch. Vzácnou, hoci početne skromnou časťou výstavy, sú fotografie privezené z USA. „Navštívil som krajanské spolky v USA a Kanade a v clevelendskom archíve som našiel 25 fotografií Pavla Socháňa. Niečo sme z nich vybrali,“ približuje Peter Cabadaj, odborný pracovník Slovenskej národnej knižnice v Martine.

Pavol Socháň

V roku 1914 Socháň odišiel so svojou rodinou do Ameriky, kde neustále bojoval s existenčnými problémami. Jeho fotografický materiál aj s fotoaparátom boli rozpredané a tejto tvorbe sa už tak výrazne nevenoval. “Pavol Socháň nadovšetko miloval Slovensko a slovenskú kultúru či tradície. Stal sa vášnivým zberateľom krojov, výšiviek či keramiky. Túto časť výstavy návštevníci môžu vidieť len v Slovenskom národnom múzeu” objasňuje Rastislav Púdelka, generálny riaditeľ Slovenského národného múzea. Originály Socháňových fotografických „listov“, vydaných v edíciách: „Slovenské národnie ornamenty“ a „Vzory staroslovenských výšiviek“, tak možno vidieť spolu s pôvodnými fotografovanými predmetmi, ktoré sa v súčasnosti nachádzajú v SNM-Múzeách v Martine. Výstavu dopåňajú veľkorozmerné reprodukcie fotografií z pozostalosti P. Socháňa zo SNM-Historického múzea.

Výstava bola prenesená do Bratislavy z Martina, ďalej pôjde do Prahy, Mníchova, New Yorku a zakotví v Pittsburghu.

Pavol Socháň

Život a dielo Pavla Socháňa zachytáva katalóg k výstave autorky Dany Lackovej. Rozširuje informácie o výstave. „Čitatelia sa v ňom dozvedia všetky podstatné podrobnosti o živote Pavla Socháňa,“ uzatvára Peter Cabadaj. Výstava potrvá do 15. septembra 2012.

Zdroj: Slovenské národné múzeum
Publikoval: Redakcia GREGI.NET