PAVOL HAMMEL A MILAN NOVÁK LAUREÁTMI VEĽKEJ CENY SOZA ZA ROKY 2019 A 2020.

Slovenský ochranný zväz autorský (SOZA) po ročnej pauze bude opäť odovzdávať svoje honorárne a štatistické ceny. Galavečer 25. ročníka tohto podujatia sa uskutoční 28. septembra v Mestskom divadle P.O. Hviezdoslava v Bratislave. Okrem štatistických ocenení za rok 2020 budú odovzdané aj honorárne ocenenia za roky 2019 aj 2020. 

SOZA vlani zrušila každoročný slávnostný galavečer Cien SOZA a ušetrené prostriedky presunula na pomoc svojim členom, ktorých zasiahol výpadok príjmov z dôvodu drastických obmedzení týkajúcich sa koncertov a verejných podujatí. Dozorná rada zároveň rozhodla, že kým štatistické ceny za rok 2019 odovzdá ich držiteľom individuálne, honorárne ocenenia za kalendárne roky 2019 a 2020 budú odovzdané až na najbližšom galavečere.

„Namiesto obvyklých každoročne udeľovaných desiatich Cien SOZA budeme  v tomto roku odovzdávať štrnásť, pretože si chceme aj takto slávnostne uctiť a oceniť autorov, ktorí sa významne zaslúžili o slovenskú hudobnú tvorbu v honorárnych kategóriách,“  vysvetľuje predseda predstavenstva SOZA Ľubomír Burgr.

Rozhodovanie o držiteľoch honorárnych cien má na starosti Dozorná rada SOZA. „Napriek tomu, že ide o príjemnejšie otázky, ktoré v porovnaní s ekonomickými záležitosťami na zasadnutiach riešime, rozhodovanie nebolo ľahké. Výsledná zostava držiteľov honorárnych ocenení  pre mňa predstavuje veľmi plastickú vzorku hudobnej tvorby rôznych generácií a aj rôznych žánrov“, dodáva predseda dozornej rady SOZA Matúš Jakabčic.

HONORÁRNE CENY SOZA ZA ROK 2019

Veľkú cenu SOZA za celoživotné dielo sa udeľuje žijúcemu autorovi, ktorý sa svojou tvorbou významnou mierou pričinil o rozvoj slovenskej hudobnej kultúry. Za rok 2019 ju získa Pavol Hammel, jeden zo zakladateľov modernej slovenskej populárnej hudby, ktorého tvorba oslovuje už niekoľko generácií od druhej polovice 60. rokov až po súčasnosť. Na jeho konte je 25 autorských albumov (od legendárnych Zvonkov zvoňte až po minuloročné Srdce bez anjela), muzikály Cyrano z predmestia či Šľahačková princezná, hudba k baletu Everest, ako aj viacero koncertných albumov a kompilácií. O mnohých pesničkách, ktorých je autorom, sa dá bez problémov povedať, že tým najkrajším spôsobom zľudoveli.

Zápis do Zlatej knihy SOZA sa udeľuje už nežijúcim autorom, ktorí sa významnou mierou zaslúžili o rozvoj slovenskej hudby. Od roku 2003 sa udeľujú každoročne dve takéto ceny, pričom sa dodržiava pravidlo, že cenu získavajú reprezentanti rôznych oblastí žánrových či profesných skupín zastúpených v SOZA. Za rok 2019 ju získavajú Tibor Frešo a Peter Dudák.

Tibor Frešo (20.11.1918 – 7.7.11987) bol takmer päť desaťročí súčasťou Opery SND či už ako dirigent alebo jej umelecký šéf. Ako skladateľ sa prezentoval v komornom i symfonickom žánri, no profilová bola predovšetkým jeho hudobno-javisková tvorba. Skomponoval napríklad hudbu k baletnej rozprávke Narodil sa chrobáčik, ale aj operu určenú pre detské publikum – Martin a slnko.. Tibor Frešo skladal hudbu aj k činoherným inscenáciám uvedeným v SND a patrí zároveň k slovenským priekopníkom filmovej hudby.

Peter Dudák (11.3.1973 – 14.8.2019) sa ako Ďuďo do dejín slovenskej populárnej hudby zapísal predovšetkým ako hudobný a autorský líder skupiny Hex, s ktorou nahral deväť štúdiových a dva koncertné albumy. Svoj skladateľský, aranžérsky a producentský talent postupom času začal zužitkovávať aj v spoluprácach mimo svojej materskej skupiny a postupne sa prepracoval medzi najúspešnejších slovenských autorov, ku ktorým podľa štatistík SOZA patrí dodnes.

Štvrtú honorárnu Cenu SOZA za rok 2019 – za významný podiel uvádzania domácej tvorby v zahraničí – získa Eugen Suchoň (25.9.1908 – 5.8.1993). Napriek už takmer trom desaťročiam od jeho smrti majú jeho diela v zahraničí trvalý ohlas. Okrem množstva hudobných ako aj štátnych ocenení, ktoré získal doma i v zahraničí, bol na úplne prvom ročníku Cien SOZA v roku 1996 spoločne s Gejzom Dusíkom zapísaný do Zlatej knihy SOZA.

HONORÁRNE CENY SOZA ZA ROK 2020

Veľká cena sa v zmysle štatútu udeľuje žijúcemu autorovi. Po prvý raz sa však v tomto roku stane, že bude na galavečeri odovzdaná in memoriam. O držiteľoch honorárnych cien rozhodla Dozorná rada dňa 5.5.2021 a Veľkú cenu udelila skladateľovi Milanovi Novákovi. O svojom ocenení stihol byť s potešením informovaný, dňa 18.5. nás žiaľ ako 94-ročný navždy opustil.

Milan Novák (12.8.1927 – 18.5.2021) vyštudoval u Frica Kafendu, Kornela Schimpla, Alexandra Moyzesa ako aj Václava Talicha. V roku 1951 nastúpil na vojenskú službu, čo predurčilo jeho ďalší profesionálny život. Začal sa aktívne venovať práci vo Vojenskom umeleckom súbore kpt. Jána Nálepku v Bratislave, ktorý potom viedol ako dirigent, hudobný skladateľ a umelecký vedúci v rokoch 1952 až 1988. Pod jeho vedením toto teleso žalo mnohé umelecké úspechy nielen doma, ale aj v zahraničí. Tvorba Milana Nováka je žánrovo veľmi pestrá a mimoriadne rozsiahla (napísal až okolo 700 kompozícií). Siaha od drobných skladbičiek, určených detským interpretom, cez piesne, komorné, zborové, koncertné i orchestrálne kompozície, až po vokálno-inštrumentálne diela. Zahŕňa aj veľké hudobno-dramatické útvary ako muzikál, hudobnú komédiu, operetu i operu. Neodmysliteľnou súčasťou jeho tvorby sú aj folklórne úpravy, hudobno-tanečné scény a kompozície pre rozhlas, televíziu a film.

Zápis do Zlatej knihy SOZA 2020

Dušan Húščava (9.11.1940 – 2.7.2020) sa už počas štúdia hry na bratislavskom konzervatóriu stal členom legendárnych skupín Traditional Jazz Band a Revival Jazz Band, neskôr bol sólistom, skladateľom a aranžérom Tanečného orchestra československého rozhlasu v Bratislave ako aj VV systému Vlada Valoviča. Účinkoval v množstve ďalších stálych i príležitostných hudobných formácií, viaceré z nich aj viedol pod svojím menom. Od roku 1995 pôsobil ako pedagóg na štátnom konzervatóriu v Bratislave, kde pomohol vychovať viaceré generácie saxofonistov. Je považovaný za jednu z kľúčových postáv moderného jazzu na Slovensku.

Jozef Kresánek (20.12.1913 – 14.3.1986) bol významný slovenský muzikológ, skladateľ a pedagóg. Stal sa dodnes uznávaným zakladateľom slovenskej hudobnej vedy, od roku 1944 až do svojej smrti pôsobil na Filozofickej fakulte UK, od roku 1963 ako profesor. Zaoberal sa zberom slovenských ľudových piesní, zostavil ich klasifikáciu a usporiadal ich podľa zložitosti vnútornej štruktúry. Je autorom viacerých publikácií a vysokoškolských učebníc, ktoré tvoria základ slovenskej muzikológie. Skomponoval viacero diel pre klavír, husle a orchester, v ktorých sa prejavil ako reprezentant slovenskej hudobnej moderny.

Cenu SOZA za rok 2020 – za významný podiel uvádzania domácej tvorby v zahraničí – získa Jana Kirschner. Je predstaviteľkou skladateľskej a interpretačnej generácie slovenskej populárnej hudby, ktorá nastúpila na prelome tisícročí a stala sa úspešnou a oceňovanou umelkyňou. Na svojom konte má nielen viacero úspešných pop-rockových skladieb, ktoré sú stálicami vo vysielaní rozhlasu, ale aj náročnejšie kompozície, ktoré sa programovo vyhýbajú zaužívanej podobe poslucháčsky prístupnej tvorby.

Okrem honorárnych cien sa budú na galavečere odovzdávať aj štatistické ocenenia za rok 2020, ktorých výsledky vyplývajú z matematického spracovania hlásení používateľov hudby (rozhlasové a TV stanice, usporiadatelia koncertov apod.). Začiatkom júla boli zverejnené širšie nominácie v kategóriách:

Cena SOZA pre skladateľa najhranejších hudobných diel
Cena SOZA pre textára najhranejších hudobných diel
Cena SOZA pre najúspešnejšieho mladého autora
Cena SOZA za najhranejšiu skladbu
Cena SOZA za zvukový nosič
Cena SOZA za najvyšší podiel domáceho repertoáru vo vysielaní

V polovici septembra budú zverejnené užšie nominácie troch najúspešnejších v jednotlivých kategóriách. Mená držiteľov štatistických ocenení budú vyhlásené až priamo na galavečere 28. septembra v Mestskom divadle P.O. Hviezdoslava. Držitelia Cien SOZA za roky 2019 a 2020 si preberú ocenenia v podobe formy bronzovej plastiky s názvom Eurydika, ktorej autorom je sochárka Jana Brisudová

**************************************************************

Zoznam doterajších laureátov honorárnych Cien SOZA

Veľká cena SOZA
2018  Vladimír Bokes
2017  Marika Gombitová
2016  Igor Bázlik
2015  Vladimír Godár
2014  Kamil Peteraj
2013  Boris Filan
2012  Miroslav Žbirka
2011  Gabriel Jonáš
2010  Juraj Hatrík
2009  Milan Dubovský
2008  Milan Lasica
2007  Peter Lipa
2006  Ondrej Demo
2005  Miroslav Bázlik
2004  Anton Petrík
2003  Marián Varga
2002  Tomáš Janovic
2001  Július Kowalski
2000  Ilja Zeljenka
1999  Roman Berger
1998  Pavol Zelenay
1997  Ivan Hrušovský
1996  Karol Elbert

Zápis do Zlatej knihy:
2018  Frico Kafenda, Marek Brezovský
2017  Ján Zimmer, Ivan Dubecký
2016  Marián Kochanský, Dušan Martinček
2015  Mikuláš Schneider Trnavský, Peter Kliment
2014  Tadeáš Salva, Ján Berky Mrenica st.
2013  Alexander Albrecht, Štefan Németh-Šamorínsky
2012  Vít Ilek, Ivan Parík
2011  Ivan Hrušovský, Ján Siváček
2010  Jozef Grešák, Boris Droppa
2009  Jozef Sixta, Ján Melkovič
2008  Bohumil Trnečka, Juraj Beneš
2007  Jozef Urban, Juraj Pospíšil
2006  Vieroslav Matušík, Ilja Zeljenka
2005  Dezider Kardoš, Pavol Tonkovič
2004  Ladislav Gerhardt, Ľudovít Rajter
2003  Tibor Andrašovan, Ján Cikker
2002  Alexander Moyzes
2001  Otto Ferenczy
2000  Jaroslav Filip
1999  Svetozár Stračina
1998  Karol Pádivý
1997  Dežo Ursiny
1996  Gejza Dusík, Eugen Suchoň

Cena SOZA za významné uvádzanie tvorby v zahraničí:
2018  Richard Müller
2017  Kamil Peteraj
2016  Michal Novinski
2015  Slavomír Solovic
2014  Adam Hudec
2013  Václav Patejdl
2012  Ľubica Čekovská
2011  Vladimír Godár

Zdroj: SOZA