Paul van Dyk prichádza do brnenskej Kajot arény!

Jeden z nejslavnìjších DJs svìta, hudební producent, remixér a šéf vydavatelství Vandit – Paul van Dyk – se vrací do České republiky! Po dvou letech se vrací sympaťák z Nìmecka na místo činu a potìší příznivce kvalitní elektronické hudby vystoupením na brnìnské Citadele v pátek 15.6.2012. Tato party má za sebou bohatou minulost, přičemž za své obnovené existence od roku 2009 hostila např. ikonu elektroniky Svena Vätha nebo skokana v žebříčku DJmag Deadmau5.

Velkou novinkou bude tentokrát místo konání. Poslední díly Citadely probìhly na BVV v Pavilonu P, nyní se však akce stìhuje do novì zrekonstruované Kajot arény. Pamìtníci, to znamená clubbeři ročníku 1982 a dříve, pamatují, že na staré dobré Rondo se chodívalo na Bassblastery☺ Od roku 2006 už taneční party prostor haly neovládly, ačkoliv se zde hudební akce prùbìžnì konají. Možnosti uspořádat v Kajot arénì Citadelu předcházelo nìkolikaleté jednání, nicménì začátkem roku strany dosáhly konsenzu a výsledkem je potvrzený termín 15.6.2012.

PVD

Kajot aréna se po své rekonstrukci stala obdobou luxusních sportovních hal v Praze. Opravy byly zahájeny v červnu 2009 a hala získala nové hledištì, šatny, sociální zařízení a vzduchotechniku, novinkou jsou skyboxy s vlastním výtahem. Upoutá také strop haly, novì natřena byla ocelová konstrukce, celkové výmìny se dočkaly akustické podhledy. Vzhledem k vylepšené akustice i zázemí se tedy hala stala ideálním místem pro hudební akce. K pozitivùm mùžeme přičíst také fakt, že v letním období je možné využít terasu okolo haly pro venkovní posezení.

O všech uvedených faktech se bude moct přesvìdčit návštìvník červnové Citadely, která bude českou zastávkou Dykova Evolution World Tour 2012. Samotného Paul van Dyka, který loni v prosinci oslavil 40. narozeniny, není nutné dlouze představovat. Na taneční scénì pùsobí již přes 20 let, na svém kontì má 5 studiových alb, 2 remixová alba, 10 kompilací a přes 30 singlù, z nichž řada se stala masivními hity. Kdo by neznal skladby Pumpin, Emergency, Beautiful Place, Forbidden Fruit, Words, For An Angel, Another Way, We Are Alive, Nothing But You, Time Of Our Lives, Crush, Other Side, White Lies či Let Go.

PVD

Mohlo by se zdát, že jeho hudbu jste mohli slyšet pouze z rádia či na party, ale není tomu tak. Jeho produkce zaznìla i ve filmech (za hudbu k filmu Zurdo dokonce získal prestižní Ariel Award), ve videohrách a také v reklamních spotech Motoroly, HBO nebo Jeep. Zatímco řada jeho kolegù je povìstná spíše pro své večírkové excesy, Paul je známý jako jeden z nejvíce pracovitých umìlcù. Jeho turné napříč všemi kontinenty jsou pravidelnì vyprodána, vystupuje na všech nejdùležitìjších festivalech. Kromì toho každý čtvrtek večer vysílá vlastní rozhlasovou show Vonyc Sessions. Kdybychom zde mìli jmenovat všechna ocenìní, jejichž je držitelem, byli bychom tu pìknì dlouho. Za zmínku ale jistì stojí, že celých 13 let, což je vìtší část jeho kariéry, se umísťuje v Top 10 nejlepších DJs planety v anketì britského časopisu DJMag.

Kromì tradičnì nabitého programu vystoupení však bylo okolo Paula v uplynulém roce přeci jen neobvykle ticho ve srovnání s předchozími roky, nicménì dùvod je zcela prozaický: příprava nového alba. Termín pro vydání dalšího studiového alba nazvaného Evolution je stanoven na 20.3.2012. S vydáním alba souvisí také celosvìtová tour a v rámci tour i nová živá show. „Práce na mém novém albu byl vzrušující a nìkdy také vyčerpávající proces,“ říká Paul, „řadu skladeb jsem vytvořil bìhem svých cest, takže jsou inspirovány mými vystoupeními a cestováním. Vše, co zažívám nebo se naučím, ovlivňuje mì i mùj hudební vývoj.“

Zastávka Evolution World Tour v Brnì 15. 6. přiveze opravdu velkolepou, preciznì připravenou show. Paula bude doprovázet celý tým technikù, který zajišťuje každé z vystoupení v rámci turné. „Hudba, design stage a vizuální efekty jsou přetaveny v ucelený výstup, je to víc než jen DJ gig,“ říká o show samotný Paul, „technika, kterou na stagei používám, mi umožňuje míchat a mìnit zvuk i vizuál, aniž bych ztratil kontakt s publikem. Zkrátka, velmi intenzivní zážitek!“ Ostatnì jak to bude vypadat, si mùžete udìlat představu v tomto videu:

Zbývající část programu bude uveřejnìna pozdìji, proto sledujte stránky www.citadela.info a www.paulvandyk.cz

Vstupenky budou k dispozici exkluzivnì v síti Ticketportal a vybírat mùžete z tìchto kategorií:
– základní vstupné 599,- /cena se bude zvyšovat/
– VIP 999,- – v sobì zahrnuje:
-vlastní vchod
-vlastní WC
-vlastní tribuna
– VIP DELUXE 2499,- /pouze 200 ks/ – v sobì zahrnuje:
-vlastní vchod s výtahem do druhého patra
-vlastní sektor SKYBOX
-neomezená konzumace alko/nealko
-vlastní WC
-vlastní tribuna
-opakované opuštìní haly

Paul van Dyk, ikona elektronické taneční hudby, míří do Brna na párty Citadela v rámci EVOLUTION WORLD TOUR v pátek 15. 6. 2012! Nezbývá, než dodat BUĎTE U TOHO!

PVD

Zdroj: PNPS a.s.
Publikoval: Redakcia GREGI.NET