Paul van Dyk: Kto je DJ EliO?

Brnìnský DJ Elio, vlastním jménem Martin Tocháček, je známou postavou jak na poli české taneční scény tak ve svìtì designu. S jeho dekoracemi jste se mohli setkat například na VIP stage na listopadové Apokalypse, kterou skvìle oživil a zútulnil.

V rámci červnové Citadely s Paul van Dykem na nìj čeká nová výzva – udìlat z Kajot arény klubové prostředí, ve kterém se budou všichni cítit příjemnì a „ne-komeťácky“. Už nyní víme, že se tohoto úkolu svìdomitì a s elánem ujal a tìšíme se, až dojde k samotné realizaci na místì. Elio má však i své čestné místo v line-upu, a proto si dnes v krátkosti představíme jeho DJskou kariéru.

Elio

Narodil se v roce 1982 v Brnì. V roce 2000 se začal zajímat o elektronickou hudbu od interpretù jako Underworld, Daft Punk. Rok poté se seznámil s pár lidmi z klubové scény – promotéři a DJs z agentury Mersey, s kterými začal spolupracovat na dekoracích a designu na party. Bìhem této doby mnohem hloubìji pronikl do elektronické hudby – především house a progressive. Po nìkolika vydařených akcích si uvìdomil, že nechce pouze poslouchat a tancovat. Proto se začal učit hrát v brnìnském klubu Mersey. V roce 2004 začíná svoji DJskou kariéru s hudbou ve stylech funk, 70’s disco, garage. Pozdìji začíná spolupracovat se svým nejlepším kamarádem – DJem Gugou. Byli absolutnì zbláznìní do DJingu, který trénovali celé dny na starém mixážním pultu a bednách, ale s dobrými CD playery. Pozdìji začali kupovat také desky a vystupovali jako duo – Louis & Guga – orientovaní na house a progressive, pozdìji také na electro. Společnì účinkovali na úspìšných klubových nocích a festivalech jako: Rio De Riviera (Brno), Eternity (Fléda, Fabric), Groovin* (Mersey), Pure (Mecca), Free Mondays (Roxy), Hradhouse (Boskovice), Paradog (Slovensko), Elektra (Fléda) a další. Louis Elio stále vyhledává kvalitní elektronické zboží – zamìřené na minimal, progressive a electro house, které mícha do euforického příbìhu. Neustále spolupracuje s bookingovou agenturou Mersey díky níž má rezidenturu na party Goovin*, která je orientovaná více na styl house, a na festivalu Hradhouse.

Eliova inspirace taneční scénou se skvìle promítá o do jeho designerských aktivit – ostatnì posuďte sami:

Elio
Elio
PVD

Zdroj: PNPS a.s.
Publikoval: Redakcia GREGI.NET