Paul Van Dyk je späť – praktické informácie!

Již tento pátek 29. června se do brnìnského Bobycentra vrací legendární Citadela, na které vystoupí Paul van Dyk. Celá akce ale nabídne kromì hlavního pódia také druhou techno stage, luxus a pohodlí brnìnského Bobycentra, klimatizaci a zvýšenou obsluhu šaten v případì dìštì pro rychlejší odbavení. Čtìte níže..


Vlastníci vstupenek, výherci, akreditace – Majitelé vstupenek z předprodeje, stejnì jako výherci soutìží a akreditovaní, budou vstupovat hlavním vchodem (3 koridory). Tam bude také probíhat prodej vstupenek na místì. Zadním vchodem (únikový východ) bude umožnìn vstup pouze djùm a produkci. Brány Bobycentra se otevřou v 18:00 a úderem této hodiny začne hudební produkce hlavního pódia. Druhá stage začíná v 19:00, viz. lineup níže. 


Doprava – Návštìvníci se do Bobycentra dostanou tramvají č.1 z Hlavního nádraží. Nástupištì smìr Řečkovice, výstup na zastávce Štefánikova, nebo autobusem č.67 z Hlavního nádraží, výstup na zástavce Sportovní. Adresa Bobycentra je Sportovní 2a, Brno. 


PVD MAPA


Šatny – Dostatečná kapacita bude zajištìna, šatny jsou umístìny ihned za hlavním vchodem. V případì dìštì bude personál navýšen o koordinátorky šaten, pro rychlejší odbavení.

Vstupenky a prodej na místì – Základní i VIP a VIP Deluxe vstupenky jsou stále v prodeji sítí Ticketportal, ale již v desítkách kusù, pocházející z rezervací. Základní a VIP Deluxe budou k dostání také na pokladnách v den akce. Cena základní vstupenky na místì je 899 Kč (35 eur) , VIP Deluxe za 2499 Kč (100 eur), tato vstupenka zahrnuje neomezenou konzumaci alkoholických i nealkoholických nápojù, vlastní pohodlnou zónu s komfortní kapacitou, možnost opakovaného odcházení z Bobycentra a další výhody, viz. níže. Vstupenky je možné zaplatit také v eurech, kde ovšem nebereme drobné (centy). Na eura se vrací v CZK.
Základní vstupenka – 35 eur
VIP Deluxe vstupenka – 100 eur

Kontrola pravosti vstupenek – Na akci budou instalovány speciální čtečky pro kontrolu pravosti vstupenek. Při zjištìní falešné vstupenky nebudete vpuštìni na akci a bude zavolána Policie ČR.

Rozdìlení zón VIP a VIP Deluxe
VIP Deluxe zóna
–   se nachází na levé galerii (při pohledu na taneční parket)
–   tato galerie má vlastní bary, na kterých mohou majitelé VIP Deluxe stripu (bude vymìnìn na hlavním vstupu oproti vstupence) využít neomezenou konzumaci alkoholických i nealkoholických nápojù
–   pro VIP Deluxe návštìvníky jsou k dispozici též soukromé toalety, které jsou umístìny vlevo za hlavní pokladnou. VIP Deluxe mohou také navštìvovat VIP toalety, které jsou umístìny vpravo za hlavní pokladnou
–   opakované opouštìní Bobycentra je pro VIP Deluxe povoleno
–   VIP Deluxe mùže navštìvovat VIP galerii vpravo (při pohledu na taneční parket)
–  z VIP Deluxe zóny je přísný zákaz vynášení nápojù

VIP zóna
–   se nachází na pravé galerii (při pohledu na taneční parket)
–   tato galerie má vlastní bary, na kterých mohou majitelé VIP stripu (bude vymìnìn na hlavním vstupu oproti vstupence) neomezenì nakupovat nápoje
–   pro VIP návštìvníky jsou k dispozici též soukromé toalety, které jsou umístìny vpravo za hlavní pokladnou.
–   opakované opouštìní Bobycentra je pro VIP zakázáno
–   VIP nemohou navštìvovat VIP Deluxe galerii vlevo (při pohledu na taneční parket)
–   z VIP zóny není zakázánou vynášení zakoupených nápojù

Speciální zóna pro všechny
–   se nachází v poslední částí levé galerie VIP Deluxe (při pohledu na taneční parket)
–   do této zóny mají přístup všichni návštìvníci, bez ohledu na druh vstupenky
–   tato zóna také slouží pro kouření cigaret s vynikajícím zázemím

Bary – V Bobycentru budou otevřeny všechny místní bary + budou postaveny extra Red Bull a Heineken bary. Na levém balkónì (z pohledu návštìvníka na pódium), bude postavena sekce VIP Deluxe, pro majitele vstupenek VIP Deluxe. Levá galerie je rozdìlena na VIP Deluxe a zábavnou zónu pro všechny druhy vstupenek. Pravý balkón je určen pro vstupenky VIP, kde budou také postaveny speciální bary s kompletním sortimentem. Na Citadele také budou speciální bary s míchanými nápoji všeho druhu.
Sortiment
Heineken – pivo
Red Bull
Finlandia Vodka
Finlandia Cranberry
Finlandia Blackcurrant
Bacardi Superior
Bacardi Oakheart
El Jimador Blanco
El Jimador Reposado
Jack Daniel’s
Pepsi
Lipton Ice tea
Toma orange juice
Tonic
Mirinda
7UP
Goccia voda
Bary s michanými nápoji a další stánky


Technika Citadela – Bude použita zvuková souprava značky L´Acoustic. Stage Paula van Dyka bude dále obsahovat velkoplošné LED panely, na kterých bude VJ sety prezentovat uskupení Cube Vision (znáte např. z Apokalypsy). Na hlavním pódiu budou také 3 plnobarevné lasery a speciální videoprojekce na dekoraci celé akce. Celá stage bude nasvícena jak svìtelným parkem Bobycentra, tak externím osvìtlením.

Opuštìní prostoru – Bìhem akce nebude možnost opouštìt prostor Bobycentrum. Po opuštìní prostoru pozbývá vstupenka platnosti. Platí i pro akreditované. Výjimku tvoří majitelé VIP Deluxe vstupenky, kteří mají neomezený pohyb.

Foto & video – Abyste si mohli zvìčnit všechny speciální okamžiky na akci, je možné si s sebou vzít mobilní telefony / kompaktní digitální fotoaparáty. Profesionální fotoaparáty (s výmìnnými objektivy) mohou používat pouze lidé, kteří obdrželi speciální akreditaci. (Silné blesky fotoaparátù mohou oslnit účinkující, proto respektujte dané nařízení).

Osobní prohlídka, kontrola totožnosti – Každý návštìvník akce se při vstupu podrobí osobní prohlídce, která je zamìřena na nebezpečné vìci, jako jsou zbranì, nože a podobnì. Do areálu je zákaz vnášení vlastního pití a jídla. Prosíme o spolupráci s pracovníky povìřenými zjištìním totožnosti z dùvodu zamezení zneužití akreditací. Ty se vydávají pouze oproti občanskému prùkazu. Bezpečí na akci zajišťuje profesionální společnost Čechymen.

Toalety – Bobycentrum nabízí dostatek nadstandartních toalet, které jsou k dispozici zdarma.

Úklidová četa – Na Citadele bude 8mi členná NON-STOP úklidová četa, která se bude starat o provozní nepořádek jako je úklid stolečkù, toalet a okolí tanečního parketu. Prosíme i tak, o zásady slušného chování.

Propagace jiných akcí – Na Paul van Dykové Citadele budou propagovány pouze ty kulturní akce, které jsou předem schváleny pořadatelem. Jakékoliv vylepování akcí, nebo rozdávání letákù na jiné kulturní akce, kterou nejsou schváleny, budou odstranìny, a dotyční návštìvníci, kteří akci nedovolenì propagují, vykázáni z akce.

Kouření – Kouření je v Bobycentru povoleno, avšak doporučujeme navštívit speciální zónu na levé galerii!

Na akci budou dohlížet také pracovníci záchranné a požární služby

Prosíme také o maximální spolupráci s organizátory akce, respektování pravidel bezpečnostní agentury a dodržování zásad slušného společenského chování. Dìkujeme za pochopení.


Heineken Main stage
18:00 – 20:00 Elio
20:00 – 21:30 Duncan Grey
21:30 – 23:00 Beatnut
23:00 – 01:00 Burian & Burian
01:00 – 04:00 Paul van Dyk
04:00 – 06:00 Lucca

Apokalypsa Mayan Code stage
19:00 – 20:00 Ecco Rox (DE)
20:00 – 21:00 Pedro
21:00 – 22:30 Upgrade
22:30 – 00:00 Nois
00:00 – 01:30 Spiriakos
01:30 – 03:00 Steen & The Keeper
03:00 – 04:30 Scorn
04:30 – 06:00 Cmeen

Afterparty – Po skončení Citadely dále pokračujeme v brnìnském klubu Perpetuum, Rooseveltova 9, kde zahrají Javas, Upgrade, Skais či Phil Albedo. Vstupné je 50 CZK.

A pozor, další díl Citadely probìhne 22.2.2013, také v Bobycentru a předprodej začíná 30. června, exkluzivnì v předprodejní síti Tickerportal. Zde budete moct zakoupit vstupenky již od 299,-!


PVD
Zdroj: PNPS – Dalin Vajčner

Publikoval: Redakcia GREGI.NET