Paul van Dyk: “Evolúcia – veľký tresk“!

Zajímá vás co je nového u Paul van Dyka, jak se připravovalo jeho nové album nebo na co se mùžete tìšit v rámci je aktuálního Evolution tour, které v červnu zavítá i do brnìnské Kajot arény? Pak pokračujte smìle dál ve čtení tohoto rozhovoru.

Ahoj Paule, jak bys svými vlastními slovy uvedl své nové album s názvem Evolution?
Je to smìsice nových nápadù, která se v mé hlavì a ve studiu rodila nìkolik let. Zvukovì je to opìt posun nìkam dál a musím říct, že jsem s tímto albem opravdu spokojený – je v nìm zachycen vývoj – Evoluce!

Toto album bude doplnìné o speciální vizuální podklady jako jsou videa a rùzné animace… co Tì k tomu vedlo?
Žijeme v 21. století a takřka všechny přenosné přehrávače – ať už je to telefon nebo iPod mají displej, takže se přímo nabízí, aby hudba byla více propojené s vizuálním umìním a naopak. Album Evolution tím bude velmi specifické a tìším se na ohlasy lidí, pro které to doufám bude pravý audiovizuální zážitek.  Mimochodem nìkteré z tìchto vizualizací budou zakomponovány i do mých vystoupení na Evolution show, takže se mùžete tìšit na to, že budete svìdky velkého třesku i následného vývoje planety Zemì.

Jak vidíš sám sebe za pár let?
Určitì budu stále hodnì času vìnovat hudbì a politice, ale je dost možné, že omezím cestování po svìtì… přeci jen každoročnì oblétnu naši planetu nìkolikrát dokola, což zní sice krásnì, ale je to nesmírnì vyčerpávající

Jsi známý i pro svou angažovanost v politice a v charitativní činnosti… co tì přivedlo do této sféry?
Chci pomáhat lidem kolem sebe, protože nedokážu sedìt doma se zkříženýma rukama a sledovat, co se dìje tam venku. Cítím to jako svoji povinnost a proto se angažuji i v politické sféře a snažím se apelovat na politiky a vyvolat nìjakou diskusi, jejíž závìry mohou pomoci lidem, kteří to potřebují.

Jaký má Paul van Dyk vztah k České republice?
Kladný samozřejmì! Máte skvìlé publikum a líbí se mi sledovat, jak u vás taneční scéna rok od roku roste a vyvíjí se. Začínali jste s velmi malou scénou a pomìrnì pozdì oproti ostatním západním státùm, ale vidím u vás velký progres!

Předprodej vstupenek: https://ticketportal.cz/podujatie_search.asp?id=129226
Aftermovice Citadela 2010 Paul van Dyk: https://youtu.be/X37f7y0frDM
Videoreportáž z Kajot Arény: https://www.youtube.com/watch?v=QXQdWbSiICo
Událost akce na Facebooku: https://www.facebook.com/events/255642251186551/
Web akce: www.paulvandyk.cz, www.citadela.info

PVD

Zdroj: PNPS a.s.
Publikoval: Redakcia GREGI.NET