Paul van Dyk: Beatnut – Teším sa, až spoznám Váš nočný život!

V dnešním rozhovoru se dozvíte více o berlínském Beatnutovi, který patří mezi zastánce gramofonù a rychlých mixù, díky čemuž se v roce 2006 stal vítìzem nìmeckého DJ šampionátu. O jeho vítìzství, vztahu k naší architektuře a kultuře i o jeho DJských modlách jsme se bavili v následujícím rozhovoru.

Ahoj, máme tu první jarní dny, které na vìtšinu lidí pùsobí až nevídanì optimisticky. Máš to stejnì?
Zdravím! Jasnì, miluji jaro! V únoru tohoto roku jsem strávil čtyři týdny na dovolené v Asii, takže jsem si toto krásné období začal užívat ještì o nìco dřív než všichni ostatní v Evropì.

Do podvìdomí vìtšiny lidí jsi se dostal v roce 2006, kdy jsi vyhrál v soutìži Corona DJ Champion. Jak tìžké bylo dosáhnout tohoto ocenìní?
V té dobì jsem hrával hodnì nabušený sety, ve kterých jsem kombinoval mnoho hudebních žánrù, který jsem do sebe míchal fakt rychle. Pravidla soutìže však byla taková, že každý DJ mìl jen 10 minut na to, aby se předvedl v tom nejlepším svìtle. Já osobnì jsem se toho ujal tak, že jsem bìhem 10 minut namíchal 30 skladeb a samplù. Ostatní DJs byli taky dobří, ale řekl bych, že se až moc utápìli v jednom stylu a to je dìlalo nezajímavými. Takže jsem asi vyhrál proto, že jsem odehrál opravdu pestrý set a nebránil jsem se namíchat do sebe nìkolik rùzných stylù.

Trénuješ svùj DJský um ještì doma nebo už hraješ jen na akcích?
Pořád se snažím trénovat svoje schopnosti, ale doma už nehraji – takže jen na akcích. Posledních pár let jsem se začal zamìřovat na tzv. harmonické míchání. Jeho základem jsou perfektní přechody mezi jednotlivými skladbami, bez harmonických odchylek nebo rozdílù. Samozřejmì také trávím plno času tím, že poslouchám a stahuji novou hudbu – stejnì jako každý zapálený DJ :)

Na Youtube jsem vidìl jedno tvoje video a všiml jsem si, že i v roce 2012 stále hraješ z gramofonù (v kombinaci s laptopem), což už je pomalu ojedinìlý úkaz na poli svìtové taneční scény. Co tì k nim stále přitahuje?
Má to výhody i nevýhody. Nejdřív musím ale zmínit, že pracuji v obchodì s vinyly, takže mùj vztah k deskám je opravdu hluboký. Jednou z výhod hraní z vinylu je jejich nezamìnitelný a perfektní zvuk. Jak už jsi ale řekl, ve skutečnosti hraji z timecode vinylù, takže zvuk je v podstatì digitální, ale i tak to má svoje kouzlo. Baví mì to mnohem víc než hraní z CD playerù. Pokud je řeč o programech jako je Ableton, které ti perfektnì sladí všechny zvukové stopy, tak to je pro mì nuda. Každopádnì ale je dost možné, že v budoucnosti přejdu na nìjaký čistì digitální systém, díky kterému budu moci míchat třeba 4 desky zaráz a hrát si s nimi jak jen budu chtít.

Mluvíš o kreativním zasahování do hudby, a proto mi to nedá, abych se tì nezeptal, co ty a vlastní produkce?
Hehe, pořád pracuji na svém prvním singlu, který se bude jmenovat single “You ain’t that one feat. D. Moon”, který bude konečnì vydán v prùbìhu příštích týdnù.

Takže se cítíš víc jako DJ nebo jako producent?
Cítím se více jako DJ, ale díky tomu, že začínám rozumìt produkci, se ze mì stává i lepší DJ :)

Na které koníčky a záliby se dostává ve tvém volném čase?
Ve volném čase se snažím hlavnì sportovat, takže rád chodím šplhat po zdech a vìnuji si také cvičení crossfit, díky kterému se udržuji fit. To je zapotřebí, vzhledem k tomu, že pracuji hlavnì v noci.

Kdo je pro tebe nejslavnìjším DJem svìta?
Miluji progressive sound v podání Awella nebo nìmeckého techno producenta Marka Hemmana. Musím také zmínit Jeffa Millse, Paul van Dyka nebo Ricarda Villalobose, které obdivuji za jejich zpùsob hraní a celkového vystupování.

Slyšel jsem, že máš Českou republiku celkem v oblibì, i když jsi tu ještì nikdy nehrál…
Ano, miluji Prahu a to především na jaře! Všechny východoevropské zemì jsou kombinací slovanských kořenù a ohromující moderní architektury a to se mi opravdu líbí. V Brnì budu hrát poprvé pro české publikum, a proto se opravdu tìším, až poznám váš noční život!

Chtìl bys tomuto publiku nìco vzkázat?
Music is the answer!

Více informací o Beatnutovi naleznete na stránkách:
https://www.facebook.com/BeatnutBerlin
https://soundcloud.com/djbeatnut
https://www.djbeatnut.com

PVD

Zdroj: PNPS a.s.
Publikoval: Redakcia GREGI.NET