Panteón Rococó vrthnú do Rock Café už 21. augusta!

Mexická skupina Panteón Rococó přijede v nedìli 21. srpna se svou strhující show do pražského Rock Café. Festival Mighty Sounds srdečnì zve všechny příznivce energického ska-latino-punku. Ti by mìli využít této jedinečné příležitosti pořádnì si zaskákat a užít si žhavou jihoamerickou atmosféru.

Panteon

Kapela Panteón Rococó je dùvìrnì známa českým fanouškùm, kteří hojnì využívají příležitosti zažít jejich skvìlé koncerty. Panteón Rococó hráli už na celé řadì českých festivalù včetnì třetího ročníku Mighty Sounds a naposledy se u nás ukázali v Praze v KC Vltavská vloni na podzim.

Vstupenky na akci stojí v předprodeji 290,- Kč + poplatky, na místì 350,- Kč a akce startuje ve 20:30. Lístky je možno pořídit v sítích Ticketpro, Ticketstream , Ticketportal a Tickets for People.

Panteon

Biografie: Když v roce 1999 vydali Panteón Rococó v Mexico City svou první desku nazvanou A la izquierda de la tierra, strhla se opravdová vlna nadšení. Pouze za pomoci pouliční a nezávislé distribuce bylo prodáno padesát tisíc kopií. Kapelu od té doby publikum prakticky nepustilo z pódií. Následovalo založení vlastního labelu Real Independencia a další hudební pùsobení zavedlo kapelu do Buenos Aires v Argentinì, kde navázala úzké kontakty. Následnì vzniká album Tres veces Tres. V té dobì si kapela už vybudovala svùj svébytný a charakteristický sound a začala také cestovat po celém svìtì a sbírat příznivce. Z Evropy sklízí nejvìtší úspìchy v Nìmecku a pozdìji i v České republice. Panteón Rococó za sebou mají celou řadu zajímavých hudebních spoluprací, včetnì hraní s jejich idoly Manu Chao, záznamu z koncertu vydaného na DVD a opakované návštìvy evropského kontinentu. Kapela s jasným názorem, zapojená do všemožných hnutí týkajících se zlepšení pomìrù v Mexiku, je stejnì jako Manu Chao součástí hnutí Radical Mestizo. Panteón Rococó představují energií neuvìřitelnì nabitý mix ska, punku, latina, reggae a rocku.

PANTEÓN ROCOCÓ (MEX)
Rock Café, Praha
21. srpna 2011
start: 20:30
vstup: 290,- + poplatky /350,-

Rock Café

Zdroj: HPK-Productions s.r.o.
Publikoval: Redakcia GREGI.NET