Označené erbom rodu.

Jeleň s kolesom a trojvrším na pečatidle, na zberači vody, na náhrobku, na zvone, na cestovnom koči, na tanieri, na fontáne, na obálke knihy, na portrétoch, na príbore, na tabatierke, na soľničke a na množstve ďalších artefaktoch.

Spoločný menovateľ je jednoznačný. Erb rodu Pálfi (Pálffy). Jeho rôzne podoby a možnosti využitia prezentuje nová výstava v SNM – Múzeu Červený Kameň, otvorená pre verejnosť od 1. mája do 30. septembra 2013.

Výstava Označené erbom rodu poukazuje na rodový znak Pálfiovcov a predstavuje široké spektrum možností jeho použitia. Päťdesiatštyri fotografií zachytáva exteriérové a interiérové stavebné články hradu a zbierkové predmety, ktoré sú dodnes označené erbom rodu.

V minulosti bol erb identifikačným znakom šľachtickej rodiny. Signalizoval urodzenosť vlastníka a nezriedka bol odkazom na slávnu rodovú minulosť alebo sa s ním spájala rodová legenda. V priebehu dejín sa jeho funkcia menila. V 18. storočí sa stal bohato dekorovaným znakom urodzenosti. V druhej polovici 19. storočia sa posunul do funkcie loga, ktoré často označovalo už iba vlastníctvo predmetov dennej potreby. Tradícia erbov žije dodnes. Jeleň s kolesom a trojvrším sa dostal i do označenia dvoch slovenských samosprávnych krajov: bratislavského a trnavského.

Zdroj: SNM