Oto Klempíř, Oskar Rózsa – Špička: Rap s prvky šansonu, vypjatými refrény a nádhernými texty …

Oto Klempíř má za sebou vskutku plodný rok, na jehož vrcholu stojí ojedinìlý projekt, jeho první sólové album Špička. K unikátnímu albu se propracovával více než dvacet let. Celou tu dobu poctivì textařsky a interpretačnì sloužil své kmenové kapele J.A.R. a všem dalším projektùm svých kapelních kolegù. Nyní však nastal správný čas a Oto Klempíř se v plné záři předvádí jako dokonalý a citlivý raper, recitátor, šansoniér a zpìvák. Jeho nové texty jsou plné ironie, nadsázky, dadaismu ale i citu a smutku.

Tajemné beaty a hluboké noční tóny, kterými jeho expresívní projev podtrhuje slovenský multiinstrumentalista, producent a skladatel Oskar Rózsa, dávají nahrávce další nečekaný hudební rozmìr. Minimalismus, s kterého tentokrát Rózsa vychází, v tomto případì znamená minimum nástrojù, ale maximální využití jejich možností. Z bohaté řady umìleckých kolegù si Oto Klempíř vybral Dana Bártu, který okořenil nìkolik písní razantními vokály.

Oto Klempíř je bezesporu jedním z našich dlouhodobì nevýraznìjších textařù současnosti. Jako interpret zatím žil ve stínu svých známìjších kolegù, což se s nástupem alba Špička mùže velmi rychle zmìnit. Album Špička tvoří umìleckou dvou kombinaci s knihou Tali Bachtar!, která vyšla na podzim a tvoří ji básnický a textařský prùřez nejlepší tvorbou Oty Klempíře, kam texty ke Špičce zásadnì patří.

Tato nahrávka je prvním českým albem, které je masterováno v legendárním studiu Bernie Grundman Mastering, Los Angeles, CA, samotným Brianem “Big Bass” Gardnerem, který má na „svìdomí“ mastering projektù takových hvìzd jako jsou Eminem, Dr.Dre a dalších lídrù hip hopu.

Klempir

Zdroj: EMI Slovak Republic
Publikoval: Redakcia GREGI.NET