Oscar: PwC bude už po 78-krát strážiť najväčšie tajomstvo Hollywoodu!

Už po 78-ty krát bude proces sčítavania hlasov členov Akadémie filmových umení a vied, ktorí rozhodujú o držiteľoch ocenenia Oscar, zabezpečovať sčítací tím z PwC. Brad Oltmanns a Rick Rosas budú opäť ako jediní dvaja ľudia na svete poznať víťazov ocenenia Oscar  ešte pred živým vysielaním na ABC o 16. hodine pacifického času (19.00 východného času) v nedeľu 26. februára 2012.
Počas 78 rokov, čo PwC manažuje tento namáhavý sčítavací proces, ešte nikdy neprišlo k jedinému úniku informácií. Oltmanns a Rosas vedú tím odborníkov viazaných tajomstvom, ktorí sčítavajú hlasy poctivým a osvedčeným spôsob, ktorý sa už dekády nezmenil. Dlhodobo etablovaný systém spočítavania hlasov, ktorý zaviedla spoločnosť PwC, je založený na precíznej evidencii každého jedného hlasovacieho lístka na prísne utajenom mieste, aby bola zabezpečená maximálna miera precíznosti, objektivity a dôvernosti.  


„Náš dlhotrvajúci 78-ročný vzťah s PwC je postavený na maximálnej dôvere a čestnosti“, povedal Tom Sherak, prezident Akadémie. „Sme radi, že pokračujeme v tejto tradícii s PwC a tešíme sa na ďalšie roky spolupráce.“
 

V momente, keď sú všetky hlasy doručené a zaevidované, pripraví PwC dva kufríky s kompletným, identickým setom obálok s menami víťazov ocenení Oscar. Ako preventívne opatrenie sú oba kufríky prepravované na slávnostný ceremoniál inými, utajenými trasami a nesú ich lídri sčítacej komisie PwC. Ďalším preventívnym opatrením je, že predstavitelia PwC sa učia mená víťazov naspamäť. Počas živého vysielania zostanú Oltmanns a Rosas v zákulisí a odovzdajú obálky ohlasujúcim bezprostredne pred tým, ako vyjdú na javisko.

„Pretrvávajúci vzťah PwC s Akadémiou je príkladom najvyššieho stupňa precíznosti a dôvery“, povedal Brad Oltmanns, partner PwC, ktorý vedie sčítaciu komisiu od roku 2004. „Toto je udalosť, na ktorú sa každý rok tešíme a naša precízna spolupráca s Akadémiou je pre nás prejavom úcty k vychýrenému dedičstvu a reputácii PwC.“

„Úloha dodržiavať každý rok najvyšší stupeň diskrétnosti je pre mňa kariérnym zadosťučinením a odmenou“, povedal Rick Rosas, partner PwC ktorý vedie sčítaciu komisiu od roku 2001. „Naša spolupráca s Akadémiou vyzdvihuje náš dlhoročný a dôverný vzťah s Hollywoodom a zábavným priemyslom a je pre PwC cťou.“

Hlasovacie lístky boli v utorok 27. decembra 2011 zaslané 5 783 členom Akadémie. Nominácie boli oznámené v utorok, 24. januára 2012. Posledné hlasovacie lístky boli odoslané poštou 1. februára 2012 a kompletné budú odovzdané PwC v utorok 21. februára 2012 (do 17.00 poobede).

Niekoľko zábavných faktov zo 78-mich rokov sčítavania hlasov Oscar®

Pokým sa Hollywood pripravuje na 84. udeľovanie cien Akadémie, PwC zaznamenáva údaje na ilustráciu toho, čo všetko je potrebné k utajeniu tajomstva až do chvíle, kým  najznámejšie sošky poputujú do rúk víťazov.

• 450 000+: Približný počet hlasovacích lístkov, ktoré spoločnosť PwC sčítala za 78 rokov svojej práce na tomto projekte.
• 2 600+: Počet obálok s menami víťazov, od kedy bol obálkový systém bol zavedený v roku 1941.
• 1 700: približný počet „človekohodín“, ktoré spoločnosť PwC strávi každý rok počítaním a overovaním hlasovacích lístkov.
• 78: Počet rokov, ktoré sa PwC podieľa na hlasovacom procese Oscar®.
• 24: Počet súťažných kategórií, v ktorých sa budú sčítavať hlasy pred 84. udeľovaním cien Akadémie na utajenom mieste, ktoré poznajú iba členovia malého sčítacieho tímu spoločnosti PwC.
• 7: Počet dní, za koľko sa spočítajú nominačné hlasovacie lístky.
• 3: Počet dní, za koľko sa spočítajú  finálne hlasovacie lístky.

Bližšie informácie nájdete na: www.pwc.com/balloting.

Zdroj: PwC
Publikoval: Redakcia GREGI.NET