Orlická Brána odštartuje už tento víkend!

V pátek 20. července vypukne v areálu Tyršovy rozhledny v Žamberku jeden z nejvìtších multižánrových festivalù Orlického podhùří! Stejnì jako vloni, i letos čeká návštìvníky bohatý hudební program, který bude proplouvat nejrùznìjšími žánry od folku, přes hip-hop až po tvrdý rock.

Na své si přijdou i milovníci divadla, a to všech vìkových kategorií. Doprovodný program zahrne tanec, šerm i výstavu výtvarných prací, oba festivalové dny pak zakončí noční filmová projekce pod širým nebem. Pro dìti bude opìt připraven herní stan se službou hlídání dìtí kvalifikovanými pracovníky.

Orlická brána navíc nabídne nejen vydatnou kulturní potravu pro uši a oči, ale na své si jistì přijdou i mlsné jazýčky – připraveno je bohaté občerstvení. Pořadatelé rovnìž počítají s vrtochy počasí, ve velkém horku bude zapojena sprcha, na deštivou variantu mají připravené stany. Více informací na webových stránkách akce: www.orlickabrana.cz

PROGRAM – PÁTEK 20. ČERVENCE
17:00 hod. Sestry v rýmu
18:00 hod. Jana Vébrová
19:30 hod. Lucie Redlová & Garde
21:00 hod. Citizen 37
22:00 hod. filmová projekce – Alois Nebel

PROGRAM -SOBOTA 21. ČERVENCE
10.00 hod. Nešťastný šafářùv dvoreček (Divadlo Kapsa Andìlská Hora)
11.00 hod. Jak si Kuba Marjánku zasloužil aneb Putování za štìstím
12.00 hod. Jak se vodníci usadili v Čechách aneb Kouzelný proutek a praotec Šplouch
13.00 hod. Pražský varietní cirkus Cecilka
14.00 hod. Deoduši (Divadelní kroužek při SVČ Animo Žamberk)
15.00 hod. Celé Znova
16.00 hod. Kára komediantù (Divadlo Kvelb Theatre České Budìjovice)
16.40 hod. Mortem Iter (Skupina historického a scénického šermu ze Žamberka)
17.00 hod. Plastic Swans (Banská Bystrica, SR)
18.00 hod. Taneční skupina Neon
18.30 hod. Vltava
19.30 hod. Stand´artní kabaret (Autorské divadlo Vosto5 Praha)
21.00 hod. Katarína Knechtová
22.30 hod. Teatromat (Autorské divadlo Vosto5 Praha)
24.00 hod. NIL
01.00 hod. filmová projekce – The Doors

orlicka_brana_plakat.jpg

Zdroj: Mìstský kulturní podnik Fidiko
Publikoval: Redakcia GREGI.NET