Open Air Festival za mesiac prezradí prvé skupiny!

Open Air Festival 2012 má dárek pro své fanoušky. V rámci včasného předprodeje bude od 1. prosince prodávat omezený počet vstupenek za zvýhodnìnou cenu. V tento den se také fanoušci festivalu dozvìdí první jména na programu příštího ročníku.

Po loňských The Chemical Brothers je laťka nasazena vysoko a festival ji rozhodnì nehodlá podlézat. “Pokud jde o cenu první limitované série výhodných vstupenek, její výši prozradíme až prvního prosince,” napíná fanoušky promotér festivalu Michal Lukeš s tím, že rozhodnì pùjde o nejvýhodnìjší možnost pořídit lístky na “OAF 2012”. “Stejnì jako u minulých ročníkù chceme dát našim fanouškùm možnost pořídit lístek na třídenní akci nabitou hudebními hvìzdami, sportem a zábavou za cenu jednoho klubového koncertu,” dodává promotér akce.


Festival, který tvoří jeho návštìvníci – “OAF” dìkuje stovkám fanouškù, kteří se bìhem festivalu i po nìm vyjadřovali o tom, co by na festivalu rádi zmìnili a co naopak chválí. “Dìláme festival pro vás a chceme ho dìlat s vámi,” vzkazuje celý mnohačlenný pořadatelský team. “Máme obrovskou radost, že výraznì převažují pozitivní reakce nad negativními, což ale rozhodnì neznamená, že usneme na vavřínech,” slibují organizátoři s tím, že v příštím roce se mohou návštìvníci akce tìšit na:
– řadu zahraničních i domácích hvìzd, první z nich festival odhalí 1. prosince
– podobný žánrový koncept – přes den koncerty, divadla i sport a v noci klubové zóny
– vìtší zapojení maskotù do festivalu (rodinka OAFových už se tìší)
– posílení hygienického zázemí (především dostupnosti pitné vody a umyvadel)
– dodržování konceptu ekologického a uklizeného bezpečného festivalu

Více novinek budou pořadatelé postupnì zveřejňovat na www.openairfestival.cz nebo na stránkách www.facebook.com/openairfestival.

Open Air Festival 2012

Zdroj: Open Air Festival PR
Publikoval: Redakcia GREGI.NET