Open Air Festival obhájil cenu v celesvetovej súťaži ekologických akcií!

Komise soutìže A Greener Festival Awards se opìt rozhodla vyzdvihnout český Open Air Festival v celosvìtovém mìřítku. Zařadila ho totiž do stupnì “Commended”, tedy mezi doporučené akce z hlediska čistoty a ekologie. Domácí “OAF” se tak opìt ocitl po boku zavedených svìtových festivalù, například britského Sonisphere, ale i dalších vyspìlých akcí ve Finsku, USA, Kanadì, Francii nebo Austrálii.

I letos tedy Open Air Festival obhájil své loňské umístìní mezi nejčistšími venkovními akcemi vùbec, a to především díky eko konceptu generálního partnera akce společnosti Telefónica, letos pod záštitou programu Think Big.

Open Air Festival 2012


“Tìší nás, že zelený koncept umožnil na festivalu vytřídit více než 90 % vyprodukovaného odpadu. Letištì nedaleko Panenského Týnce tak i v prùbìhu třídenní akce připomínalo zelenou louku a nikoliv kelímkové smetištì. Je tak jasnì vidìt, že se i takhle velké akce dají uspořádat bez nepříznivých následkù na prostředí, kde se konají,” vysvìtlila Dana Dvořáková, ředitelka pro korporátní komunikaci společnosti Telefónica.

“Díky samozřejmì patří také návštìvníkùm,” usmívá se spokojenì promotér akce Michal Lukeš. “Protože se vìtšina z nich snažila chovat podle našeho “ekologického desatera” jsme docílili čistého a příjemného festivalu pro všechny,” dodává s tím, že i v roce 2012 mùžeme počítat s pokračováním konceptu čistého a ekologického festivalu. Další informace o podobì příštího ročníku prozradí pořadatelé už 1. prosince, kdy bude také možné pořídit vstupenky na příští ročník za vùbec nejvýhodnìjší cenu.

Zdroj: OAF
Publikoval: Redakcia GREGI.NET