Open Air Festival 2012: Please The Trees a zbor Elpida spoja hudbu s prospešnou činnosťou!

Open Air Festival dá v rámci hudebního programu prostor i obecnì prospìšným projektùm – tentokrát kampani Mluvme o stáří, podporující porozumìní a solidaritu mezi generacemi. Please The Trees spojí svùj mix indie-rocku a melancholického zámořského písničkářství se swingovým podáním lidových písní seniorského pìveckého sboru Elpida pod vedením sbormistrynì Zuzany Siebertové.

„Minulý rok jsem byl osloven stát se tváří kampanì Mluvme o stáří, kterou spustila obecnì prospìšná společnost Elpida,“ vysvìtluje vznik spolupráce frontman táborské kapely Václav Havelka. „Podle našeho se jedná o pomìrnì výjimečnou vìc. Propojení se sborem je euforické. Dámy si koncerty nesmírnì užívají a tím se nám daří ve své hluboké podstatì naplňovat poslání celé kampanì,“ doplňuje.

PTT

Pìvecký sbor dvaceti seniorek funguje od roku 2010. První společný koncert s kapelou, kde jako host vystoupil i Pavel Bobek, se odehrál už před rokem v pražském kostele Sv. Šimona a Judy. Vystoupení slavilo velký úspìch a pokračovalo v podobì hudební tour po celém Česku. „Stát na pódiu s kapelou je úžasné, i když pro naše bubínky dost záhul. Muzikanti ale řádí tak, že z nich doslova lije pot. A tak to strhne i nás,“ říká 72letá sboristka Emílie.

Obecnì prospìšná společnost Elpida, o.p.s. a Nadace O2 spustila kampaň Mluvme o stáří: Nech mou babičku na pokoji! v roce 2010. Její tváří se stal právì Václav Havelka, frontman kapely Please The Trees. Elpida svou činností usiluje o mezigenerační porozumìní a zmìnu vnímání seniorù vìtšinovou společností.

Zdroj: OAF
Publikoval: Redakcia GREGI.NET