Open Air Festival 2011: Pozýva malých návštevníkov na žonglovanie, dj škôlku, či malovanie na tvár!

Praha / Panenský Týnec – Dìti už nemusí zùstávat 11. – 13. srpna u babičky na hlídání, když si rodiče vyrazí na Open Air Festival. Pořadatelé pro nì totiž opìt vytvořili Dìtskou a workshopovou zónu Puntík se spoustou zábavy. Tentokrát si užijí nejen ti opravdu nejmenší, ale i školáci a teenageři.

Ti se mohou vžít do role svých oblíbených DJù v DJ školce,  naučí se základy žonglování, prohlédnou si fire show, naučí se vyrábìt šperky z PET láhví… Pro nejmladší návštìvníky jsou opìt připraveny pohádková divadelní představení v MF DNES stage, oblíbené malování na obličej a odpočinková zóna. Rodiče mají ještì jeden podstatný dùvod vzít s sebou své nezbedy – vstupné za všechny dìti do 12 let je sympatických 0 korun. Partnerem Dìtské a workshopové zóny je webový portál Kamsdetmi.com.

Ahoj dìti! – Přesnì jako v písni Tata Bojs vyzývá i Open Air Festival dìti, aby “vyšli už k nám” – tedy vzali maminku a tatínka a pobavili se společnì. Co je letos (mimo jiné) čeká?

DJ školka – Pokukovali jste vždycky DJùm pod ruce? Přemýšleli jste, jak to dìlají, že z tìch dvou odlišných desek umixují jednu zvukovou koláž? Už nemusíte – s pomocí DJské školky a zkušeného DJe Bici z Insidekru proniknete do tajù mixování. A mùžete si zkusit gramofonové vychytávky, ať už vám pìt nebo 50 let.

Pohádkové představení Mravenec a slon – Příbìh o třech kamarádech – Veverce, Slonovi a Mravenci budou dìtem vyprávìt herci z Divadelního spolku Kulich. Tahle veselá a dost nesourodá trojka spolu bydlí… I když – bydlí… Oni se o to snaží, ale je fakt, že občas se jim moc nedaří. Slonovi je totiž všechno malé, Mravenci zase velké a chudák Veverka aby je stále usmiřovala. Veverka se však jednoho dne záhadnì ztratí a tìm dvìma nezbude nic jiného, než ji zachránit! Jak tohle dopadne se dozví dìti i rodiče v sobotu ve 13 hodin v MF DNES stage.

Malování na obličej – Zvlášť u nejmenších nezbedù bude mívá velký úspìch, když ze sobì mohou nechat vytvořit umìlecké dílo. Malí tygříci, pavouci, kočky… Ty všechny určitì potkáte díky malování na obličej v dìtské a workshopové zónì.

Žonglovací stánek fireshow.cz – Portály Fireshow.cz a obchod Firelovers.com pro Vás připravily žongléřský kout. V nìm si mùžete vyzkoušet všemožné druhy žongléřských vychytávek. “Připraveni jsme i na úplné začátečníky, kterým rádi vysvìtlíme jak na to,” vzkazují žongléři. V pùjčovnì budou návštìvníkùm k dispozici jak klasické pomùcky, jako jsou míčky, kruhy a kužele, tak i další hračky, jako jsou poi (řetìzy na točení), tyče, diabola a flowersticky.

Stánek sdružení Arnika – PET lahev není jen kus odpadu, ale mùže se z ní stát i krásný šperk. Ve stánku sdružení Arnika se dozvíte, jak využívat PETky k výrobì originálních doplňkù. Kromì toho si prohlédnete výstavu zajímavých fotek z českých vodních ploch v rámci současné kampanì Arniky – Človìk a voda.

Levianart – Už jste nìkdy vytvořili kus skutečnì vlastního umìní? Ne? V takovém případì byste nemìli minout stánek Levianart, kde s pomocí sítotisku mùžete přenést i ty nejfantastičtìjší motivy na dekorativní látky nebo trika.

Jak vzniká funkční letadlo ze skla? – Michal Zahradník je držitelem rùzných rekordù a jeho výtvory (například sklenìné lokomotivy a funkční letadlo) byly v popředí zájmu na četných výstavách u nás i v okolních evropských zemích. Tento tradiční sklář vám předvede jak se převádí fantazie do skla. Vaše dìti si budou moci zkusit nafouknout sklenìnou kuličku a budou-li se chtít dovìdìt o skle i víc, je možné si dojednat návštìvu pana Zahradníka přímo v jeho škole.

Kromì workshopù se mohou malí i velcí pobavit také ve sportovní zónì. Zahrát si mùžete třeba rodinný turnaj ve streetballu, plážovém volejbalu, plážovém fotbalu… V žaludku vás polechtá adrenalinová obří trampolína, bungee running a další “šílenosti”. Více informací o doprovodném programu najdete na webu www.openairfestival.cz/line-up.

Open Air Festival

Zdroj: Open Air Festival
Publikoval: Redakcia GREGI.NET