Open Air Festival 2011: Good Charlotte si balia kufre do Európy!

Praha / Panenský Týnec – Na televizním kanálu Good Charlotte TV přibyly další pořady, které rekapitulují vyprodané turné po USA. Znamená to jediné. Kapela už se pomalu připravuje na další část své svìtové šňùry, konkrétnì té evropské. Pátou zastávkou na starém kontinenì bude Open Air Festival, kam Good Charlotte dorazí 12. srpna, tedy druhý den programu akce.

Kapela jede do Česka představit svou aktuální desku Cardiology, nad kterou strávila intenzivních 18 mìsícù ve studiu. “Chtìli jsme jít fakt do hloubky,” říká Joel Madden, jeden ze sourozenecké dvojky Maddenových, kolem kterých se Good Charlotte točí. Pokud chcete dùkaz, že “Madden boys” to myslí s hloubkou opravdu vážnì, snad stačí jediný fakt – kapela bìhem tìch 18 mìsícù nejprve desku otextovala, nahrála a pak… celou smazala! A to i přesto, že na pùvodní verzi spolupracovala s producentem Howardem Bensonem, který stojí třeba za nahrávkami My Chemical Romance nebo All-American-Rejects. Good Charlotte si totiž chtìli být výsledkem tak jistí, že jim prostì první verze nesedla. “Dokončili jsme nahrávání s Bensonem, ale pak jsme museli odletìt do Austrálie kvùli nìjaké televizní propagaci,” vzpomíná Benji Madden. “Po cestì zpátky jsme si sedli a zaposlouchali se do nìkolika finálnì smixovaných vìcí… A prostì to nemìlo tu vlnu,” dodává s tím, že celou nahrávku Good Charlotte zničili a už ji nikdy nechtìli znovu slyšet.

Good Charlotte

Takže začali pìknì od nuly, i když už mìli za sebou mìsíce tvrdé práce ve studiu. S tìžkou hlavou tak přišli pro radu k jednomu z přátel kapely, Donovi Gilmorovi, který kapele produkoval už předchozí album. “Možná bychom mìli jet do Vancouveru, jako poslednì když jsme nahrávali,” navrhl tehdy Gilmore kapele. Přestože po mìsících práce se musela celá parta sebrat a odstřihnout od všeho, včetnì ztracené desky i rodinného života, Gilmorova rada fungovala. “My i Don jsme chtìli stvořit nìco zvláštního. Chtìli jsme, abyste si nasadili sluchátka, pustili naší hudbu a zjistili, že nás vlastnì dobře znáte,” upřesňuje Benji Madden. To je podle kapely také dùvod, proč se poslední deska jmenuje Cardiology, je totiž “ze srdce”. Maddenovi označují desku za ódu na pop-punk, na kterém ostatnì také vyrostli. Je vidìt, že od minulého (v pořadí čtvrtého) alba kapela vyspìla. Cardiology posouvá Good Charlotte k vyspìlejším hudebním i životním tématùm. “Když jsme začali nahrávat, mìl jsem jen jednoho potomka v rodinì. Bìhem nahrávání se narodil druhý a tahle deska, to je určitì třetí,” shrnuje s úsmìvem Joel Madden.

Redaktoři Open TV tentokrát na kus řeči s Chinaski – Tìžko byste na české hudební scénì hledali jméno, které rezonovalo v éteru silnìji než Chinaski. Kapela, která začínala s rockovými a snad i lehce punkovými kořeny se přehoupla do kytarového popu, který si získal desítky tisíc fanouškù. Vyprodané stadiony, platinové desky, to všechno mají za sebou tihle hitotvùrci v čele s Michalem Malátným. A právì téhle party jsme se zeptali, proč by fanoušci nemìli minout jejich show v Panenském Týnci. Co je nového u Chinaski se dozvíte na webu www.openairfestival.cz v sekci Open TV.

Open Air Festival

Zdroj: Open Air Festival
Publikoval: Redakcia GREGI.NET