Ondrej Lenárd oslávil na festivale v Pafose životné jubileum!

Slovenská dirigentská legenda Ondrej Lenárd sa začiatkom septembra predstavil spolu s Operou SND na medzinárodnom opernom festivale Pafos Aphrodite Festival na Cypre. Za účasti domácich i zahraničných sólistov dirigoval v dňoch 7.–9. septembra tri predstavenia Verdiho opery Otello.

Posledné z predstavení bolo pre majstra výnimočným – práve v ten deň oslávil svoje 70. narodeniny. Operný súbor v spolupráci s organizátormi podujatia pripravili pri tejto príležitosti po predstavení slávnostnú recepciu, na ktorej Ondrej Lenárd prevzal z rúk generálneho riaditeľa SND Mariána Chudovského pamätnú plaketu SND. Ku gratulantom sa pridali aj primátor mesta Pafos a predseda festivalového výboru Pafos Aphrodite Festival Savvas Vergas a generálna manažérka festivalu Stella Shepi.

Osobnosť Ondreja Lenárda je nerozlučne spätá s našou prvou opernou scénou. Po ukončení dirigentských štúdií tu pôsobil najprv ako zbormajster a dirigent, neskôr v osemdesiatych rokoch dva roky ako šéfdirigent a v rokoch 1997-98 bol riaditeľom Opery SND. Ako dirigent sa podieľal na naštudovaní celého radu úspešných inscenácií. Z posledných sú dodnes na repertoári Pucciniho Bohéma a Turandot, veristická dvojička opera Pietra Mascagniho Sedliacka česť a opera Ruggiera Leoncavalla Komedianti a Verdiho Otello.

Zdroj/Foto: SND