Ohýbaj ma mamko: Narodenie, detstvo a mladosť v tradičnej kultúre Slovenska!

Pre všetkých, ktorí sa chcú dozvedieť, aké to bolo byť dieťaťom pred sto rokmi, pripravilo Slovenské národné múzeum zaujímavý výstavný projekt Ohýbaj ma mamko. Výstava prezentujúca zbierky 8 múzeí, dokumentujúcich kultúru národnostných menšín, doplnená o exponáty Slovenského národného múzea v Martine, bude pre verejnosť sprístupnená od 18. októbra 2011 do 15. apríla 2012 v sídelnej budove Slovenského národného múzea v Bratislave.
Ohybaj ma Mamko

Posteľ s kútnou plachtou, prvý kúpeľ dieťaťa, bohaté ukážky detského odevu, hier a hračiek – to je len výber z viac ako 400 exponátov, ktoré čakajú návštevníkov Slovenského národného múzea v Bratislave. Výstava je koncipovaná chronologicky od narodenia dieťaťa, cez jeho začleňovanie do rodinného i širšieho spoločenstva, jeho prvé kroky, hračky, hry a vzdelávanie až do času, kedy dospieva a je pripravené založiť si novú rodinu.

Moderná inštalácia výstavy vedie návštevníka prostredníctvom exponátov, veľkého množstva fotografií i textov najvýznamnejším obdobím v živote človeka, kedy je formovaný výchovou, školou i bezprostredným okolím. Nezabúda ani na najmladšieho návštevníka, ktorému umožňuje nielen vidieť, ale aj vyskúšať si hry a hračky, s ktorými sa hrávali ich starí rodičia. Detskému návštevníkovi je určený aj osobitný sprievodca s ukážkami folklóru jednotlivých, na výstave zastúpených, etník.

Ohybaj ma Mamko

Výstavný projekt, ktorý autorsky pripravili pracovníci Slovenského národného múzea je výsledkom spolupráce spolu 9 múzeí – Slovenského národného múzea v Martine a 8 múzeí dokumentujúcich v rámci Slovenského národného múzea kultúru jednotlivých národnostných menšín žijúcich na území Slovenska – Múzeum židovskej kultúry, Múzeum kultúry karpatských Nemcov, Múzeum kultúry Maďarov, Múzeum kultúry Čechov na Slovensku, Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku, Múzeum ukrajinskej kultúry, Múzeum rusínskej kultúry a Múzeum kultúry Rómov na Slovensku.

Oddelenie múzejnej pedagogiky a prezentácie pripravilo k výstave „Ohýbaj ma mamko“ vzdelávacie programy pre prvý a druhý stupeň základných škôl s pestro ilustrovanými pracovnými listami, na ktorých sa dozvedia veľa zaujímavostí z tradícií rôznych národností žijúcich na našom území. Programy sú vhodným doplnkom vyučovania v školách. Lektorské výklady k výstave a vzdelávacie programy sa dajú objednať telefonicky, alebo mailom, (kontaktná osoba: Mgr. Dominik Hrdý , oddelenie múzejnej pedagogiky a prezentácie, e – mail: dominik.hrdy@snm.sk, t. č.: 02/ 20 491 238) K výstave je tiež pripravený zaujímavý detský sprievodca pre individuálneho návštevníka.

Ohybaj ma Mamko

Autorom výtvarno-priestorového riešenia je Mgr. Art. Dušan Veverka, autorkou grafiky je Linda Kurucová – Marčeková.

Výstava je prioritným projektom Slovenského národného múzea. Je otvorená denne okrem pondelka od 9.00 do 17.00 v Slovenskom národnom múzeu na Vajanského nábreží v Bratislave.

Ohybaj ma Mamko

Počas trvania výstavy sú tiež naplánové sprievodné podujatia k výstave Ohýbaj ma mamko…, prednášky odborných pracovníčok Slovenského národného múzea:

24. 11.2011 /štvrtok o 17.00 h
Detský odev
Hosť: PhDr. Alžbeta Gazdíková, entografka, kurátorka zbierok textilu SNM v Martine

26.1.2012 /štvrtok o 17.00 h
Detské hračky
Hosť: PhDr. Eva Pančuhová, etnografka, bývalá dlhoročná pracovníčka SNM v Martine

29.2.2012 / štvrtok o 17.00 h
Obrady spojené s narodením dieťaťa v židovskej komunite
Hosť: Viera Kamenická, fotografka, pracovníčka SNM – Múzea židovskej kultúry

29.3.2012, štvrtok o 17.00 h
Aké bolo byť dieťaťom pred sto rokmi ?
Hosť: PhDr. Hana Zelinová, etnografka, kurátorka SNM v Martine

Ohybaj ma Mamko

Názov výstavy: Ohýbaj ma mamko
Miesto: Slovenské národné múzeum, Vajanského nábrežie 2, Bratislava
Trvanie: 18. 10. 2010 – 15. 04. 2011
Organizátori: Slovenské národné múzeum
Autori: Hana Zelinová a kolektív
Na scenári spolupracovali: Alžbeta Gazdíková, Eva Pančuhová, Nadežda Varcholová, Jozef Varchol, Rastislav Fiľo, Viera Kamenická, Gabriela Hederová, Silvia Siposová, Oľga Glosiková, Tatiana Siekliková
Výtvarno-priestorové riešenie: Dušan Veverka
Grafika: Linda Kurucová – Marčeková
Detský sprievoda k výstave: Hana Zelinová – Elena Zahradníková a kolektív

Výstava zo zbierok:
Slovenské národné múzeum:
– Múzeum kultúry karpatských Nemcov
– Múzeum židovskej kultúry
– Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku
– Múzeum chorvátskej kultúry
– Múzeum ukrajinskej kultúry
– Múzeum rusínskej kultúry
– Múzeum kultúry Čechov na Slovensku
– Múzeum kultúry Rómov na Slovensku
– Múzeum školstva a pedagogiky

Súkromní majitelia: Viera Kamenická, Jarmila Čelková, FS Turček, ZŠ Bystrička

Zdroj: Slovenské národné múzeum
Publikoval: Redakcia GREGI.NET