Ocenenie Roma Spirit pozná sedem laureátov dvanásteho ročníka!

Organizácia, ktorá dáva nádej na revitalizáciu osád. Starosta, ktorý za dva roky otočil vývoj v obci. Statočné obete policajnej razie v Moldave nad Bodvou. Aj takto vyzerajú laureáti tohtoročnej ceny Roma Spirit 2020. Ocenenie už dvanásty rok priniesloinšpiratívne osobné príbehy, angažované organizácie a profesionálov, či obce odhodlané plnohodnotne riešiť situáciu všetkých svojich obyvateľov bez rozdielu.

Ocenenie Roma Spirit 2020 získala nezisková organizácia Projekt DOM.ov, spoločnosť Lear Corporation Seating Slovakia s.r.o., obec Zlaté Klasy, aktivista z Veľkej Lomnice Vlado Oračko (In memoriam), redaktorka Kristína Mojžišová a v kategórii kultúra mladý spevák Tibor Ruszó. O laureátoch rozhodla medzinárodná Odborná porota. “Vo všetkých kategóriách nebolo ľahké sa rozhodnúť, keďže si všetci nominovaní zaslúžia zvíťaziť,” vyhlásil Romeo Franz, člen medzinárodnej Odbornej poroty. „Myslím, že projekt Roma Spirit je miestom pre nádej a odvahu pre Rómov. Miestom, kde sa ľudia stretávajú, budujúc silu, ktorú potrebujú na dosiahnutie zmeny, s dôstojnosťou a hrdosťou,“ dodal.

Porota čin roka sa rozhodla oceniť z trojice nominovaných Obete policajnej razie z Moldavy nad Bodvou. „Títo ľudia našli v sebe odvahu postaviť sa vtedajšej vláde a systému, ktorí z obetí urobil vinníkov, no napriek vyhrážkam a trestnému stíhaniu zo strany štátnej moci sa nezľakli a vytrvali vo svojom boji až do víťazného konca, kedy im po 7 rokoch dal za pravdu Európsky súd pre ľudské práva,“ vyhlásil Braňo Oláh, člen Poroty čin roka.

Len po druhýkrát v histórii ocenenia bola udelená Špeciálna cena poroty a to za celoživotnú prácu v prospech rómskych komunít spisovateľke a dramatičke, autorke literatúry pre deti a mládež, zakladateľke rómskej pôvodnej drámy a rómskej literatúry písanej v rómskom jazyku Elene Lackovej.

Dvanásty ročník ocenenia bol ovplyvnený nevšednou dobou a jej podmienkami. Galavečer, ktorý vysielala RTVS 9. decembra 2020, sa výnimočne konal bez divákov. Po prvýkrát sa galavečer konal mimo hlavného mesta a výrobu Roma Spirit hostilo župné Divadlo Jána Palárika v Trnave.  Tím Roma Spirit sa toho roku nacestoval tisícky kilometrov za nominovanými a nakoniec nečakane vycestoval aj za laureátmi pripraviť im prekvapenie a odovzdať ocenenie. O unikátny umelecký zážitok sa postarali Miloš Biháry, Marco Pillo, Andrea Bučko, Dominika Kavaschová, Bachtale Kale Phrala a mnohí ďalší a galavečerom sprevádzali Teri Čikoš a Michal Sabo.

„Považujem za kľúčové, aby sme ani v týchto ťažkých časoch nezabudli na to, že existuje množstvo ľudí, ktorí dennodenne pracujú na zlepšení životných podmienok časti našej spoločnosti. Sú to ľudia, ktorí tvoria tak potrebné mosty, a nepoznajú slovo nedá sa, či nemožné,“ vyjadrila Magdaléna Rothová, riaditeľka Asociácie pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC). “Roma Spirit je o nich, je o oslave ľudskosti a viery v dôstojnú budúcnosť pre naše deti,“ dodala.

Laureáti ocenenia vzišli zo 148 prijatých prihlášok na ocenenie. Dvadsaťjeden finalistov v siedmych kategóriách vybral Prípravný výbor. O laureátoch rozhodla medzinárodná Odborná porota a špeciálna porota zložená z laureátov ocenenia Roma Spirit Porota čin roka. Vyhlasovateľmi 12. ročníka Roma Spirit 2020 sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC), Rozhlas a televízia Slovenska a Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity. Záštitu nad podujatím prevzala prezidentka Slovenskej republiky, Zuzana Čaputová a verejná ochrankyňa práv, Mária Patakyová.

Laureáti 12. ročníka Roma Spirit 2020:

* Kategória Mimovládna organizácia: Nezisková organizácia Projekt DOM.ov, Prešov   
Nominácia za komplexný prístup k inklúzii a rozsah intervencií pri realizácii svojpomocnej výstavby domov v rómskych komunitách Slovenska prepojením aktérov z neziskového aj súkromného sektora.

*Kategória Spoločnosť a zamestnávateľ: Lear Corporation Seating Slovakia s.r.o., Prešov
Nominácia za komplexný prístup k antidiskriminačnej firemnej politike, vzdelávaniu, či riešeniu sociálneho bývania, ktorým cielene a systematicky podporujú inklúziu rôznych kultúr a iniciujú interaktívny dialóg.

*Kategória Obec a mesto: Zlaté Klasy
Nominácia za dynamický prístup k riešeniu situácie v obci s tromi jazykovými komunitami (Maďari, Rómovia, Slováci), realizáciu projektov zameraných na zamestnanosť a životné prostredie, ktoré majú vplyv aj pre mikroregión.

*Kategória Osobnosť: Vlado Oračko (In memoriam), Veľká Lomnica
Nominácia za príkladnú dlhoročnú osobnú angažovanosť a nasadenie, schopnosť spolupráce so všetkými aktérmi na lokálnej úrovni, vďaka ktorej sa darilo posúvať komunitu vo Veľkej Lomnici postupne vpred.

*Kategória Médiá: Kristína Mojžišová, Košice
Nominácia za dlhodobú a systematickú podporu rozvoja pro-rómskych médií, šírenie rómskej kultúry a identity a za systematické budovanie kapacít profesijnej rómskej komunity žurnalistov a publicistov.

*Kategória Kultúra: Tibor Ruszó, Vieska nad Blhom
Nominácia za úspešnú medzinárodnú reprezentáciu v X-Faktor v Maďarsku, ktorú napriek mladému veku, vďaka svojmu odhodlaniu a najmä talentu vyhral, vytvárajúc tak príklad pre svojich rovesníkov.

*Kategória Čin roka: Obete policajnej razie, Moldava nad Bodvou
Nominácia za kolektívny čin šiestich obetí policajnej razie, ktorí mali odvahu postaviť sa policajnej agresii, a ktorým porušenie práv na spravodlivý proces a vystavenie neľudskému zaobchádzaniu priznal Európsky súd pre ľudské práva.

*Špeciálna cena poroty: Elena Lacková (* 22. marec 1921, Veľký Šariš – † 1. január 2003, Košice) 
Elena Lacková je zakladateľkou kočovného rómskeho divadla. Ako prvá rómska spisovateľka sa stala členkou Slovenského zväzu spisovateľov. Bola spoluzakladateľkou prvého celorepublikového rómskeho združenia: Zväzu Cigánov-Rómov na Slovensku, Morave a Čechách. Bola prvou predsedníčkou Kultúrneho zväzu občanov rómskej národnosti – KZORN, spoluzakladateľkou najstaršieho rómskeho periodika na Slovensku Romano ľil. Vyštudovala na Karlovej univerzite v Prahe, ako prvá Rómka, na Fakulte sociálnych vied a žurnalistiky. Je nositeľkou štátneho vyznamenania Radu Ľudovíta Štúra III. Triedy.

Kompletný zoznam finalistov Roma Spirit 2020 je uverejnený na webstránke www.romaspirit.sk.

www.romaspirit.sk

Zdroj: Roma Spirit