Ocenenie Roma Spirit 2020 už pozná svojich finalistov!

Už po dvanástykrát ocenenie Roma Spirit verejne vyzdvihne a ocení osobnosti, organizácie, obce, aktivity a činy, ktoré prinášajú efektívne a fungujúce riešenia výziev nielen rómskych komunít na Slovensku. Dvadsaťjeden výnimočných finálových nominácií vybral zo všetkých 148 prijatých prihlášok na ocenenie devätnásť členný Prípravný výbor Roma Spirit.  

O tom, kto v roku 2020 získa ocenenie Roma Spirit v každej zo siedmich kategórií: Mimovládna organizácia, Obec a mesto, Spoločnosť a zamestnávateľ, Médiá, Kultúra, Osobnosť a Čin roka rozhodla medzinárodná Odborná porotaPorota čin roka. Len po druhýkrát v histórii Roma Spirit bude udelená Špeciálna cena poroty.

Inšpiratívne osobné príbehy, angažované organizácie a profesionálov, či obce odhodlané plnohodnotne riešiť situáciu všetkých svojich obyvateľov bez rozdielu máme možnosť spoznať vďaka RTVS už 9. decembra na DVOJKE.

Rok 2020 je nevšedný, rovnako ako finalisti Roma Spirit. Aktuálny 12. ročník slávnostného dovzdávania ocenení Roma Spirit prinesie televízny program, ktorý bude unikátny umeleckými číslami aj celkovým televíznym spracovaním. Marco Pillo, Eugen Vizváry, Andrea Bučko, Dominika Kavaschová, moderátori Michal Sabo a Teri Čikoš a mnohí ďalší sú zárukou atraktívneho programu.

FINÁLOVÉ NOMINÁCIE ROMA SPIRIT 2020

* Kategória Mimovládna organizácia

OZ Cesta mladých, Bratislava                                        
Nominácia za realizáciu intenzívneho vzdelávacieho projektu EduBox pre deti z rómskej komunity v Lozorne, do ktorého zapájajú priamo študentov gymnázia C.S. Lewisa a obe strany tak môžu rásť k otvorenosti a porozumeniu.

nezisková organizácia Projekt DOM.ov, Prešov
Nominácia za komplexný prístup k inklúzii a rozsah intervencií pri realizácii svojpomocnej výstavby domov v rómskych komunitách Slovenska prepojením aktérov z neziskového aj súkromného sektora.

Zaujímam sa (I care), o.z., Poprad                                   
Nominácia za inovatívne workshopy pre deti z Lomničky, ktoré motivujú premieňať nepotrebné veci a odpady na originálne výrobky, menia myslenie a vzťah k životnému prostrediu a podporujú výchovu mladej generácie.

*Kategória Spoločnosť a zamestnávateľ

Lear Corporation Seating Slovakia s.r.o., Prešov
Nominácia za komplexný prístup k antidiskriminačnej firemnej politike, vzdelávaniu, či riešeniu sociálneho bývania, ktorým cielene a systematicky podporujú inklúziu rôznych kultúr a iniciujú interaktívny dialóg.

Základná škola, Rokycany 46
Nominácia za zabezpečenie vzdelávania žiakom, ktorí boli v minulosti nesprávne zaradení do špeciálnej školy, húževnatosť a extrémne nasadenie celého kolektívu a hľadanie nových metód pre kvalitnú výuku.

Wasco, Valaská
Nominácia za priekopnícku a dlhodobú realizáciu sociálneho podniku – práčovne, ktorý dáva pracovnú príležitosť dlhodobo nezamestnaným a znevýhodneným na trhu práce, pomáha budovať sebavedomie, zručnosti a pracovné návyky.

*Kategória Obec a mesto

Lenartov                                                               
Nominácia za dlhodobý a komplexný prístup k riešeniu situácie odčleneného osídlia, príkladné a inovatívne prepájanie riešení bývania ako prestupné bývanie, svojpomocná výstavba, či vysporiadanie pozemkov.

Zborov
Nominácia za aktívny a komplexný prístup k riešeniu situácie, investíciu do vzdelávania aj zamestnanosti miestnej rómskej komunity vrátane sociálneho podniku a projektu obnovy hradu, ktorý má prínos pre všetkých obyvateľov.

Zlaté Klasy
Nominácia za dynamický prístup k riešeniu situácie v obci s tromi jazykovými komunitami (Maďari, Rómovia, Slováci), realizáciu projektov zameraných na zamestnanosť a životné prostredie, ktoré majú vplyv aj pre mikroregión.

*Kategória Osobnosť

Jana Karľová, Snina
Nominácia za príkladnú pedagogickú prácu, ktorá prekračuje povinnosti štandardného učiteľa, oddanosť, akčnosť a schopnosť riešiť individuálne potreby detí aj mimo svojej kompetencie.

Eleonóra Liptáková, Dobšiná
Nominácia za systematickú pedagogickú a dobrovoľnícku prácu so znevýhodnenými rodinami z Dobšinej zameranú na ranú starostlivosť a rodičovstvo, ktorou mení životy žien a matiek a prekonáva stereotypy a hranice.

Vlado Oračko (In memoriam), Veľká Lomnica
Nominácia za príkladnú dlhoročnú osobnú angažovanosť a nasadenie, schopnosť spolupráce so všetkými aktérmi na lokálnej úrovni, vďaka ktorej sa darilo posúvať komunitu vo Veľkej Lomnici postupne vpred.

*Kategória Médiá

Juraj Čokyna, Bratislava
Nominácia za knihu „A okraje máš kde?“, ktorá živo priblížila pre širokú verejnosť problémy, ktorým čelia vo vzdelávaní žiaci z marginalizovaného prostredia, o segregácii v školstve i o vzdelávaní samotnom.

Zuzana Kovačič Hanzelová, Bratislava
Nominácia za dlhodobú konzistentnú novinársku prácu, charakterizovanú senzitívnym prístupom k téme a odhodlanie, vďaka ktorému otvára a popularizuje vo verejnom diskurze aj marginalizované témy.

Kristína Mojžišová, Košice
Nominácia za dlhodobú a systematickú podporu rozvoja pro-rómskych médií, šírenie rómskej kultúry a identity a za systematické budovanie kapacít profesijnej rómskej komunity žurnalistov a publicistov.

*Kategória Kultúra

Tibor Ruszó, Vieska nad Blhom
Nominácia za úspešnú medzinárodnú reprezentáciu v X-Faktor v Maďarsku, ktorú napriek mladému veku, vďaka svojmu odhodlaniu a najmä talentu vyhral, vytvárajúc tak príklad pre svojich rovesníkov.

Roman Baláž, Liptovský Mikuláš
Nominácia za literárnu tvorbu, ktorá živým rozprávačským jazykom zaznamenáva tradície, zvyky, hodnoty umenia a tvorby s výraznou snahou o zbližovanie prostredníctvom tém, ktoré nemajú hranice.

Jana Orlická, Banská Bystrica
Nominácia za výnimočnú interpretáciu rómskych modlitieb a piesní rómskeho holokaustu, medzinárodnú reprezentáciu umenia a kultúry a rozsiahle aktivity v oblasti ochrany a rozvoja rómskej kultúry.

*Kategória Čin roka

Iniciatíva Kto pomôže Slovensku, Bratislava
Nominácia za iniciatívu, ktorá počas prvej vlny pandémie, zmobilizovala reprezentantov zo všetkých sektorov a dobrovoľníkov a neodkladne pomohli ľuďom v kritickej životnej situácii na celom Slovensku.

Obete policajnej razie, Moldava nad Bodvou
Nominácia za kolektívny čin šiestich obetí policajnej razie, ktorí mali odvahu postaviť sa policajnej agresii, a ktorým porušenie práv na spravodlivý proces a vystavenie neľudskému zaobchádzaniu priznal Európsky súd pre ľudské práva.

Peter Jendrál, Poprad
Nominácia za maximálne osobné nasadenie a výkon pri karanténnych opatreniach v prvej vlne pandémie, ľudský prístup a využitie dlhoročných skúseností na podporu spolupráce so všetkými zapojenými aktérmi.

www.romaspirit.sk

Zdroj: Roma Spirit