Ocenenie I.CON.A za najlepšiu architektonickú konverziu získal projekt PRADIAREŇ 1900

Vo štvrtok 10. novembra sa v čerstvo konvertovanom priestore bývalej sýpky v Jarovciach, a zároveň v budúcom kultúrno-kreatívnom centre Design factory Jarovce, uskutočnil prvý ročník súťaže spojenej s odovzdávaním ocenenia I.CON.A – Industrial Conversion Award. Osemčlenná medzinárodná porota odborníkov na priemyselné architektonické dedičstvo posudzovala 20 projektov a udelila cenu projektu PRADIAREŇ 1900 Bratislava za ktorou stoja autori Juraj Almássy, Peter Bouda, Richard Čečetka a Ivan Masár.

Porota svoje rozhodnutie zdôvodnila nasledovne: „Pradiareň 1900 je pre budúcnosť príkladne udržateľný projekt konverzie. Bola a zostala symbolom pre lokalitu. Má autentické priestory, detaily aj zachované konštrukcie, ktoré sú verejnosti prístupné a dobre vnímateľné. Hoci z architektonického hľadiska bola akoby až príliš očistená od stôp minulej výrobnej činnosti a času.

Mix verených a súkromných priestorov je vyvážený. Vzťah a prepojenie funkcií medzi interiérom a exteriérom je pre život budovy dôležitý, tu je primerane diferencovaný medzi ulicu a priestor vo vnútri bloku, v oboch polohách je zreteľne vnímateľný. Konverzia prináša aj nové a moderné prvky, ktoré neprebíjajú pôvodný charakter budovy ani zachované konštrukčné detaily. Je to vzorová konverzia otvorená a dostupná verejnosti.

Porota odporúča do budúcnosti v návrhoch jednotlivých konverzií viac pozornosti venovať predstaveniu autenticity stavby, jej priestorov a okolitého prostredia, lepšie interpretovať históriu objektu, etapy jeho rozvoja a predošlé premeny (zmenové zásahy), čo teraz v niektorých prípadoch chýbalo.

Súťaž vznikla na pôde Design factory, ktorá sa zaoberá ochranou a citlivým vnímaním industriálneho dedičstva už od roku 2005, a slávnostné vyhlásenie víťaza sa konalo v rámci projektu Industrial Days 6. V rámci dvoch dní  10. – 11. 11. 2022 má verejnosť možnosť vypočuť si odborné prednášky, navštíviť počas Industrial Walk-u Jurkovičovu Tepláreň v rámci prehliadky s autormi rekonštrukcie a Dopravné múzeum v Bratislave.

Zároveň sú v priestore Sýpky v Jarovciach výstavy ARCHITEKTÚRA KONVERZIÍ SLOVENSKA predstavujúca aj nominované diela na I.CON.A v kontexte s českou výstavou MÍSTO TVAR PROGRAM / KONVERZE  z dielne našej partnerskej Galérie Jaroslava Fragnera z Prahy, ktorú kurátorsky pripravil PhDr. Benjamin Fragner.

Výstavy budú otvorené od 10. 11. do 30. 11. denne od 13.00 hod do 18.00 hod.  

www.designfactory.sk

Zdroj: TS