Obnovený pôvab mortuárií – Hodvábne a papierové mortuáriá zo zbierky Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici.

Všeobecne sa pre pamiatky spojené s pohrebom a miestom pochovania zaužívalo latinské označenie mortuárium. V užšom význame slova sa tento výraz používa pre dve konkrétne skupiny pamiatok obsahujúcich erb zomrelého a nápis.

Výstava je nevšednou oslavou života na jeho konci. Rozpráva o živote a osudoch šľachticov, cirkevných hodnostárov, alebo manželských párov.

Zbierku mortuárií Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici tvorí 203 kusov pohrebných erbov, ktoré patria celkom 176 osobám zo 132 šľachtických rodov. Pohrebné erby žien tvoria o niečo menej než tretinu súboru (56 kusov), ale v rámci tohto počtu je 23 erbov aliančných, takže vedľa rodového erbu ženy je vyobrazený i erb jej manžela. Počet rodov, ktorých erb je namaľovaný na mortuáriách tak prekračuje číslo 140.

Datovať ich možno od prvých desaťročí 18. po prvú tretinu 20. storočia. Najstarším kusom zbierky je hodvábne mortuárium z roku 1708 vyhotovené pre Valentína Töröka, najmladším papierové mortuárium Antona Radvanského z roku 1933. Pohrebné štíty dokumentujú v krátkosti životné osudy a erby príslušníkov šľachtických rodov prevažne zo stredného Slovenska. Najpočetnejšie zastúpenie má rod Radvanských, väčší počet erbov pochádza tiež od rodu Benických, Podmanických, ďalej Bohušovcov, Gerambovcov, Kišfaludiovcov, Kubínskych (Kubíny), Okoličianskych (Okolicsányi), Révaiovcov, Spielenbergovcov, Svätojánskych (Szentiványi), Ujháziovcov a Wenckheimovcov.

Zbierka mortuárií Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici patrí počtom i časovým rozsahom medzi najväčšie zbierky hodvábnych a papierových pohrebných erbov v celom stredoeurópskom priestore.

Výstavu s názvom Obnovený pôvab mortuárií pre vás otvoríme v stredu 8. júna 2016 v sídelnej budove SNM na Vajanského nábr. 2 v Bratislave.

Vernisáž sa uskutoční v utorok 7.júna 2016 o 17:00 v sídelnej budove SNM na Vajanského nábreží č. 2 v Bratislave.

13305213_10153835918693285_3503365810884560841_o

Zdroj: Filip Glocko / Slovenské národné múzeum