O vládnucej kaste aj o mýtickom zbojníkovi rozpovedia na Divadelnej Nitre slovenské inscenácie.

O ženách-vojačkách v prvej línii a o vojne a mieri, o Dostojevského antihrdinoch a o zmysle života, o čestnom zbojníkovi a o práve a spravodlivosti, o vládnucej kaste a o demokracii a pravde, ale aj o zázrakoch a viere budú divákom 26. ročníka Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra, ktorý sa uskutoční od 22. septembra do 26. septembra 2017, rozprávať tvorcovia slovenských inscenácií.

V hlavnom programe je ich päť a vyberali ich tohtoroční – festivalom poverení – kurátori slovenského programu, dramaturg košického Divadla Thália Miklós Forgács a jeho kolega, režisér József Czajlik. Počas roka videli takmer 60 inscenácií, ktoré sa urodili v aktuálnej sezóne v divadlách v Bratislave, v Trnave, Komárne, Nitre, Bátovciach, Žiline, Martine, Zvolene, Banskej Bystrici či v Prešove a Košiciach.

Do festivalového hlavného programu sa dostali inscenácie: ELITY z Činohry Slovenského národného divadla, VOJNA NEMÁ ŽENSKÚ TVÁR zo Slovenského komorného divadla Martin, POSADNUTÍ z Divadla Alexandra Duchnoviča Prešov, JÁNOŠÍK z dielne domovského Divadla Andreja Bagara v Nitre a spoločné dielo Divadla Pôtoň, Debris Company, Med a prach a Slávy Daubnerovej MIRACLES.

Pri výbere kurátori rešpektovali tému aktuálneho ročníka festivalu: #FUNDAMENTALS, ktorá má upozorniť na základné hodnoty života človeka a spoločnosti.

„Môže vedľa seba ako fundament existovať sloboda a poriadok, rodina a indvidualizmus, viera a praktickosť, sebarealizácia a spoločenská zodpovednosť, mier a vojna, blaženosť a zvedavosť, tvorba a kontemplácia, vyrovnanosť a objavnosť, ľudskosť a rodovosť, tradícia a originalita, konečnosť a nekonečnosť, otázka a odpoveď, mlčanie a slovo, myšlienka a obraz, skutočnosť a fikcia? Každá inscenácia hovorí presne o tomto,“ vysvetľuje Miklós Forgács. „Každá inscenácia je provokatívne osobná a zraniteľne súčasná. Každá núti diváka, aby s ňou bojoval, žiadna nepustí, aby ju len nevinne a nezodpovedne sledoval. Divák si musí paralelne vytvoriť svoj vlastný film, musí si z fragmentov poskladať vlastnú verziu a cez praskliny objaviť pravdu,“ dodáva s tým, že kritériom výberu bolo, aby inscenácia nebola len dobrá, ale aj dôležitá, aby nebola len výrazná, ale aj výnimočná, aby nebola len komunikatívna, ale aj valcujúca, a napokon, aby nebola len inovatívna, ale aj presná.

Slovenské komorné divadlo z Martina prinesie na nitriansku festivalovú scénu víťaznú inscenáciu Novej drámy 2017 VOJNA NEMÁ ŽENSKÚ TVÁR. Ide o dramatizáciu románu laureátky Nobelovej ceny za rok 2015, bieloruskej spisovateľky Svetlany Alexijevič, ktorá prináša necenzurovanú „oral history“ – autentické výpovede žien, ktoré ako vojačky bojovali v prvej línii počas druhej svetovej vojny. Autorka s nimi viedla dlhé rozhovory, nezaujímalo ju však, koľko ľudí zabili, ale čo pritom cítili. Divadelnej adaptácie tejto výnimočnej knihy sa ujal Marián Pecko, ktorý sa po rokoch vrátil k spolupráci s martinským divadelníkmi a do inscenácie obsadil všetky herečky, ktoré má martinský umelecký súbor momentálne k dispozícii.

„Druhá svetová vojna sa skončila dávno, odchádzajú ľudia, ktorí ju zažili a pamätajú si ju. Odchádza pamäť, odchádzajú osobné skúsenosti. My máme v rukách šokujúce svedectvo v knihe Svetlany Alexijevič a hovoríme o ňom pre pamäť, aby sme si uvedomili, že všetko, čo sa udialo v histórii, blízkej i tej najvzdialenejšej, nie je literatúra, ale život ľudí,“ vysvetľuje režisér.

Emotívne rozprávanie žien, ktoré sa pokúšajú nájsť svoju hodnotu, význam svojej obete, zmysel ženského života vo vojnovom svete, ale aj dôvod, prečo oficiálne doktríny o „ich“ vojne nehovoria, ožíva na scéne v sugestívnom podaní vynikajúcich martinských herečiek.

Divadlo Alexandra Duchnoviča z Prešova prinesie nitrianskym divákom drámu POSADNUTÍ. Dostojevského román Besy (Diablom posadnutí), ktorý sa stal predlohou inscenácie, vizionársky predpovedal hrôzy ruských revolúcií a obdobia stalinizmu. Diváci sa stávajú svedkami príbehu vzbury mladých z tajného spolku anarchistov, ktorí v malom provinčnom cárskom mestečku rozpútajú pri pokuse o spoločenský prevrat krvavé nepokoje. Strhujúcu javiskovú analýzu dodnes živých mechanizmov násilného boja za zmenu režimu, ktorý sa rodí z frustrácie celej generácie, režisérsky stvárnil Braňo Mazúch.

„Rozličné krízy, politická nestabilita, sociálna nerovnosť, neistota a strach pomáha tým, ktorí presadzujú jednoduché, no často deštruktívne riešenia. Dúfajme, že Dostojevského vízie sa nás a našej doby už netýkajú a že nepredpovedajú aj našu vlastnú blízku budúcnosť,“ hovoria tvorcovia.

Z tvorby slovenských repertoárových divadiel nebude v programe Divadelnej Nitry chýbať ani novinka domáceho Divadla Andreja Bagara v Nitre. Festivaloví návštevníci si budú môcť pozrieť JÁNOŠÍKA, ako ho stvárnil divadelný vizionár Rastislav Ballek. Ako predlohu si vzal významnú divadelnú veršovanú hru z pera spisovateľky Márie Rázusovej-Martákovej, ktorá preniesla zbojnícky príbeh z roviny ľudovej legendy do roviny historickej hry so širokým intelektuálnym rámcom. Javiskové uchopenie textu predstavuje túto notoricky známu tému prostriedkami výsostne moderného divadla. Súčasťou sú pôsobivé choreografie vychádzajúce z tradičných ľudových tancov alebo početný spevácky zbor, ktorý na javisku interpretuje fascinujúcu hudbu, napísanú špeciálne pre túto inscenáciu. Na Ballekovom javisku dostáva naivný príbeh filozofický ráz, gýč sa mieša s konceptualizmom, brak s metafyzikou, apelatívno-emočné herectvo s performatívnym dianím. Súčasný náhľad na známy mýtus predkladá divákovi aktuálne otázky, ktoré sa v hre skrývajú.

Z dielne najvýraznejších slovenských nezávislých súborov Divadla Pôtoň, Debris Company, Med a prach a Slávy Daubnerovej sa predstaví unikátne multižánrové site-specific dielo MIRACLES. Projekt sa uskutoční v netradičných priestoroch bývalého kráľovského mesta Bátovce – na priehrade Lipovina, v areáli základnej školy, v evanjelickom kostole a v záhrade Divadla Pôtoň. Počas divadelného putovania prejdú diváci tri kilometre, štyri rôzne priestory a spoznajú štyri rôzne odpovede na to, čo je zázrak.

„Spoločnosť dospela – podľa nás – veľmi blízko k štádiu apokalypsy. Zrejme nemá zmysel na tomto mieste vyratúvať všetky dôvody nášho presvedčenia. Najzásadnejšie sú pre nás: strata empatie, ľudskosti, kríza viery, búranie starého bez vízie nového sveta. Zdá sa, akoby tu nezostal kameň na kameni a jediné, čo nám zostáva, je spoliehať sa na svoju intuíciu a poznanie. Môžeme ešte dúfať v zázrak. Možno nie je až tak málo veriť v zázrak,“ hovoria autori projektu Iveta Ditte Jurčová a Michal Ditte z Divadla Pôtoň.

Záver 26. ročníka Divadelnej Nitry bude patriť jednej z najvýraznejších inscenácii aktuálnej sezóny Činohry Slovenského národného divadla ELITY. Významný český dramatik a režisér Jiří Havelka, nositeľ Ceny Alfréda Radoka, vytvoril na objednávku SND ironicko-sarkastické dielo s podtitulom kriminálny príbeh s politickým pozadím. Inscenácia je zamyslením sa nad podstatou moci a nad tým, ako vznikla vrstva mocných, ktorí aj dnes vládnu Slovensku. Vracia sa na koniec obdobia socializmu, na stranícke schôdze, kde sa už otvorene hovorí o potrebe zmeny. A v podnikoch zahraničného obchodu či v kanceláriách štátnej bezpečnosti čakajú zatiaľ na svoju šancu noví ľudia. Sú pragmatickí, ovládajú jazyky, poznajú – na rozdiel od svojich spoluobčanov – trhovú ekonomikou, majú kontakty na zahraničných podnikateľov a prehľad o konkurencieschopnosti domácich podnikov. O dvadsaťpäť rokov ovládajú a de facto vlastnia túto krajinu. 

Inscenácia je podľa tvorcov snahou podať verný psychologický portrét ľudí, ktorí sa počas Nežnej revolúcie dokázali na základe svojho postavenia, prístupu k informáciám, no v neposlednom rade aj vďaka svojmu vzdelaniu a znalosti jazykov ako prví zorientovať v novom spoločenskom zriadení. Na scéne sa predstavia herecké hviezdy SND všetkých generácií.

Hlavný program ponúkne počas piatich festivalových dní 10 inscenácií tvorcov z Belgicka, Českej republiky, Grécka, Poľska, Spojených štátov amerických, Slovinska a Slovenska.

Vstupenky sú už v predaji, možno ich získať prostredníctvom internetového portálu www.predpredaj.sk v sekcii Divadlo. Pokladnica bude otvorená od 21. augusta každý pracovný deň od 14.00 do 17.00 v Divadle Andreja Bagara v Nitre (vchod zo Svätoplukovho námestia).

Festival už tradične dáva zľavy na všetky predstavenia pre študentov a seniorov. Držitelia preukazu ZŤP majú vstup zdarma. Rodičia môžu zobrať deti do troch rokov do divadla na detské predstavenia zadarmo. Kategóriu Profi vstupeniek môžu využiť divadelní profesionáli a novinári pri objednávaní vstupeniek. 

Hlavný festivalový program: https://www.nitrafest.sk/domov/program-2017/hlavny-program-2017/
Všetky informácie o vstupenkách: https://www.nitrafest.sk/domov/vstupenky-a-ubytovanie/info-o-vstupenkach/
Všetky aktuálne informácie nájdete na: www.nitrafest.skwww.facebook.com/divadelna.nitra

Zdroj: Divadelná Nitra