O kom hovoríme, keď hovoríme o Karvašovi?

Ďalšie zo série podujatí Kapitalks, ktoré pravidelne organizuje kultúrno-spoločenský mesačník Kapitál v spolupráci s občianskym združením literarnyklub.sk, bude tentoraz o druhom vydaní knihy Petra Karvaša V hniezde, ktorá nedávno vyšla vo vydavateľstve Literárna bašta. Podujatie sa bude konať v utorok 28. marca o 19:00 v Rómerovom dome na Zámočníckej 10 v Bratislave.

Známy spisovateľ a dramatik Peter Karvaš vo svojej knihe V hniezde pátra v hlbinách vlastnej pamäti, z ktorej sa vynárajú spomienky na rodičov, najmä na milovanú mamu, starú mamu, spolužiakov a učiteľov, na život v Banskej Bystrici. Farbisto opisuje ulice a zákutia mesta v 20. a 30. rokoch: novorenesančnú vilu na Hornej ulici s ateliérom starého otca Dominika Skuteckého, námestie (vtedy ešte Masarykovo) s lákavými obchodíkmi, Benického a Ebnerov dom, Dolnú ulicu či proletársky Hušták a tiež živú tetu Vansovú v dome pri Bystričke. Banská Bystrica v spomienkach vytvára citové a sociálne zázemie pre generáciu, ktorá napokon dospela v Slovenskom národnom povstaní, a hoci Karvaš oživuje hlavne „svet včerajška“, jeho krásy i tragédie, v rozprávaní môžeme rozoznať črty, ktoré nezostali iba minulým svedectvom. 

Druhé vydanie knihy V hniezde, ktorá pôvodne vyšla v roku 1981, prídu do Rómerovho domu predstaviť divadelný teoretik Milan Zvada, ktorý sa aktívne zaoberá tvorbou a životom Petrom Karvaša, spolu s vydavateľom Slavom Sochorom z vydavateľstva Literárna bašta. Podujatie bude moderovať publicista, prekladateľ a šéfredaktor mesačníka Kapitál  Tomáš Hučko.

Viac informácií o podujatí nájdete v oficiálnom facebookovom podujatí a na facebookových stránkach o. z. literarnyklub.sk.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu Literárny klub v Rómerovom dome. Vstup na podujatie je voľný.

Zdroj: TS