Nový album Miriam Kaiser prináša pohľad duše ženy ponorenej do myšlienok, ktoré nás presahujú, na viaceré témy, ktoré zaujmú nielen nežnú časť publika.

Netradičný, nekomerčný projekt Šalamúnova sieň autorky Miriam Kaiser prináša cyklus 10 piesní a skladieb s výberom biblických textov rôznych autorov Starej a Novej zmluvy. Na pôdoryse klasickej hudby vytvára kompozície inšpirované hudbou minimalu: Arvo Pärt, Philip Glass a Olafur Arnalds obohatené o prvky hudobných žánrov: world music, folk a elektronická hudba. Vychádza zo sláčikových aranžmánov, ktoré dopĺňa o ďalšie nástroje, ako sú klavír, mandolína, jemné perskusie, či elektronika.

Duchovná tvorba, ktorú si na albume môžete vypočuť, v autorke dozrievala postupne. Jej prvé skladby vznikali už niekoľko rokov dozadu. Podstatnú časť tohto hudobného diela vytvárala počas koronakrízy aj vďaka podpore z Fondu na podporu umenia a Hudobného fondu. Šalamúnova sieň však medzi jej tvorbou osobitne vyniká. Je osobnou, hlbokou, hudobnou výpoveďou jej vnútorného duchovného prežívania, o čom sa môžete sami presvedčiť pri jej počúvaní. Jednotlivé slová a tóny hudby sa akoby rinú z vnútra autorky. Sú modlitbou, vyznaním Bohu, oslavou Jeho múdrosti, vznešenosti a lásky. Sama autorka vyjadruje svoj zážitok z tvorivého procesu slovami: „Zhudobňovať Božie slovo bolo pre mňa, ako vstúpiť do Šalamúnovej siene. Bola som prekvapená, dojatá a vďačná, aká krása a bohatstvo sa mi postupne otvárajú. Jazykom mne blízkym, vám to všetko odovzdávam prostredníctvom hudby…“

Miriam vystihuje podstatu piesní svojim hudobným spracovaním tak, aby celkový umelecký dojem skladieb bol zrozumiteľný pre širšie publikum.Vďaka využívaniu klasických postupov pri zachovaní piesňovej formy je jej nový album na Slovensku a v širšej stredoeurópskej tvorbe výnimočný. Nejde cestou lacných efektov, jej umelecká invencia je vyvážená pokorou, zdržanlivosťou a vkusom.

Obľúbený zvuk sláčikových nástrojov jej pomáhali nahrávať priatelia profesionáli z orchestrov Slovenskej Filharmónie, Slovenského národného divadla a Slovenského rozhlasu. Husle: Adriana Duliaková, Samuel Mikláš, Milan Adamec a Miriam Kaiser. Violy: Alexandra Rozinová, TomášKaiser a Miriam Kaiser. Violončelá: Lujza Ďurišová, Nikol Adamcová a Gregor Regeš. Zaujímavým obohatením tohto albumu je miešaný zbor Waf band pod vedením Matúša Uhliarika. Soprán: Kristína Gotthardt, Jana Jakubíková. Alt: Adriana Čatlošová, Milica Štefánková. Tenor: Pavol Štefánek, Ján Pallo. Bas: Jakub Kováč, Matúš Uhliarik.

Hudobnú produkciu zastrešil Milan Adamec. Pri nahrávaní spevu pomohol Roland Kánik (Cat Studio) a pri nahrávaní zboru Ján Kucek. O podmanivý mäkký zvuk nahrávky v podobe mastru sa postaral Milan Miťo Bodnár. Neposlednou dôležitou súčasťou vizuálu (obalu) albumu je obraz ženy od Rasťa Andrisa.

Zdroj: TS