Nové tváre slovenského jazzu sú šanca. Uzávierka je 1. novembra.

Súťažná prehliadka Nové tváre slovenského jazzu vchádza do svojho 31. ročníka. Tradične sa na nej predstavujú formácie a sóloví hudobníci z oblasti jazzu. Umelci, ktorí sa na nej zúčastňujú, stoja tesne pred vstupom na profesionálnu dráhu alebo tento prah práve prekročili. Hádam neexistuje významný jazzman strednej či mladšej generácie, ktorý túto súťaž neabsolvoval.

Nové tváre tradične organizuje Slovenská jazzová spoločnosť a súčasťou prehliadky je obsiahly balík dôležitých rád od členov poroty, zostavenej z najlepších inštrumentalistov daného nástroja na Slovensku. Okrem diplomov je zaujímavý aj finančný rozmer (prípadne pozvánka na týždenný workshop Letná jazzová dielňa).

Pre hudobníkov máme dôležitý oznam: Svoje prihlášky môžete posielať do 1. 11.

Tu sú podmienky:

Prihlášku zasielajte e-mailom prípadne poštou poštou. Musí obsahovať nasledujúce:

  • demo nahrávku vo formáte MP3, maximálne 10 minút, nemusí byť štúdiová, stačí ukážka. V prípade mailom posielaných mp3 celkový rozsah príloh maximálne do 5 MB.
  • názov kapely, mesto z ktorého kapela pochádza
  • zoznam skladieb – poradie, názov, autori skladieb (pôvodná tvorba nie je podmienkou),
  • mená členov skupiny, nástroj na ktorý hrajú, a dátum narodenia.
  • kontakt na leadera.

Prihlášky posielajte na e-mail sjs@gti.sk.

Finále sa uskutoční sa dňa 26. 11. 2017 v Bratislave. Skupiny, ktoré vyberie porota, sa predstavia živým vystúpením pred odbornou porotou. SJS preplatí vybraným skupinám cestovné náklady a poskytne základné nástrojové vybavenie.

Ak skupina postúpi do finále, treba počítať s tým, že obsadenie skupiny musí byť rovnaké na nahrávke a na živom vystúpení. Zmena obsadenia je možná  len vo výnimočných prípadoch podľa posúdenia poroty.

K obrázku: Skupina Ľudové mladistvá dostala minulý rok hneď tri ceny: za presvedčivý kolektívny výkon, Martin Štefánik bol ocenený za originálne spracovanie slovenského folklóru a bubeník Jakub Kačic za inštrumentalistický výkon. Foto Marian Jaslovský. 

Zdroj: TS