Nové tváre slovenského jazzu 2016: 30.ty ročník!

Slovenská jazzová spoločnosť vyhlasuje súťažnú prehliadku Nové tváre slovenského jazzu 2016″: 

1.Kolo

Odborná porota pod vedením Matúša Jakabčica na základe zaslaných prihlášok s nahrávkami vyberie finalistov.

Prihláška zaslaná e-mailom príp. poštou musí obsahovať:

– demo nahrávku max.10 min.,nemusí byť štúdiová, stačí
ukážka formou MP3.  V prípade mailom posielaných mp3 celkový rozsah
príloh max. do 5MB !!!
– názov kapely, mesto z ktorého kapela pochádza
– zoznam skladieb – poradie, názov,  autori skladieb /pôvodná
tvorba nie je podmienkou/,
– mená členov skupiny, nástroj na  ktorý hrajú, a dátum narodenia.
– kontakt na leadra.

2.Kolo  – finále

Uskutoční sa dňa 27.11.2016  v Bratislave.
Vybrané skupiny sa predstavia živým vystúpením pred odbornou porotou.
SJS preplatí vybraným skupinám cestovné náklady a poskytne základné nástrojové vybavenie
Najlepšie skupiny, prípadne jednotlivci budú odmenení finančními cenami a diplomom.
Na záver prehliadky odborná porota vyhodnotí jednotlivé vystúpenia.

slovenska-jazzova-spolocnost
Uzávierka prihlášok je  1.11.2016

Ak skupina postúpi do finále, treba počítať s tým, že obsadenie skupiny musí byť totožné na nahrávke a na živom vystúpení /zmena obsadenia je možná  len vo výnimočných prípadoch podľa posúdenia poroty.

Prihlášky posielajte na : e-mail: sjs@gti.sk

Zdroj: Nové tváre slovenského jazzu