Nové tváre slovenského jazzu 2012!

Slovenská jazzová spoločnosť vyhlasuje súťažnú prehliadku „Nové tváre slovenského jazzu 2012“. Odborná porota pod vedením Matúša Jakabčica na základe zaslaných prihlášok s nahrávkami vyberie kapely /príp.sólistov/, ktorí postúpia do finále a zúčastnia sa súťažnej prehliadky, kde sa predstavia živým vystúpením.

SJS preplatí vybratým skupinám cestovné náklady. Na záver prehliadky odborná porota vyhodnotí jednotlivé vystúpenia.  Najlepšie skupiny, prípadne jednotlivci budú odmenení finančními cenami.  Finále súťaže sa uskutoční dňa 25.11.2012 v Bratislave.

Prihláška musí obsahovať:
– demo nahrávku max.10 min. /nemusí byť štúdiová, stačí
ukážka formou MP3 zaslanú e-mailom /príp. poštou na nosiči
CD/
– názov kapely a mesto z ktorého kapela pochádza,
– zoznam skladieb – poradie, názov a autor skladieb /pôvodná
tvorba nie je podmienkou/, zoznam účinkujúcich, nástroj na
ktorý hrajú, a dátum narodenia.

Uzávierka prihlášok je 31.10.2012. Obsadenie skupiny musí byť totožné na nahrávke a na živom vystúpení /zmena obsadenia je možná vo výnimočných prípadoch podľa posúdenia poroty.

Prihlášku treba odoslať mailom so všetkými údajmi + MP3 /kto nemá možnosť poslať MP3 zašle nahrávku poštou/. V prípade mailom posielaných mp3 celkový rozsah príloh max. do 5MB!

Prihlášky: sjs@gti.sk

Zdroj: SJS
Publikoval: Redakcia GREGI.NET