Nové mosty spájajú slovenských, českých a škótskych výtvarníkov v Nitrianskej galérii.

10. júla sa v Nitrianskej galérii v Nitre uskutočnila vernisáž výnimočnej, spojenej výstavy slovenských, českých a škótskych umelcov pod názvom Nové mosty 11:11. Jedenásť autorov zastupujúcich Slovensko a Česko a jedenásť autorov zo Škótska. Výstava potrvá do 31. augusta.

Zámerom projektu je predstaviť reprezentačný výber autorov Spoločnosti škótskych umelcov  (SSA) v konfrontácii s tvorbou slovenských a českých výtvarníkov. Keďže vznik tohto projektu inicioval „team“ výtvarníkov, ktorí vystavovali svoje práce v Škótsku, logicky sa stali súčasťou „Nových Mostov“.

Igor Benca pôsobí ako docent na Fakulte výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici. Patrí medzi výrazné osobnosti modernej slovenskej grafiky. Pozvanie prijal Jozef Bajus, ktorý od roku 2002 pôsobí v USA na Buffalo State College (NY). Jeho subtílne a zároveň veľmi pôsobivé papierové objekty budú obohatením výstavy.

Robert Jančovič pôsobí ako profesor a vedúci Katedry grafiky a iných médií na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Patrí k profilujúcim osobnostiam súčasnej slovenskej grafiky.

Marián Komáček je výrazným predstaviteľom strednej generácie slovenských grafikov, zároveň sa rovnako intenzívne venuje maliarskej tvorbe.

Pozvanie prijali dve výrazné osobnosti súčasnej slovenskej maľby – Svetozár Ilavský a Marek Ormandík. Obaja sa rovnako suverénne prejavujú aj v ďalších výtvarných médiách (socha, grafika, ilustrácia…).

Súčasnú slovenskú plastiku reprezentuje Milan Lukáč. Patrí k profilujúcim osobnostiam strednej generácie slovenského sochárstva.

Gabriel Kosmály. Jeho fotografie sú osviežením projektu, aj v kontexte s fotografickou tvorbou, ktorú vystavuje Norman McBeath vo výbere umelcov SSA.

Posledným vystavujúcim autorom česko – slovenskej časti je Karol Felix, kurátor výstavy.

Českými hosťami sú Boris Jirků, maliar, sochár, ilustrátor, ktorý pôsobí aj ako profesor na Fakulte výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici a sochár Jaroslav Koléšek, ktorý je vedúcim Katedry a Ateliéru sochárstva Fakulty umení Ostravskej univerzity.

Projekt nadväzuje na predchádzajúce výstavy, ktoré sa uskutočnili na Slovensku – Mosty IX. Škótsko – Slovensko Piešťany 2011 a v Škótsku – Royal Scottish Academy / National Galleries of Scotland,  SSA 116th Annual Exhibition 2013 – Bridges Scotland / Slovakia a Slovakian Master Printers – Slovenskí majstri tlače, Edinburgh Printmakers.

Spoločnosť škótskych umelcov (SSA), reprezentujú Gayle Nelson, Sharon Quigley, Alastair Clark, Paul Furneaux, Alan Kilpatricka, Christopher Wood, Norman McBeath, Louise Ritchie, Gayle Nelson, Nan Mulder, David Faithfulla, Paul Furneaux.

Spoločnosť škótskych umelcov (SSA)so svojou viac ako storočnou tradíciou výrazne ovplyvňuje vizuálnu kultúru škótskej spoločnosti. SSA bola založená v roku 1891 s cieľom organizovať v Edinburghu výstavy, podporovať mladých umelcov tvoriť originálne diela poskytnutím priestoru tieto diela vystavovať. Zoznam členov a vystavovateľov vzbudzuje obdiv, od zoskupenia The Glasgow Boys/ Glasgowskí chlapci (Guthrie, McGregor, Walton, Hornela Roche), cez Škótskych koloristov (Cadell a Peploe) po Johna Duncana, Charlesa Rennie Mackintosha a William McTaggarta. SSA sa snažila vystavovať „novátorské“ diela vytvorené za hranicami Škótska. Rané výstavy zahŕňali diela postimpresionistov, Gauguina, Cézanna, Matissa a Van Gogha. V roku 1913 vystavoval futurista Gino Severini. V roku 1922 zorganizovala Spoločnosť výstavu Picassovi, Daumierovi, Degasovi a Forainovi. V roku 1931 prvýkrát na území Spojeného kráľovstva vystavoval dvanásť plátien vtedy kontroverzný Edvard Munch.

Vybrané priložené diela – Svetozár Ilavský:
1/ Klobúky do aspiku (z cyklu Zoogónia – Maják)
2/ Dobrý deň, pán Koloman Sokol

Fotografie z vernisáže:
Mosty1
Mosty2
Mosty3

Nové mosty 11:11
Kurátori: Louise Ritchie / Karol Felix
Výstava potrvá do 31. 8. 2014
Reprezentačné priestory Nitrianskej galérie, Župné námestie 3, Nitra
Otvorené: utorok – piatok 10.00 – 18.00 hod.
sobota – nedeľa 13.00 – 18.00 hod.
www.nitrianskagaleria.sk

Screen-shot-2014-07-01-at-12.49.16-PM
Screen-shot-2014-07-01-at-12.49.31-PM

Zdroj: Nitrianska galéria, Svetozár Ilavský