Nová dráma/New Drama 2013: Nová dráma má víťazov.

Na záverečnom ceremoniáli festivalu Nová dráma/New Drama 2013 v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava sa v sobotu večer udelili tri hlavné festivalové ceny a ceny súťaže Dráma. Prekvapením večera bolo vyhlásenie hlavnej ceny festivalu GRAND PRIX Nová dráma/New Drama 2013, ktorú získalo Slovenské komorné divadlo v Martine.

Porota ocenila vynikajúcu inscenáciu výnimočnej dramatizácie Sedem dní do pohrebu v réžii Ľubomíra Vajdičku. Inscenácia prináša silné svedectvo o zložitej dobe prostredníctvom intímnych príbehov konkrétnych historických osobností v skvelých hereckých interpretáciách.

V Bratislave sa v sobotu 18. mája skončil deviaty ročník festivalu inscenácií súčasnej drámy, ktoré mali premiéru v slovenských divadlách v uplynulom kalendárnom roku. Súčasťou záverečného ceremoniálu festivalu v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava bolo odovzdávanie troch festivalových cien a cien súťaže Dráma. Vyvrcholením celého podujatia bolo predstavenie zahraničného hosťa Divadla Reduta z Brna. Národní divadlo Brno sa predstavilo inscenáciou Kabaret Kafka v réžii Daniela Špinara, jedinečným scénickým stvárnením Kafkovho Listu otcovi.

Čestná predsedníčka študentskej poroty Ľubica Krénová a účastníci Seminára mladej kritiky udelili Cenu študentskej poroty hre Róberta Mankoveckého a Doda Gombára www.narodnycintorin.sk. Inscenáciu Slovenského komorného divadla v Martine režijne naštudoval Dodo Gombár.

Cenu bratislavského diváka udelila námestníčka primátora hlavného mesta SR Bratislavy Petra Nagyová – Džerengová. Návštevníkom festivalu sa najviac páčila inscenácia Štúdia 12 – priestoru pre novú drámu a Divadla TUŠ 5chalanov.sk.

 Predseda päťčlennej medzinárodnej poroty Tomasz Grabiński oznámil víťaza ceny GRAND PRIX Nová dráma/New Drama 2013. Porota ocenila Slovenské komorné divadlo v Martine za vynikajúcu inscenáciu výnimočnej dramatizácie Sedem dní do pohrebu, ktorá prináša silné svedectvo o zložitej dobe prostredníctvom intímnych príbehov konkrétnych historických osobností v skvelých hereckých interpretáciách.

Porota skonštatovala, že tohtoročný výber inscenácií dokumentuje skutočnosť, že
v slovenských divadlách sa stali modernými silne a spoločensky závažné témy, často spracované  v pôvodných dramatických textoch, čo je pre vývoj slovenskej dramatiky a slovenského divadla veľmi perspektívny trend.

Porota sa rozhodla udeliť zvláštnu cenu poroty inscenačnému tímu inscenácie Jánošík 00 7 Mestského divadla v Žiline. Cena je za pozoruhodný počin mladého autorského a inscenačného tímu, ktorý prostredníctvom hravého pohľadu na jánošíkovský mýtus priniesol vtipnú a zároveň angažovanú generačnú výpoveď.

Ďalšiu zvláštnu cenu porota udelila Divadlu Aréna za inscenáciu Holokaust, ktorá vznikla na základe divadlom iniciovaného dramatického textu Viliama Klimáčka. Text sa venuje závažnej etape histórie Slovenska.

V MDPOH sa v sobotu večer udeľovali aj ceny súťaže pôvodných dramatických textov divadelných hier v slovenskom a českom jazyku DRÁMA 2012. Cenu Slovenského rozhlasu, naštudovanie a uvedenia hry na Rádiu Devín, udelil Ján Šimko Vladimírovi Ragalovi za text Metro. Prvé miesta súťaže Dráma 2012 dostali dva texty Tentazione Heleny Eliášovej a Autista Mariana Janika. Ocenenia odovzdala riaditeľka Divadelného ústavu a členka poroty súťaže Dráma 2012 Vladislava Fekete. Na druhom mieste sa umiestila hra Michala Baláža Spojené kráľovstvo. Tretie miesto porota neudelila.

Ceny festivalu Nová dráma/New Drama 2013

GRAND PRIX Nová dráma/New Drama 2013
Ján Rozner / Peter Pavlac: Sedem dní do pohrebu

Slovenské komorné divadlo, Martin
réžia Ľubomír Vajdička

Zvláštna cena poroty
Inscenačnému tímu predstavenia Jánošík 00 7 Mestského divadla v Žiline.
Cena je za pozoruhodný počin mladého autorského a inscenačného tímu, ktorý prostredníctvom hravého pohľadu na jánošíkovský mýtus priniesol vtipnú a zároveň angažovanú generačnú výpoveď.

Zvláštna cena poroty
Divadlu Aréna za inscenáciu Holokaust.
Inscenácia vznikla na základe divadlom iniciovaného dramatického textu Viliama Klimáčka, ktorý sa venuje závažnej etape histórie Slovenska.

Cena študentskej poroty
Róbert Mankovecký / Dodo Gombár: www.narodnycintorin.sk

Slovenské komorné divadlo, Martin
réžia Dodo Gombár

Cena bratislavského diváka
Simona Semenič: 5chalanov.sk

Štúdio 12 – štúdio pre novú drámu a Divadlo TUŠ, Bratislava
réžia Adriana Totiková

Ceny súťaže Dráma 2012
1. miesto:
Helena Eliášová: Tentazione
1. miesto: Marian Janik:  Autista
2. miesto: Michal Baláž: Spojené kráľovstvo
3. miesto: neudelené

Cena Slovenského rozhlasu:  Vladimír Ragala: Metro

O tri ceny festivalu Nová dráma/New Drama 2013 sa uchádzalo 8 inscenácií. Hlavnú cenu za najlepšiu inscenáciu festivalu Grand Prix Nová dráma/New Drama 2013 udelila medzinárodná porota. Študenti, účastníci kritického seminára, rozhodli o Cene študentskej poroty. Diváci po každom predstavení hlasovali za svoju najobľúbenejšiu inscenáciu. Ich voľba rozhodla o inscenácii, ktorá dostala divácku cenu – Cenu bratislavského diváka.

Päťčlenná medzinárodná odborná porota zasadla v zložení: Kamila Černá, vedúca Edičného oddelenia Inštitútu umenia v Prahe a hlavná dramaturgička Medzinárodného festivalu Divadlo v Plzni; Maja Hriešik, režisérka, publicistka a pedagogička; Tomasz Grabiński, novinár, prekladateľ  a programový riaditeľ Poľského inštitútu v Bratislave; Zuzana Mistríková, dramaturgička, výkonná riaditeľka konzultačnej spoločnosti PubRes, výkonná riaditeľka Mediálneho inštitútu, výkonná viceprezidentka Slovenskej filmovej a televíznej akadémie, prezidentka Rady pre reklamu a členka Správnej rady VŠMU a Martin Ondriska, spoluzakladateľ divadla Hubris, režisér, pedagóg a dramaturg.

Deviaty ročník festivalu, ktorý od roku 2005 pripravuje Divadelný ústav, sa uskutočnil od 13. do 18. mája v Bratislave. Okrem súťažnej prehliadky bol jeho súčasťou aj sprievodný program. Tvorili ho inscenované čítanie finálových textov súťaže Dráma – Trojboj; výstava fotografií víťaza Bienále divadelnej fotografie Lukasza Wojciechowského Svetlo, ktoré znamená svet; prednášky dramatikov Gorana Stefanovského (Macedónsko) a  Jibbeho Willemsa (Holandsko) v rámci sekcie Theory Event; kritický workshop pod vedením Ľubice Krénovej a dvojdňová konferencia o slovenskej dramaturgii Nová dramaturgia, nový dramaturg.

Festival Nová dráma hľadal tretí májový týždeň hrdinov po celej Bratislave. Sídlom hlavnej súťažnej sekcie boli scény piatich divadiel, v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava, Štúdiu 12, A4 – priestore súčasnej kultúry, Divadle Aréna a v Činohre Slovenského národného divadla. Sprievodný program sa usídlil v Štúdiu 12, Berlinke a A4 – priestore súčasnej kultúry.

Festival v číslach
8 domácich inscenácií
1 zahraničná inscenácia
1 inscenované čítanie – Trojboj
1 konferencia o slovenskej dramaturgii
1 kritický workshop
2 prednášky –  Theory Event
1 prezentácia publikácie holandskej novej drámy
1 výstava divadelnej fotografie
3 festivalové ceny
5 divadelných scén
Slávnostné odovzdávanie 5 cien

Festival Nová dráma/New Drama 2013 pripravili Divadelný ústav v spolupráci  s Bratislavským kultúrnym a informačným strediskom a umeleckou scénou BKIS – Mestským divadlom P. O. Hviezdoslava. Vizuálny koncept festivalu pripravilo kreatívne štúdio Milk.

Zdroj: Divadelný ústav / Theatre Institute