Nová dráma / New Drama 2012: Nová dráma má víťazov!

Hlavnú cenu ôsmeho ročníka festivalu Nová Dráma / New Drama 2012, GRAND PRIX, získalo spomedzi 10 súťažiacich inscenácií obnažujúce video-divadlo Blaha Uhlára POKUS.

Na záverečnom ceremoniáli festivalu Nová dráma / New Drama 2012 v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava sa v sobotu večer udelili tri festivalové ceny a ceny súťaže Dráma. Prekvapením večera bolo vyhlásenie hlavnej ceny festivalu GRAND PRIX Nová dráma / New Drama 2012, ktorú získalo obnažujúce video-divadlo Blaha Uhlára POKUS.

POKUS

V Bratislave sa v sobotu 19. mája skončil ôsmy ročník festivalu inscenácií súčasnej drámy, ktoré mali premiéru v slovenských divadlách v uplynulom kalendárnom roku. Súčasťou záverečného ceremoniálu festivalu v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava bolo odovzdávanie troch festivalových cien a cien súťaže Dráma. Vyvrcholením celého podujatia a tiež programovej sekcie Focus Poľsko bola inscenácia varšavského Teatru na Woli s inscenáciou hry Tadeusza Słobodzianka Naša trieda v réžii Ondreja Spišáka.

Predseda študentskej poroty Jakub Škorpil z Prahy (Svet a divadlo) a účastníci Seminára mladej kritiky udelili Cenu študentskej poroty inscenácii hry Doroty Maslowskej Dvaja úbohí Rumuni hovoriaci po poľsky. Inscenáciu v Divadle Andreja Bagara v Nitre režijne naštudovala Júlia Rázusová.

JANA OLHOVA

Cenu bratislavského diváka udelila námestníčka primátora hlavného mesta SR Bratislavy Petra Nagyová – Džerengová. Návštevníkom festivalu sa najviac páčila inscenácia Epos autorsko-režisérskej dvojice Andrej Kalinka – Ivan Martinka. Na bratislavskom festivale sa s ňou predstavilo Bábkové divadlo Žilina.

Predsedníčka päťčlennej medzinárodnej poroty Dora Viceníková oznámila víťaza ceny GRAND PRIX Nová dráma / New Drama 2012, ktorým sa stal odhaľujúce autentické video-divadlo, smutnú reality šou a historický dokument. Nekonvenčný a netradičný autoportrét významej osobnosti slovenského nezávislého divadla Blaha Uhlára Pokus tak získalo divadlo S.T.O.K.A. a Blaho Uhlár.     

DVAJA UBOHI RUMUNI

Zvláštnu cenu poroty za pozoruhodný a rôznorodý herecký výkon v troch festivalových inscenáciách (Reality snov, Kukura, November) dostala herečka Jana Oľhová.

V MDPOH sa v sobotu večer udeľovali aj ceny súťaže pôvodných dramatických textov divadelných hier v slovenskom a českom jazyku DRÁMA 2011. Cenu Slovenského rozhlasu, naštudovanie a uvedenia hry v étery Rádia Devín, udelil Karol Horváth Gabriele Alexovej za text Lúzri. Absolútnym víťazom súťaže Dráma 2011 sa stal rovnako text Gabriely Alexovej: Lúzri. Ocenenia udelili poslankyňa NR SR a poslankyňa Bratislavského samosprávneho kraja Magda Vášaryová a člen poroty súťaže Dráma 2011 dramatik a režisér Viliam Klimáček. Na druhom mieste sa umiestila hra Laca Remeňa Urob to sám. Anica Jenski získala za text Neseš jí dítì tretie miesto.

EPOS


Ceny festivalu Nová dráma / New Drama 2012

GRAND PRIX Nová dráma / New Drama 2012
Blaho Uhlár: Pokus ( V hľadaní spirituality)
S.T.O.K.A. Bratislava
réžia Blaho Uhlár

Zvláštna cena poroty
Jana Oľhová
za pozoruhodný a rôznorodý herecký výkon v troch festivalových inscenáciách
(Reality snov, Kukura, November)

Cena študentskej poroty
Dorota Maslowska: Dvaja úbohí Rumuni hovoriaci po poľsky
Divadlo Andreja Bagara v Nitre
réžia Júlia Rázusová

Cena bratislavského diváka
Andrej Kalinka – Ivan Martinka: Epos
Bábkové divadlo Žilina
réžia Andrej Kalinka a Ivan Martinka

Ceny súťaže Dráma 2011
1. miesto: Gabriela Alexová: Lúzri
2. miesto: Laco Remeň: Urob to sám
3. miesto: Anica Jenski: Neseš jí dítì

Cena Slovenského rozhlasu: Gabriela Alexová: Lúzri

O tri ceny festivalu Nová dráma / New Drama 2012 sa uchádzalo 10 inscenácií. Hlavnú cenu za najlepšiu inscenáciu festivalu Grand Prix Nová dráma / New Drama 2012 udelila medzinárodná porota. Študenti, účastníci kritického seminára, rozhodli o Cene študentskej poroty. Diváci po každom predstavení hlasovali za svoju najobľúbenejšiu inscenáciu. Ich voľba rozhodla o inscenácii, ktorá dostala divácku cenu – Cenu bratislavského diváka

Päťčlenná medzinárodná odborná porota zasadla v zložení: predsedníčka poroty Dora Viceníková zástupkyňa umeleckého šéfa a dramaturgička Divadla Reduta v brnianskom Národnom divadle; Dáša Čiripová, divadelná teoretička a šéfredaktorka mesačníka kød
– konkrétne ø divadle; Andrzej Sławomir Jagodziñski, riaditeľ Poľského inštitútu v Bratislave a kultúrny radca Poľského veľvyslanectva v Bratislave; Martin Porubjak, režisér, dramaturg, prekladateľ a scenárista a Martin Ciel, filmový a divadelný teoretik a pedagóg na Katedre filmovej vedy VŠMU.

Farebný ôsmy ročník festivalu, ktorý od roku 2005 pripravuje Divadelný ústav, sa uskutočnil od 14. do 19. mája v Bratislave. Okrem súťažnej prehliadky bol jeho súčasťou aj sprievodný program. Tvorili ho dve scénické čítania, výstava poľskej divadelnej fotografie, diskusia s dramaturgickou radou, prekladateľský a kritický workshop a medzinárodná konferencia Hodnota umenia a jeho hodnotenie.

Festival Nová dráma si od 14. do 19. mája rozprestrel farby po celej Bratislave. Sídlom hlavnej súťažnej sekcie boli scény siedmich divadiel. Stretnúť ju bolo možné v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava, Štúdiu 12, Divadle Aréna, Divadle Astorka Korzo ´90, elledanse – dome T&D, KC Dunaj a v Gallerii Cvernovka. Sprievodný program sa konal v Poľskom inštitúte, Bateliéri, KC Dunaj a Štúdiu 12.

Milovníci poľského divadla si prišli na svoje v programovej sekcii Focus Poľsko, ktorá ponúka celistvejší pohľad na jeho súčasný vývoj. Festival ju pripravil s Poľským inštitútom Bratislava.

Festival v číslach
• 10 domácich inscenácií
• 2 zahraničné inscenácie
• 2 inscenované čítania
• 1 medzinárodná konferencia o hodnote umenia
• 2 workshopy (prekladateľský a kritický)
• 1 diskusia s dramaturgickou radou
• 1 prednáška – Polish Theory Event
• 1 prezentácia publikácie poľskej novej drámy
• 1 výstava poľskej divadelnej fotografie
• 1 raňajky s poľskou novou drámou
• 3 festivalové ceny
• 7 divadelných scén

Festival Nová dráma / New Drama 2012 pripravili Divadelný ústav v spolupráci s Bratislavským kultúrnym a informačným strediskom a umeleckou scénou BKIS – Mestským divadlom P. O. Hviezdoslava. Vizuálny koncept festivalu pripravilo kreatívne štúdio Milk.

Nová Dráma 2012

Zdroj: Divadelný ústav / Theatre Institute
Publikoval: Redakcia GREGI.NET