Nezávislá kultúra oživí od septembra ostravské centrum!

Ostrava se mění. Stala se trendy městem. Místem seberealizací báječných obyvatel, kteří  tvoří  svůj  jedinečný,  kulturní  a  společenský  urban-style.  Ostrava, jedno z mála měst střední  Evropy,  kde  dnes  vnímáme  kulturní  a  společenský  vzestup.

Proud energií díky nové generaci vzdělaných, pracovitých a schopných občanů. Jedinečné místo v srdci Evropy, město mezi národy, město zelené a podhorské, s moderní infrastrukturou, s dobře zvládnutou rekvalifikací přechodu těžkého prumyslu, město technických i historických památek, místo setkávání umění, designu a architektury.

Jedním z posledních rehabilitačních projektů městského urbanismu je historické centrum, které  bylo  donedávna  devalvováno  prudkým  rozvojem  aktivit  mimo něj. Mnozí nad jeho úpadkem lámali hůl. Nestalo se tak. Ostravané opět dokázali svůj tvůrčí potenciál a úspěšně realizují projekty současné obnovy. Vznikly a vznikají pěší zóny, objekty se opravuji či již opravené jsou, v prázdných prostorách se zabydlují kavárny, galérie, tvůrčí dílny, kluby a umělecké aktivity.

OKDV

Například projekt “Malá Kodaň” si klade za cíl obnovit oblast centra včetně dostatečně nevyužitého nábřeží řeky Ostravice se svým dosud neobjeveným geniem loci. Nově otevřené street-artové multikulturní centrum DOCK na nábřeží Ostravice se tak zařazuje mezi prémiová místa dění nového společenského života Ostravy (spolu například s Cooltour, Starou i Novou Arénou, Trojhalím Karolína, Dolní oblastí, Colours…).

Je mi ctí, že jsem dostal šanci umělecky tvůrčím způsobem podílet se na tomto dění,  právě  teď  a  v  tuto  úžasnou  dobu  pozitivních  změn.  Jsem  nadšen  z    energie a množství talentů, které zde objevuji. Zejména obdivuji entuziasmus mladých absolventů místních vysokých škol či navrátilců v práci pro občanský rozvoj a společnost.

Tuto šanci rád využívám. Založil jsem profesionální uměleckou produkční skupinu, vyjma mne výhradně tvořenou absolventy ostravských vysokých škol, se kterou produkujeme Festival Jiné kultury. Projekt, kterým v DOCK startujeme kontinuální umělecký a kulturně-společenský happening s cílem obohatit dění města a podílet se na rekonstrukci jeho centra.

DVOK

Festival Jiné kultury je přehlídkou osobností na poli uměleckém, tvůrčím či intelektuálním s výrazným podtextem podpory svobody slova a demokracie. Žádný z účinkujících není zatížen pochybnou minulostí a všichni jsou prémiové osobnosti svých oborů.

Děkuji ostravským za tuto možnost práce, bezvadné přijetí v mém návratu domů a slibuji za sebe i celý tým, že přineseme poznání i radost.

www.komjatidesign.com
https://www.facebook.com/pages/Festival-jiné-kultury/888988551162007
https://twitter.com/petrbaranek

)optzreawsdfgklů§ _.nbvcx

Zdroj: Petr Baránek