Nevyhadzujte staré divadelné fotografie!

Ak ste hrdým majiteľom starých divadelných fotografií, môžete ich ukázať svetu na výstave Ako sa uchováva pominuteľnosť v Slovenskom národnom múzeu. Divadelný ústav prichádza s výzvou smerovanou priaznivcom divadla a pamätníkom, aby pomohli pri mapovaní divadelnej histórie.

Máte doma staré divadelné fotografie? Divadelný ústav Bratislava pri príležitosti otvorenia výstavy Ako sa uchováva pominuteľnosť vyzýva majiteľov starých divadelných fotografií (najmä z obdobia pred rokom 1945), aby ich priniesli priamo do Divadelného ústavu, na Jakubovo námestie 12, a pomohli tak pri budovaní jeho zbierok. Vaše fotografie sa môžu ocitnúť už na práve prebiehajúcej výstave, ktorá je výberom toho najvzácnejšieho, čo sa Divadelnému ústavu za päťdesiat rokov jeho existencie podarilo uchovať z oblasti slovenského divadelníctva.

Nelly

Prosíme, aby ste sa dopredu ohlásili buď e-mailom na adresu dana.tomeckova@theatre.sk alebo telefonicky na číslo +421 2 20487501.

Výstava Divadelného ústavu AKO SA UCHOVÁVA POMINUTEĽNOSŤ veľkoryso prezentuje dejiny a aktivity inštitúcie, ktorá bola založená pred päťdesiatimi rokmi. Okrem vzácnych dvoj- a trojrozmerných predmetov z jej zbierkovej činnosti ponúka i vzácne originály kostýmov, divadelné plagáty, scénografické návrhy a makety špičkových slovenských tvorcov.

Mizantrop

Pre tých, ktorí sa chcú dozvedieť, ako sa dá zachytiť to pominuteľné, s čím sa dá stretnúť iba v divadle, sú pripravené lektorské sprievody. Výstavou sprevádzajú odborní pracovníci Divadelného ústavu v nasledujúcich termínoch: v piatok 24. 6. o 10.00 hod. a v nedeľu 10. 7. o 15.00 hod. Sprievod trvá cca 45 minút.

DU poster

Zdroj: Divadelný ústav / Theatre Institute
Publikoval: Redakcia GREGI.NET