NEVER SOL se inspirovala v barokních „vanitas“.

Necelý rok po skladbě Nur, společném to počinu se sborem seniorek Elpida, se Never Sol hlásí s novinkou Roza. Tu doprovází působivý videoklip inspirovaný fenoménem tzv. „vanitas“, tedy barokních zátiší, jejichž účelem bylo skrze síť symbolů odkazovat na pomíjivost bytí,  který má na svědomí režisérka a fotografka Michaela Karásková-Čejková. Podívejte se zde: https://y2u.be/F-Tw7Bj6Bkg

Klip se natáčel během jednoho měsíce v prostředí karlínského bytu a zaznamenané vadnutí rostlin je ve výsledném videu otočené v opačný proces. „Vanitas mimo jiné pracuje s myšlenkou cykličnosti, ve které každý konec znamená nový začátek a naději. Roza je přiběhem o tom, že i silná a hluboká pouta se někdy rozpadnou a je třeba jít dál,“ komentuje Never Sol svůj nový počin.

Kromě Michaely Karáskové-Čejkové se na něm podíleli animátor Jakub Kouřil a brněnská zahradní a krajinářská architekta Efemer. Společnými silami se jim podařilo vytvořit fascinující vizuální doprovod k jemné, pro Never Sol typické klavírní baladě, která vznikla coby přirozený výsledek živé improvizace. A právě přirozenost je charakteristická i pro samotný klip.

Zdroj: SUPRAPHON a.s.