Navštevuje aj Vaše dieťa ekologicky zmýšľajúcu školu? Aj na našich školách vyrastá ekologicky aktívna generácia.

V septembri už odvážne sedia žiaci vo svojich školských laviciach, v očakávaní čo im tento školský rok prinesie. Školy, žiaci i učitelia, sa opäť môžu tešiť na spestrenie školského roka ďalším ročníkom súťaže Tatranskí rytieri, ktorý už odštartoval svoje prihlasovanie. V min ročníku sa do projektu 198 škôl zo všetkých krajov Slovenska a v tomto ročníku má projekt ešte väčšie ambície.

Úspešný environmentálny projekt Tatranskí rytieri zahájil svoj druhý ročník v školskom roku 2017/2018. V tom minulom sa na projekte podieľalo viac ako 300 šikovných tried. Unikátny ekologický projekt podnietil žiakov, aby si vybrali ekologické aktivity, ktorými pomáhali zlepšovať životné prostredie, inšpirovaní edukačnými materiálmi projektu. Tatranskí rytieri v júni vyhlásili víťazov a poďakovali všetkým triedam zapojeným v prvom ročníku za ich snaženie a tiež za odozvy, ktoré posúvajú projekt ďalej.

Ocenené školy z Košického kraja

V kategórii realizovateľný projekt získali prvé miesto žiaci IV. triedy, zo ZŠ Rejdová.

Cenu za najaktívnejšiu triedu získala septima A z Gymnázia Alejová 1, Košice.

Cieľom nasledujúceho ročníka súťaže je podnietiť mladú generáciu k inovatívnym myšlienkam, tvorbe riešení či vyjadrení svojich postojov prostredníctvom umeleckých výtvarných diel, videí alebo písaných projektov na tému Chráňme rastliny a živočíchy na Slovensku. Téma má rozvíjať v žiakoch vedomosť dôležitosti a nielen geografického významu každého živočícha a rastliny našej krajiny. 

„Projekt si v minulom ročníku získal naozaj širokú podporu, a to nie len v meradle 300 zapojených a ekologicky zmýšľajúcich tried z celého Slovenska. Všimol si ho aj pán prezident Slovenskej republiky, ktorý nad ním spontánne prebral svoju záštitu. Rovnako aj fakt, že o Tatranských rytieroch hovoria niekoľkí slovenskí ochranári, vypovedá o veľkom význame aktivít projektu. Sme veľmi radi, že môžeme pokračovať ďalším ročníkom, aj vďaka podpore takých spoločností, akou je napríklad Tatry mouintain resorts. Spoločnosti súkromného sektora tak môžu naplno prejaviť svoju spoločenskú zodpovednosť voči prírode, v ktorej podnikajú, respektíve podporiť projekt s celospoločenským významom, z hľadiska výchovy a vzdelávania detí k ekologickému zmýšľaniu,” uviedla Mgr. Anna Bieliková, z agentúry Essence communications, ktorá je realizátorom projektu.

Tu je 5 dôvodov, prečo sa pripojiť k Tatranským rytierom

  1. Školské triedy, ktoré sa zapoja do projektu majú možnosť vybrať si zaujímavé aktivity, v ktorých budú súťažiť medzi ostatnými triedami. Súťaživosť je nesmierne dôležitá. Pri zdravej súťaživosti si žiaci môžu byť istí, že neskôr ich ani vstup do pracovného života nenachytá nepripravených.
  2. Trieda, ktorá sa prihlási do súťaže získa edukačné materiály (plagáty, pracovný zošit, pexeso a pod.), ktoré budú slúžiť pedagógom na vzdelávanie žiakov.
  3. Žiaci budú mať možnosť rozvíjať sa veselou a zábavnou environmentálnou formou. Projekt tiež ponúka stránku, kde si môžu žiaci prečítať zaujímavé blogy a disponuje facebookovou stránkou s prebiehajúcimi tematickými súťažami o zaujímavé ceny.
  4. Víťazné triedy môžu vyhrať triedne výlety so stravou a ubytovaním v Tatrách. Výlety na lanovku alebo vstupy do aquaparkov Bešeňová a Tatralandia, a mnoho iných krásnych cien. Tri víťazné realizovateľné projekty ekologického charakteru sa budú realizovať za pomoci partnera projektu.
  5. Najkrajšou časťou projektu je slávnostné vyhodnotenie, ktoré sa uskutoční v Tatrách. Žiakov tu čakajú originálne aktivity a súťaže, ktoré spestria mnohým triedam krásny záver školského roka.   

Ak si žiak, učiteľ alebo rodič, ktorý podporuje ekologické princípy a chce posúvať túto myšlienku ďalej, klikni na stránku www.tatrytieri.sk a dozvieš sa viac informácií.

Zdroj: TS