Návštevníkov Bojníckeho zámku vystriedajú dočasne filmári.

Múzeum Bojnice oznamuje svojim návštevníkom, že z dôvodu naktúcania filmovej rozprávky O liečivej vode, bude časť zámku dočasne uzatvorená. V termíne od 31. augusta do 9. septembra 2020 budú prehliadky expzícií prebiehať v obmedzenom režime. Návštevníkom sa ospravedlňujeme.

Česko-slovenský filmový štáb, ktorý si popri iných pamiatkových objektoch vybral aj Bojnícky zámok, bude nakrúcať predovšetkým v priestodoch Stredného hradu a Stĺpovej siene. 

Pre verejnosť sa v tomto období sprístupní špeciálny prehliadkový okruh, pozostávajúci z priestorov Grófskeho bytu, zámockého apartmánu, kaplnky, rodinnej hrobky Pálfiovcov a prírodnej jaskyne pod zámkom. Prehliadka bude počas tohto obdobia obohatená o alegorické sochy Dionýza Stanettiho, dosiaľ nevystavené vzácne ikony či iné zaujímavé artefakty.

Novú filmovú rozprávku O liečivej vode si budú môcť diváci pozrieť na televíznych obrazovkách už počas tohtoročných Vianoc.

Zdroj: SNM