Natáčanie filmu DonT Stop skončilo!

Poslední klapkou 14. června skončilo natáčení celovečerního debutu režiséra a scenáristy Richarda Řeřichy DonT Stop. Před kamerou se tak uzavřely osudy pìtice mladíkù a jejich punkové kapely.

„Bìhem třiceti natáčecích dnù v kvìtnu a červnu vzniklo 27 hodin materiálu. V létì nás čeká střižna a v první polovinì roku 2012 premiéra,“ rekapituluje producent Ondřej Zima z Evolution Films. Koproducenty filmu jsou HBO Česká republika, UPP, Studio Bystrouška a slovenská produkční společnosti Film Frame. Distributorem je Bontonfilm. „Nejpřekvapivìjším momentem bylo stmelení hlavních představitelù i mimo natáčení. Součet jejich osobností vytvořil nejen výbornou a reálnou partu, ale taky svou vlastní energii, kterou pak bez problému mohli přenést na jednotlivá políčka filmu,“ spokojenì konstatuje autor scénáře a režisér Richard Řeřicha.

DonTStop

DonT Stop vrátí diváky do Československa roku 1983. Uprostřed dusné atmosféry probíhající normalizace ovládané státní bezpečností se osmnáctiletý středoškolák Miki chystá zažít svoje nejdivočejší léto. Spolu se svým kamarádem  Dejvidem sní o vlastní kapele a deska London Calling od Clash jim ukáže ten správný smìr. Punk!

Vedle Patrika Dìrgela, Lukáše Reichla, Jiřího Kocmana, Jakuba Zedníčka a Olivera Coxe v hlavních rolích pìtice teenagerù, kteří se sejdou v kapele Emile Buisson, se objeví čeští i slovenští herci například Viola Černodrinská, Kristina Svarinská, Jiří Štrébl, Klára Trojanová, Stanislava Jachnická a další.

DonTStop

Ve filmu zazní nejen skladby od legendárních Clash, ale také písničky současných českých punkových skupin včetnì skladeb složených speciálnì pro DonT Stop.

Dvì třetiny z třiceti natáčecích dnù štáb strávil v Praze. Autentické interiéry se podařilo najít v zchátralém domì nedaleko Karlova mostu, točilo se také na ochozu Strahovského stadionu, v parku na Žofínì, na palubì parníku Vltava, v sokolovnì ve Stránčicích nebo na Konopišti. Vytipovat vhodné lokace nebylo snadné, a to přestože se nìkteré budovy dnes nacházejí ve stejném stavu jako před 25 lety, jenže jsou vìtšinou pomalovány grafity.

DonTStop

Další podstatnou složkou nového filmu DonT Stop, vedle hudby a lokací, jsou kostýmy výtvarnice Kateřiny Coufalíkové. Punk byl protipólem nudné konfekce, která v 80. letech plnila československé šatníky. Každý kus byl originálem domácí výroby, punk byl provokací plnou barev a kontrastù. Utrhané rukávy, košile a trika popsané nejrùznìjšími neumìlými cizojazyčnými nápisy, roztrhané džíny, opasky perforované stříbrnými cvočky nebo pyramidami, stahováky. Vrcholem ovšem byla kožená bunda zvaná „křivák“ zdobená doplňky jako placky, řetìzy, svírací špendlíky. Hlavním hrdinùm samozřejmì nechybí ani nepostradatelné tmavé brýle a přerod účesù do prvního číra.  

Zdroj: 2media.cz, s.r.o.
Publikoval: Redakcia GREGI.NET