Naše prírastky 1981 – 2011

Akvizície kúpou, akvizície darovaním, akvizície vlastným výskumom. Na presne 119 akvizícií upriamuje pozornosť výstava Naše prírastky 1981 – 2011, znovusprístupnená po minuloročnom úspechu od 1. mája do 30. septembra 2013 vo výstavných priestoroch SNM – Múzea Červený Kameň.

Retrospektívna prierezová výstava odzrkadľuje reprezentatívny výber z akvizičnej činnosti Múzea Červený Kameň za posledné tri desaťročia. Ide o najzaujímavejšie predmety kultúrnej hodnoty, ktoré sa dostali v rokoch 1981 – 2011 do zbierkového fondu. Takto vystavené exponáty sú verejnosti predstavené vôbec po prvýkrát, ako napríklad nábytok, sklo, porcelán, zbrane, diela výtvarného umenia, archeologické nálezy z areálu hradu, stavebné prvky z hradného paláca a ázijské umenie. Pozornosť je tiež venovaná maľbám od akademického maliara Petra Pálfiho (Pálffyho).

Výstava nadväzuje na úspešný výstavný projekt Múzea Červený Kameň z 80. rokov 20. storočia s názvom Prírastky (1970 – 1980), ktorý bol verejnosti prezentovaný na Bratislavskom hrade a následne aj v Umeleckoprůmyslovom muzeu v Prahe.

Zdroj: SNM