Národná cena DOBRÉ SRDCE pozná finalistov, víťazov sa dozvieme na gala 27. mája!

Celonárodná anketa o najlepších pracovníkov sociálnych služieb – Národná cena starostlivosti DOBRÉ SRDCE má už finalistov vo všetkých kategóriách. Finalistov vyberala 9-členná porota z celkového počtu 135 prihlášok. Mená víťazov sa dozvieme počas slávnostného galavečera 27. mája v bratislavskej Starej tržnici, kde vystúpia Kuly, Sima Martausová, Celeste Buckingham, Andrea Zimányiová a Marek Majeský.

Hlavným dôvodom vyhlásenia ankety DOBRÉ SRDCE a založenie tradície oceňovania je nutnosť morálneho ohodnotenia pomáhajúcich profesií v sociálnych službách, ktoré patria medzi najťažšie a pritom najmenej platené. Finalistov vyberala porota z celkového počtu 135 prihlášok, ktoré posielali od 1.4. do 5.5. 2019 nielen zamestnávatelia, nadriadení, ale aj klienti, prijímatelia sociálnych služieb, kolegovia, susedia, či príbuzní.

„Boli sme milo prekvapení týmto počtom, keďže kampaň Národnej ceny starostlivosti DOBRÉ SRDCE beží v médiách len mesiac a pol a len mesiac mali ľudia šancu poslať nominácie do deviatich kategórií,“ povedala predsedníčka poroty DOBRÉHO SRDCA Anna Ghannamová.

Anketa má veľmi pozitívny ohlas nielen v komunite sociálnych služieb, ale aj v širšej verejnosti.

„Som dojatá reakciami ľudí, ale najviac ma dojímajú príbehy finalistov – pracovníkov v sociálnych službách. Jedným z najsilnejších je pre mňa príbeh 72-ročnej pani, ktorá robila 48 rokov zdravotnú sestru v nemocnici a namiesto toho, aby išla na dôchodok, začala robiť opatrovateľku v sociálnych službách. Robí to dodnes už 6 rokov a niektorí klienti, o ktorých sa stará, sú mladší ako ona. To nevymyslíte. To je život. Život zasvätený pomáhaniu…“ dodala Anna Ghannamová.

Kategóriu „opatrovateľka“ má na starosti JUDr. Zuzana Stavrovská, komisárka pre zdravotne postihnutých. Finalistov v kategórii „sestra“ v sociálnych službách vybrala porotkyňa PhDr. Helena Gondárová Vyhničková, dipl. s., hlavná odborníčka MZ SR pre ošetrovateľstvo a kategóriu „odborný pracovník“ má v kompetencii MUDr. Jaroslav Ridoško, PhD., MBA, štátny tajomník MZ SR. Štátny tajomník MPSVR SR Mgr. Branislav Ondruš zas rozhodol o tom, ktorí traja vynikali v kategórii „manažér“ v sociálnych službách. Prihlásených „poskytovateľov“ sociálnych služieb posudzovala a troch finalistov navrhla podpredsedníčka APSS v SR – Doc., MUDr. Božena Bušová, CSc.. Aj dobrovoľníci majú vlastnú kategóriu. Do finále vybrala troch najlepších porotkyňa: Bc. Magdaléna Šimková, projektová koordinátorka Bratislavského dobrovoľníckeho centra. A troch „naj“ filantropov určil Ing. Anton Machola, predseda Zväzu poskytovateľov sociálnych služieb.  Mgr. Lýdia Brichtová, štatutárna zástupkyňa nezávislej platformy SocioFórum zas posudzovala troch najaktívnejších novinárov, ktorí dlhodobo pripravujú novinárske príspevky o sociálnych službách. Poslednú, deviatu kategóriu: „DORÉ SRDCE za výnimočný počin v sociálnych službách“ má na starosti predsedníčka poroty a predsedníčka APSS v SR Mgr. Anna Ghannamová, autorka a koordinátorka Národnej ceny starostlivosti DOBRÉ SRDCE.

Každý z porotcov si musel podrobne prečítať všetky prihlášky poslané do jemu zverenej kategórie a vybrať troch najlepších finalistov. Z vybraných finalistov budú 20. mája už všetci členovia poroty tajne hlasovať za jedného víťaza v každej kategórii. Mená víťazov budú zapečatené do obálok, ktoré sa otvoria až 27. mája počas galavečera v bratislavskej Starej tržnici. „Pripravili sme skvelý program,“ informoval známy slovenský režisér Nikita Slovák, ktorý má pod taktovkou celý galavečer. Ako povedal večerom budú sprevádzať moderátori Juraj Bača a Katarína Jesenská a vystúpia populárny Kuly, tohtoročný OTO – skvelá Sima Martausová, talentovaná Celeste Buckingham, Andrea Zimányiová a prekvapenie chystá aj herec Marek Majeský. Lístky si môžete kúpiť na: www.dobre-srdce.sk, alebo priamo na https://docs.google.com/forms/d/15Qjf3xDCtancrqb17UuVDZK7RdgpxlT8rM-ymzL_wdw/viewform?edit_requested=true

Zdroj: NK Factory