Naked Podcast 008: Van Drift!

Pomalinku nám končí kalendářní rok 2011. V tento vypjatý vánoční mìsíc pro vás jihomoravský DJ Van Drift aka Taureen připravil speciální „letecký“ set. Na chvíli vypnìte a odleťte společnì s ním na vlnách současné taneční muziky, které nechybí vtip a nadhled.

Naked Podcast společnì s bližším popisem naleznete k poslechu či ke stažení opìt pouze na našem Soundcloud profilu. Budeme rádi, když set také okomentujete.

https://soundcloud.com/naked-records/van-drift-naked-podcast-008

Van Drift a jeho cesta k dokonalosti

Pochází z moravského mìsta Vyškova a djingu se vìnuje již přes 15 let. Za tuto, řeknìme, relativnì dlouhou dobu prošel nìkolika hudebními i technickými promìnami. Co se hudebního stylu týče, prvotnì jej oslovily kořeny funku a house, pozdìji ho ve vìtší míře ovlivňuje techhouse a tribal. Poté už nejčastìji míří do vod progressive house.

Pokud jde o technickou stránku vìci, začíná Van Drift jako DJ na CD přehrávačích, následuje logická transformace na vinyl djing. Pozdìji se vrací opìt k formátu wav, aby díky digitalizaci trackù na internetových obchodech s taneční elektronickou hudbou ukojil svou vášeň hrát nové tracky a hledat stále nové a nové zvuky.

Poslední dva roky však upouští od zastaralého zpùsobu djingu a objevuje svìt midi a neuvìřitelné možnosti digitálních technologií. Jak Van Drift sám říká: „Nikdy mì nebavilo při hraní ztrácet čas hledáním rychlosti. Byť to ovládám a chápu celý význam, přece jen už tento čas díky bohu umím využít lépe. Nutnì potřebuji ve svém duchu hudbu ovládat, formovat, kořenit ji o rùzné smyčky, samply a efekty a tím docílit gradace celého mixu. Teprve teď si své hraní dokonale užívám.“

To všechno jsou atributy, které jeho sety, pohybující se v rozmezí 126 – 135 bpm, charakterizují. A nyní se mùžete sami přesvìdčit poslechem Naked Podcastu 008! Současný sound, který Van Drift prezentuje, se pohybuje na pomezí progressive house, tech-house až techna a je okořenìný občasným lehkým či tìžkým breakem ;).

https://www.idj.cz/taury
https://www.nakedrec.com/podcast/
https://soundcloud.com/naked-records/sets/naked-podcast-official
https://www.nakedrec.com
https://www.idj.cz/nakedrec/
https://www.discogs.com/label/Naked+Records
https://www.facebook.com/NKDRC

Van Drift

Zdroj: Naked Records
Publikoval: Redakcia GREGI.NET