Najvýraznejšie slovenské krátkometrážne diela i celovečerné filmy sa predstavia v kinematéke v Ľubľane.

V dňoch od 10. do 12. septembra sa v Slovinskej kinematéke v Ľubľane predstaví blok  siedmich pozoruhodných slovenských krátkometrážnych diel zo „zlatého obdobia“ 60. rokov minulého storočia, ktoré sa s úspechom predstavili už na viacerých zahraničných podujatiach s klasickými filmami. Pri príležitosti podujatia nazvanom Dni česko-slovenského filmu diváci v Ľubľane uvidia aj tri slovenské celovečerné diela.

V pásme krátkometrážnych filmov pod názvom Stopy experimentu v slovenskom krátkom filme budú uvedené filmy Voda a práca(1963) Martina Slivku, Prišiel k nám Old Shatterhand(1966) Dušana Hanáka, Hr. Peklo(1967) Vlada Kubenka, Križovatky(1965) Ladislava Kudelku, Fotografovanie obyvateľov domu(1968) Dušana Trančíka, Oko(1968) Juraja Bindzára a 6,2(1972) Milana Černáka. Tento výber vychádza z pásma filmov, ktoré sa minulý rok predstavili na prestížnom Medzinárodnom festivale krátkeho filmu v Oberhausene pri príležitosti 55. výročia SFÚ a v apríli ich uviedlo medzinárodne etablované  kino Tuškanac v Záhrebe.

„Výber filmov zachytáva najvýraznejšie stopy experimentovania v slovenskej krátkometrážnej tvorbe predovšetkým ´zlatého obdobia´ šesťdesiatych rokov, keď sa oslabilo politické zasahovanie a byrokratické riadenie umeleckej tvorby v znárodnenej československej kinematografii,“hovorí Martin Kaňuch, kurátor programu zo Slovenského filmového ústavu (SFÚ). „Prvýkrát od povojnového reštartu slovenského filmu v roku 1945 sa najmä u mladých filmových tvorcov začali prejavovať isté experimentálne tendencie –  sledovať sa dajú najmä v dielach Dušana Hanáka, Juraja Jakubiska a Dušana Trančíka. Ale aj tvorcovia staršej generácie, dokumentaristi Vlado Kubenko, Ladislav Kudelka či Martin Slivka, začali hľadať iné možnosti práce s filmovým obrazom, hudbou či zvukom, začali objavovať možnosti, ako sa vyhýbať reprezentácii, rozprávaniu, ilustratívnosti.“

Súčasťou podujatia Dni česko-slovenského filmubudú aj projekcie troch celovečerných filmov. Premietne sa prelomové dielo československej kinematografie, film režiséra Štefana Uhra Slnko v sieti(1962). Lyrický príbeh nesmelej lásky dvoch mladých ľudí autenticky zachytáva emocionálne dozrievanie súdobej mládeže. Pripravené sú aj dva filmy Juraja Jakubiska, a to podobenstvo o svete násilia, cynizmu a beznádeje, v ktorom ľudia prežívajú lenvďaka princípu hry a filozofie radosti, Vtáčkovia, siroty a blázni(1969) a tragikomédiaSedím na konári a je mi dobre(1989), rozprávajúca príbeh dvoch charakterovo rozdielnych priateľov a dievčaťa bez domova, z ktorých každý sa tesne po skončení druhej svetovej vojny snaží svojím spôsobom naplniť predstavu o šťastí.

Slovinská kinematéka v Ľubľane vznikla v roku 1996 so zámerom napĺňať vzdelávacie a kultúrne poslanie v oblasti kinematografie. Na týchto princípoch je postavený aj program jej kina, uvádza rôzne cykly či retrospektívy v spolupráci so medzinárodnými inštitúciami. Podujatie Dni česko-slovenského filmu organizuje so Slovenským filmovým ústavom (SFÚ) a Veľvyslanectvom Slovenskej republiky v Ľubľane, lektorsky ho uvedie Kristína Aschenbrennerová z Národného kinematografického centra SFÚ.

x x x

Okrem prezentácie klasických slovenských diel v Slovinskej kinematéke v Ľubľane sa v septembri predstaví slovenský krátkometrážny filmMilana Černáka Majstrovstvá sveta(1970) v parížskej kinematéke La Cinémathèque du Documentaire. Film bude uvedený v rámci programového cyklu Plus vite, plus haut, plus fort, venovaného dokumentárnym filmom s tematikou športu. Projekcia snímky, ktorá zachytáva majstrovstvá sveta v klasickom lyžovaní v roku 1970 vo Vysokých Tatrách, sa uskutoční 21. septembra za účasti režiséra Milana Černáka, strihačky filmu Margity Černákovej a Kristíny Aschenbrennerovej z Národného kinematografického centra SFÚ.

Viac informácií o podujatí Dni česko-slovenského filmuv Ľubľane nájdete na:
http://www.kinoteka.si/si/454/Domov.aspx

Viac informácií o projekcii filmu Majstrovstvá svetav La Cinémathèque du Documentaire nájdete na:
https://cinemathequedudocumentairebpi.fr/cycle/plus-vite-plus-haut-plus-fort/

Zdroj: SFÚ