Na znak spolupatričnosti most v Trenčíne zažiari farbami dúhy

Podpísané kultúrne a občianske organizácie, umelecké zoskupenia a jednotlivci z trenčianskeho regiónu na znak sústrasti rodinám zavraždených Juraja a Matúša a na znak vyjadrenia podpory LGBTI+ ľuďom v nedeľu 27. novembra 2022 od 18:00 do 22:00 nasvietia starý železničný most v Trenčíne do farieb dúhy. 

Vražda Juraja a Matúša nás hlboko zasiahla. Uvedomenie, že Slovensko je krajinou, kde sa LGBTI+ ľudia obávajú o svoj život a stali sa terčom pre tých, ktorí hľadajú dôvody na fyzické a verbálne násilie, by malo zatriasť celou našou spoločnosťou. Tento stav považujeme za neakceptovateľný v slobodnej demokracii založenej na rešpektovaní základných ľudských práv každého. Rozhodli sme sa na záver iniciatívy Slovenskej Teplárne, ktorú organizuje festival Pohoda, tichým vizuálnym aktom vyjadriť sústrasť blízkym Juraja a Matúša, podporu LGBTI+ ľuďom a túžbu po bezpečí, slobode a rovnosti pre všetkých.

Hlavným zmyslom nielen Európskeho hlavného mesta kultúry, ale aj kultúry celkovo, je vytvárať prostredie, v ktorom sú vítaní všetci bez ohľadu na národnosť, vierovyznanie, zdravotný stav, sociálno-ekonomické postavenie, či sexuálnu orientáciu. Všetky umelecké žánre majú silu posilňovať princípy rovnosti, inklúzie, demokracie a súdržnosti.   

Otvorené a prijímajúce mesto je však práca nás všetkých. Apelujeme na to, aby všetky priestory v Trenčíne a trenčianskom regióne boli pre každého. Spýtajme sa samých seba, čo môžeme spraviť preto, aby naša firma, organizácia, škola, úrad, kaviareň či verejný priestor, kde sa stretávame, boli bezpečné pre všetkých? Čo môžeme spraviť preto, aby sa tu každý cítil prijatý a vnímal, že sem patrí? Pomôže nám k tomu kultúra svojimi aktivitami, ale aj naše každodenné akty láskavosti, záujmu, prijatia a otvorenosti. 

Pridávame sa tak k iniciatíve Slovenská Tepláreň, ktorú organizuje festival Pohoda. Zapojilo sa do nej viac ako 600 subjektov – umelcov a umelkýň, priestorov, festivalov, organizácií a inštitúcií, ktoré organizujú po Slovensku viac ako 170 podujatí rôznych žánrov od koncertov, diskusií,  premietania filmov, cez čítačky literárnych diel, divadelné predstavenia a nechýba ani vizuálne umenie.   

Do zoznamu signatárov sa môžu aj naďalej zapojiť organizácie aj jednotlivci z trenčianskeho regiónu tu: https://forms.gle/xTGd2ufxnPBiiGPi9.

Zoznam signatárov už teraz obsahuje viac ako 100 subjektov. Ide o kultúrne a občianske organizácie, priestory, festivaly, umelecké zoskupenia, firmy aj jednotlivcov z trenčianskeho regiónu a okolia. Zoznam priebežne dopĺňame tu: https://www.trencin2026.sk/post/most-zaziari-farbami-duhy

Trenčín 2026

 • Klub Lúč
 • Deadred Records
 • Vinyl lab
 • Artkino Metro
 • Mgr. Zuzana Mišáková DiS.art Mestské divadlo Trenčín 
 • Bez ladu a skladu
 • Autumnist
 • Nina Kohout
 • Captain Slice
 • Men at sound
 • Coffee Sheep
 • Dogma Divadlo
 • FS Nadšenci
 • FS Vršatec
 • Housemusic.sk
 • Wichitawacs
 • Film Square Festival
 • Braňo Jóbus
 • Abusus
 • Vrbovskí víťazi
 • Karpatské chrbáty
 • Fork Season
 • Priestor
 • Hlava 5
 • Pucle
 • Boris Vitázek
 • Bulp
 • FestArt
 • Kultúrne centrum Aktivity, o.z.
 • Světluše Rajnincová
 • Alena Karasová
 • Voices
 • Juraj Benda
 • Fallgrapp
 • Experimentálna inštitúcia wash-ed
 • PhDr Oľga Hodálová predsedníčka  ŽNO TN
 • Synagoga Trenčín OZ
 • Anna Jančová 
 • TRAKT
 • CHVM
 • Gympelrock
 • Chris Ellys
 • Veronika Kostková
 • Rozhranie – acoustic sessions
 • Mišák Štramák
 • Uhol dopadu
 • Klub za rampami
 • KC Cooltajner 
 • World Wine Gallery
 • Analogrunner
 • Random Choices
 • Čili&cin’cin TN
 • Ži:va BnB
 • Trenčianska nadácia
 • Clicque
 • Matúš Oravec
 • Richard Ščepko
 • Trenčín na korze
 • Fleck community
 • HALA
 • Čierne na bielom
 • Neformálne združenie vonzoskrine
 • DASATO Academy (I AMbitious) 
 • Terézia Mihalovič Lukáčová 
 • Petronela Halamová
 • Radka Nedomová
 • Elýščitat
 • Slow.
 • Martin Petrík
 • Patrik Žák
 • Veronika Žák Sučanská
 • Peter Šurik
 • Marta Šuriková
 • Markéta Rajnincová
 • Valter Rajninec
 • Eloqua, s.r.o.
 • Amadeus Music Bar
 • Matwe
 • SPFM
 • Veget
 • Dokola swap 
 • Zero waste Trenčín
 • Teleso
 • Lena Knappová 
 • Boďa tattoo
 • Spoločnosť Jaromíra Krejcara
 • HMOTA | Časopis mladých ľudí
 • Horyzonty
 • Nuba Gallery, Púchov
 • Zaži Trenčín OZ
 • Vlado Kulíšek
 • Juraj Majerský
 • Podivný barón 
 • Barbora Kresánková
 • Lujza Lehocká
 • Pavol Seriš
 • Mgr. Richard Medal Centrum environmentálnych aktivít
 • Soňa Pekarovičová CentrumDys
 • DIVO občasné združenie o.z.
 • Hviezdne noci
 • Adam Babjak 
 • Barbora Babjaková
 • HTT s.r.o.
 • Peter Štuller
 • Viky Štuller
 • Ján H.Blicha 
 • Vý Stavoprojekt
 • The Youniverse
 • Arta Piešťany
 • FOR MAAT
 • Bezobalis

www.trencin2026.eu

Zdroj: TS