Na televízne obrazovky prichádza unikátna séria dokumentárnych filmov o Štátnej bezpečnosti ŠTB: PRÍSNE TAJNÉ

Dokumentárna séria ŠTB: PRÍSNE TAJNÉ po prvýkrát odkryje formovanie a metódy Štátnej bezpečnosti naprieč celou jej existenciou. Zameria sa na doposiaľ filmovo a historicky nespracované príbehy a na uvádzanie nových zistení a súvislostí v známejších prípadoch.

Séria skúma mechanizmy fungovania ŠtB a ich premeny v čase. Odhaľuje pozadie tajných operácií, ich páchateľov a príbehy ich obetí, mapuje dejiny ŠtB od jej vzniku po zánik. Prvý dokumentárny film série ŠTB: PRÍSNE TAJNÉ, s názvom Pád – Legenda Alojza Lorenca, v réžii Lukáša Dika odvysiela RTVS na Jednotke 7. septembra 22.05. Diváci v ňom uvidia rozhovor s generálom Alojzom Lorencom, ktorý riadil ŠtB pri páde režimu. Ďalších devätnásť dielov budú môcť diváci sledovať pravidelne každý týždeň, v rovnakom čase.

Štátna bezpečnosť (ŠtB) bola hlavným nástrojom represívneho aparátu totalitného komunistického režimu. Naháňala strach a hoci bola voľným okom neviditeľná, vedeli o nej všetci. Vznikla po druhej svetovej vojne a rozpustená bola 15. februára 1990. V poslednej dekáde režimu pracovalo pre ŠtB viac než 17-tisíc príslušníkov. V roku 1989 evidovala viac než 25-tisíc tajných spolupracovníkov a v celom Československu mala k dispozícii 1 600 konšpiračných bytov. Archívne zväzky ŠtB sa po roku 1989 stali výbušným materiálom, ktorý sa zneužíval v politickom boji. Pre verejnosť ostali archívy ŠtB dlho nedostupné, o ich sprístupnenie  sa viedol politický zápas, ktorý po takmer 15 rokoch vyvrcholil zriadením osobitných pamäťových inštitúcií na Slovensku (Ústav pamäti národa) aj v Českej republike (Ústav pro studium totalitních režimů). Aj dnes, tridsaťdva rokov od jej zániku, zostáva množstvo otázok nezodpovedaných.

Filmy sa nakrúcali 2 roky, pracovalo na nich 13 režisérov, 9 strihačov, 4 rešeršéri, 13 odborníkov expertnej skupiny, diváci uvidia výpovede 57 pamätníkov, priamych účastníkov.

Dvadsať-dielna televízna dokumentárna séria ŠTB: PRÍSNE TAJNÉ z dielne produkčnej spoločnosti B PRODUCTION, vznikla v koprodukcii s RTVS a Českou televíziou, s podporou Audiovizuálneho fondu. Realizácia a rekonštrukcie prípadov sa opierajú o fakty expertnej, česko-slovenskej skupiny historikov, koordinovanej filozofom Fedorom Blaščákom, ktorý je zároveň odborným garantom projektu. Autormi námetu série sú Tibor Búza a Fedor Blaščák, kreatívnou producentkou Alexandra Guniš Ševčíková.

“Dokumentárnu sériu ŠTB: PRÍSNE TAJNÉ sme vytvorili preto, aby sme po prvýkrát priniesli komplexný audiovizuálny pohľad do našej temnej minulosti. Viac ako štyri desaťročia komunistický režim potláčal ľudské práva a slobody a Štátna bezpečnosť bola po celý čas jeho vernou slúžkou. Som presvedčený, že len pravdivé informácie o našej minulosti môže slovenskú spoločnosť posunúť a poučiť sa do budúcnosti. Chcem sa poďakovať RTVS, že sa 30 rokov po Nežnej revolúcii odhodlala podporiť takýto projekt,“ hovorí autor námetu a producent Tibor Búza.

Okrem komentárov historikov a výpovedí pamätníkov, či priamych účastníkov uvidia diváci rozhovor s Alojzom Lorencom, ktorý bol od roku 1985 do roku 1989 prvým námestníkom federálneho ministra vnútra Československej socialistickej republiky, poverený riadením Štátnej bezpečnosti. V decembri 1989 zorganizoval skartáciu veľkej časti živých zväzkov z archívov ŠtB. Výnimočné sú výpovede Sira Richarda Dearlova, bývalého riaditeľa britskej MI6, ktorý v 70. rokoch pôsobil na veľvyslanectve Spojeného kráľovstva v Prahe, a ktorý priblíži spoluprácu s príslušníkom československej kontrarozviedky, majorom Miroslavom Kročom. Filmy otvárajú témy provokačných akcií v podobe falošných hraníc, vznik dezinformačných kampaní,  politických procesov, únosov, vrážd, pacem in terris, zneužívania psychiatrie, prenasledovania cirkvi a disentu, nástup rozviedky, agentov  medzi športovcami, “závadovou mládežou”, či, v undergrounde. Diváci v nich uvidia výpovede známych osôb, ktorých, praktiky ŠtB priamo zasiahli.

Odhaľovanie konkrétnych prípadov represií aj širších mechanizmov fungovania tajnej politickej polície môže byť dnes vhodnou skratkou k pochopeniu podstaty komunistickej totality a zároveň dôležitým krokom na ceste vyrovnávania sa s našou minulosťou. Za osobitne dôležitý považujem moment zverejnenia a širší verejný dosah historického poznania, ktorý umožňuje práve formát televízneho seriálu. Do projektu som vstupoval so základnou motiváciou hľadať pravdu v duchu odkazu Jána Langoša, ktorý zvykol hovoriť, že „pravda nás oslobodí“ a aj sám zosobňoval „potrebu pravdy o totalitnej minulosti“. Uplynulých viac než 30 rokov vytvorilo potrebný odstup, aby sme sa na tému dejín ŠtB dokázali pozrieť vyvážene a posunuli tým verejnú diskusiu o jej dedičstve na vyššiu úroveň,“ hovorí Fedor Blaščák.

Na spoluprácu boli oslovení autorsky vyhranení, oceňovaní režiséri, Michal Baláž, Jana Bučka Kovalčíková, Tomáš Dušička, Michal Fulier, Michael Kaboš, Marek Kuboš, Pavol Pekarčík, Vladislava Sárkány, Martina Sľúková, Braňo Špaček, Róbert Šveda, Jaro Vojtek a Lukáš Diko.  Režisérom teasra a úvodnej zvučky je Jonáš Karásek a kameraman Tomáš Juríček. Hudbu komponoval Miro Tóth.

„Dokumentárna séria ŠTB: PRÍSNE TAJNÉ je apelom na tých, ktorých  sa to dotýka, aby nemlčali, prekročili hrubú čiaru a zaplnili biele miesta dejín, z ktorých praktiky mrazivo pripomínajú súčasnosť. Skartovaná minulosť je pred nami,“ hovorí kreatívna producentka Alexandra Guniš Ševčíková.

Vo večernom vysielaní, súbežne s televíznou sériou odvysiela RTVS na Rádiu Slovensko špeciálne rozhlasové relácie s rovnomenným názvom ŠTB: PRÍSNE TAJNÉ. Na tému Štátnej bezpečnosti sa v nich so svojimi hosťami budú rozprávať Soňa Gyarfašová a Zuzana Botíková. Televíznu sériu v priebehu jej vysielania, doplnia za účasti tvorcov, historikov a priamych účastníkov diskusie pripravené v spolupráci s Ústavom pamäti národa, Ústavom pro studium totalitních režimů a občianskym združením Living Memory.

Filmy Cirkev/ne/zlomená a Mier na zemi odpremieta Medzinárodný filmový festival Cinematik, 18. septembra o 15.00. Diváci sa budú môcť po jej skončení zapojiť do diskusie s tvorcami.

 1. PÁD – LEGENDA ALOJZA LORENCA réžia: Lukáš Diko / 7. september 2022
 2. AKCIA KAMEŇ réžia: Michael Kaboš / 14. september 2022
 3. POLITICKÉ PROCESY réžia: Vladislava Sárkány / 21. september 2022
 4. CIRKEV/NE/ZLOMENÁ réžia: Jana Bučka Kovalčíková, Michal Fulier / 28. september 2022
 5. ŠTB NA ĽADE réžia: Tomáš Dušička / 5. október 2022
 6. VELKÝ BRAT ŤA VIDÍ réžia Marek Kuboš / 12. október 2022
 7. NÁSTUP ROZVIEDKY réžia: Pavol Pekarčík / 19. október 2022
 8. ŠTB NA LINKE VIEDEŇ BRATISLAVA réžia: Michal Baláž / 26. október 2022
 9. AKTÍVNE OPATRENIA réžia: Róbert Šveda / 2. november 2022
 10. 1968 – réžia: Jaro Vojtek / 9. november 2022
 11. ZAMLČANÁ DIAGNÓZA – réžia: Martina Sľúková / 16. november 2022
 12. NEBEZPEČNÁ HRANICA – réžia: Jaro Vojtek / 23. november 2022
 13. DOVIDENIA V LEPŠÍCH ČASOCH – réžia: Vladislava Sárkány / 30. november 2022
 14. PRENASLEDOVANIE DISENTU réžia: Braňo Špaček / 7. december 2022
 15. AGENT KROČA – réžia: Róbert Šveda / 14. december 2022
 16. MIER NA ZEMI réžia: Jana Bučka Kovalčíková, Michal Fulier / 21. december 2022 alebo r.  2023
 17. HRA O ŽIVOT TOMÁŠA PETŘIVÉHO – réžia: Marek Kuboš / 2023
 18. PUNK IS NOT ŠTB réžia: Braňo Špaček / 2023
 19. 17. NOVEMBER réžia: Jaro Vojtek / 2023
 20. TIENE ŠTB réžia: Lukáš Diko, Braňo Špaček / 2023

Expertná skupina dokumentárnej série

Jerguš Sivoš, Ústav pamäti národa, Bratislava / Michal Miklovič, Ústav pamäti národa, Bratislava / Pavel Žáček,historik, Praha / Prokop Tomek, Vojenský historický ústav, Praha / Radek Schovánek, bádateľ, Múzeum pamäti 20. storočia, Praha / Petr Blažek, Ústav pro studium totalitních režimů, Praha / Mirek Vodrážka, historik, Praha / Martin Slávik, Living Memory, Bratislava a Praha / Ľubomír Morbacher, Living Memory, Bratislava a Praha, Ústav pamäti národa / Juraj Kalina, Archiv bezpečnostních složek, Praha / Matej Medvecký, Vojenský historický ústav, Bratislava / Lukáš Diko, šéfredaktor / Investigatívne Centrum Jána Kuciaka / Fedor Blaščák, autor námetu a koordinátor odbornej skupiny, odborný garant projektu.

Zdroj: RTVS