Na prehliadke Týždeň slovenského filmu sa odovzdajú ocenenia za filmovú vedu a kritiku

Prehliadka Týždeň slovenského filmu predstavuje tvorbu uplynulého roka, jej zámerom je tiež vytvoriť priestor pre odbornú reflexiu tvorby a podnietiť dialóg medzi teoretikmi, tvorcami a divákmi. Počas jej otvorenia budú slávnostne odovzdané Cena Petra Mihálika, Cena Pavla Branka a Cena Orbis Pictus, ktoré si laureáti prevezmú za činnosť v oblasti filmovej vedy a kritiky. Týždeň slovenského filmu sa uskutoční od 29. novembra do 5. decembra v bratislavskom Kine Lumière. 

Cena Petra Mihálika sa udeľuje za celoživotný prínos v oblasti slovenskej filmovej vedy. Jej držiteľkou sa stane filmová a literárna historička Jelena Paštéková, pedagogička na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU. V svojej činnosti sa venuje teórii literatúry a filmu a výskumu dejín slovenskej kinematografie a literatúry 20. storočia. Je vedeckou redaktorkou a autorkou projektu Súčasné filmové teórie 1 a 2 (2019, 2021) a medzi jej najdôležitejšie práce patria Dejiny slovenskej kinematografie (1997) a Dejiny slovenskej kinematografie 1896 – 1969 (2017), ktoré napísala spoločne s Václavom Macekom, ďalej Poetika a politika. Umenie a päťdesiate roky (2004) či Rozprávanie o rozprávaní (2009).

Cena Petra Mihálika sa počas Týždňa slovenského filmu udeľuje od roku 2017. Jej doterajšími laureátmi sú hudobný skladateľ a hudobný i filmový teoretik Juraj Lexmann, filmový kritik, publicista, teoretik dokumentárneho filmu a prekladateľ Pavel Branko, režisér, scenárista, dramaturg, filmový teoretik a pedagóg Rudolf Urc a in memoriam ju vlani získal režisér, scenárista, dramaturg, filmový teoretik, pedagóg a priekopník tzv. etnografickej línie slovenského dokumentarizmu Martin Slivka.

Cena Pavla Branka za sústavný a hodnotný prínos v oblasti slovenskej filmovej kritiky a publicistiky je určená pre autora vo veku do 35 rokov a na Týždni slovenského filmu bude udelená po prvýkrát. Jej prvým laureátom sa stane Matej Sotník, spoluzakladateľ a kreatívny riaditeľ distribučnej spoločnosti Film Expanded. Sotník vyštudoval audiovizuálne štúdiá na FTF VŠMU a stážoval na katedre dokumentárnej tvorby na FAMU. Písaniu o filme sa venoval ako redaktor portálu Aktuality.sk a časopisu Kinečko, dnes pôsobí ako vedúci filmovej rubriky kritického kultúrno-spoločenského mesačníka Kapitál. V spolupráci s Mirom Remom a Marekom Šulíkom spoluzaložil vzdelávaciu platformu Dokument na kolesách a svoje producentské projekty vyvíja v spoločnosti Guča.

Cena Orbis Pictus vyjadruje uznanie pre vydavateľa (printového, digitálneho, audiovizuálneho) alebo prevádzkovateľa internetovej stránky, ktorý sa v priebehu kalendárneho roka koncepčne a kontinuálne výnimočne venoval publikovaniu reflexie audiovizuálnej tvorby. Získa ju mesačník o filmovom dianí (nielen) na Slovensku Film.sk, ktorý vydáva Slovenský filmový ústav. Časopis vychádza od roku 2000 so zámerom budovať povedomie o domácej kinematografii čitateľsky prístupnými a zároveň fundovanými textami. Ich skladbou sa snaží čo najkomplexnejšie načrtnúť obraz slovenského audiovizuálneho prostredia. Mesačník Film.sk, ktorý vychádza s podporou Audiovizuálneho fondu, dáva na svojich stránkach priestor nielen skúseným, ale aj začínajúcim autorom. Prispieva tak k formovaniu nových generácií filmových kritikov a publicistov.

Ocenenia budú laureátom odovzdané počas otvorenia prehliadky Týždeň slovenského filmu v pondelok 29. novembra. Rozhodli o nich vyhlasovatelia, pri Cene Petra Mihálika sú to Filmová a televízna fakulta Vysokej školy múzických umení, Slovenská asociácia producentov v audiovízii, Slovenský filmový ústav, Občianske združenie FOTOFO/Stredoeurópsky dom fotografie a pri Cene Pavla Branka a Cene Orbis Pictus aj Klub filmových novinárov. Slávnostné otvorenie spojené s exkluzívnou predpremiérou nového slovenského filmu Atlas vtákov (2021) režiséra Olma Omerza bude prístupné aj pre verejnosť. 

Týždeň slovenského filmu sa uskutoční v termíne od 29. novembra do 5. decembra v Kine Lumière. Uvedie deväť dlhometrážnych hraných filmov, jedenásť dlhometrážnych dokumentárnych filmov a pásmo piatich krátkometrážnych titulov, ktoré mali premiéru v kinách v minulom roku. Pripravený je aj bohatý sprievodný program s dôrazom na rozmanitosť a vitalitu slovenskej audiovízie. Uskutočnia sa panely na tému hraných, dokumentárnych a animovaných filmov, panel o slovenskej filmovej vede bude venovaný fillmologickému časopisu Kino-Ikon, ktorý tento rok oslavuje 25 rokov od svojho založenia.

Počas prehliadky sa uskutoční diskusia Audiovizuálna tvorba, distribúcia a ich podpora v čase pandémie, ktorej sa zúčastnia zástupcovia producentov, distribútorov, kinárov i Audiovizuálneho fondu. Pripravený je aj interdisciplinárny seminár venovaný slovenskému spisovateľovi Petrovi Pišťankovi a jeho dielam spracovaným do filmovej a divadelnej podoby, jeho súčasťou bude krst DVD s filmami, ktoré vznikli podľa predlohy tohto výnimočného autora 90. rokov. Počas podujatia sa bude krstiť aj DVD s kultovým filmom režiséra Štefana Semjana Na krásnom modrom Dunaji(1994) pri príležitosti špeciálnej projekcie aktuálne nakrúteného filmu o tomto filme od Juraja Johanidesa, jedného z predstaviteľov filmu. Súčasťou sprievodného programu sú tiež krsty publikácií, výstava Jánošík – fragmenty vo farbeaj Filmový kabinet deťom.

Novinkou aktuálneho ročníka je divácke hlasovanie o najlepší film roku 2020. Diváci budú môcť svoj hlas odovzdať jednému filmu prostredníctvom formulára zverejneného na stránke podujatia https://tyzdenfilmu.sk/cena alebo v priestoroch Kina Lumière. Divácke hlasovanie bude prebiehať od 15. novembra do 5. decembra. Jeden vyžrebovaný divák získa darčekovú kartu Lumierka, nástenný Filmový kalendár Martin Šulík na rok 2022 s autogramom režiséra a výber z edičných produktov SFÚ.

x x x

Týždeň slovenského filmu organizuje Slovenský filmový ústav, partnermi podujatia sú Kino Lumière, Audiovizuálny fond, FOTOFO/Stredoeurópsky dom fotografie, Slovenská asociácia producentov v audiovízii, Asociácia slovenských filmových klubov, Febiofest Industry, DAFilms a Bratislavské kultúrne a informačné stredisko. Podujatie sa koná s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Upozornenie: Vstup do prevádzky Kina Lumière je povolený len plne zaočkovaným osobám.

Viac informácií o prehliadke Týždeň slovenského filmu nájdete na:
Týždeň slovenského filmu (tyzdenfilmu.sk)
FB stránka Týždeň slovenského filmu

Mesačník o filmovom dianí (nielen) na Slovensku: Film.sk

Zdroj: TS