Na hrade Krásna Hôrka sa opäť svieti!

Od začiatku júla je hrad Krásna Hôrka opäť plne zásobovaný elektrinou. V utorok 3. júla ho slávnostne pripojili do distribučnej sústavy. V rekordne krátkom čase sa tak podarilo obnoviť prípojku nízkeho napätia (NN), z ktorej bol hrad Krásna Hôrka zásobovaný predtým, ako bola pri požiari 10. marca 2012 zničená. Testom prešiel aj zabezpečovací systém počas simulovaného poplachu na hrade.

Vyššia kvalita – Hrad bol po požiari dočasne napojený na benzínový generátor, ktorý zapožičal Obecný úrad v Krásnohorskom Podhradí. Ten bol pre hrad núdzovým riešením, ktoré bolo okrem iného finančne náročné. „Vďaka promptnej pomoci zo strany Skupiny VSE sa veľmi rýchlo môžeme vrátiť k štandardnému režimu prevádzky na hrade,“ povedal počas odovzdania prípojky riaditeľ SNM Rastislav Púdelka. Opätovné pripojenie hradu do distribučnej sústavy umožní osvetlenie hradu, zvýši sa kvalita zabezpečenia hradu novým zapojením monitorovacieho systému a výrazne sa uľahčia aj práce na obnove hradu. „Viaceré stavebné mechanizmy sú totiž energeticky tak náročné, že ich napájanie z generátora nebolo možné, alebo bolo veľmi drahé,“ dodala riaditeľka múzea Betliar Eva Lazárová.

Prípojka za 65-tisíc € – Novú NN prípojku na hrad sa podarilo vybudovať za niekoľko týždňov aj napriek náročnému terénu na hradnom kopci. Na rozdiel od pôvodnej prípojky vedenej vzduchom, je táto nová uložená v zemi. Na najbližšie desiatky rokov je teda pripravená bezpečná a plynulá dodávka elektriny na hrad. „Hneď po požiari sme ponúkli hradu pomoc. Boli sme pripravení dať peniaze a zamestnanci chceli dobrovoľnícky pomáhať. Keďže však pre hrad bola existenčne nevyhnutná nová prípojka, uvoľnili sme technické a personálne kapacity práve na túto akciu,“ vysvetlil spôsob, ktorým sa VSE zapojila do obnovy požiarom zničeného hradu jej predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Thomas Jan Hejcman.

Ďalšie kroky – Na hrad bol zavedený aktívny bleskozvod, ktorý zabráni ohrozeniu životov pracovníkov vykonávajúcich opravu hradu. Projektová dokumentácia na obnovu striech hradu už je hotová. Nové strechy budú vyhotovené ako repliky zhoreného krovu a krytinou bude pálená viedenská škridla. Strecha na Hornom hrade bude dodatočne určená na základe výsledkov pamiatkového výskumu.

Plán na júl: vyhodnotenie verejného obstarávania na dodávateľa prác, na dodávateľa umelecko-historického, pamiatkového výskumu častí objektu a stavebného technického dozoru, príprava hradu pre prijatie firiem, ktoré by začali so stavebnými prácami – opravou korún múrov; tá príprava spočíva v zabezpečení rozvodu elektrického staveniskového prúdu, ako aj staveniskovej úžitkovej vody.

Aktuálny stav účtu zbierky na obnovu hradu Krásna Hôrka je 104 371 eur, prispievatelia sú väčšinou fyzické osoby, ale aj OZ, zväzy, neziskové organizácie, súkromné firmy…

Zdroj: Slovenské národné múzeum
Publikoval: Redakcia GREGI.NET